referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Výplatná páska
Dátum pridania: 25.09.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 662
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 

Základná pojmy :

Dovolenka :
-nárok na dovolenku – celkový nárok zamestnanca na dovolenku ku dňu vypočítania mzdy, ktorý sa skladá z nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúci rok a nároku na dovolenku v danom kalendárnom roku
-čerpanie dovolenky – počet dní čerpania dovolenky v mesiaci, za ktorý sa vyúčtovala mzda
Tento údaj je rozpísaný v hodinách, aby bolo jednoduchšie vyčísliť a skontrolovať náhradu za čerpanie dovolenky.
Priemer, ktorým sa prepočítava, je v EUR/hod. a v hlavičke výplatnej pásky je pri údajoch o dovolenke vyčíslené čerpanie v dňoch.

Náhrada za čerpanie dovolenky :
Počíta sa z priemernej mzdy za predchádzajúci štvrťrok ( t.j. ako priemerná hodinová mzda za posledné 3 mesiace )
Po odmenách sa priemerná hodinová mzda zvyšuje vplyvom odmien

Nezdaniteľný časť príjmu : uplatníte si ju podpísaním vyhlásenia na zdanenie prijímu
- v januári a vo februári zamestnávateľ odpočítal 286,27 €
- od marca 335,47 €
V roku 2009 činí odpočítateľná položka vo výške 4 025,70 €

Celková cena práce :
suma, koľko zamestnanec stojí zamestnávateľa + zrazený preddavok na daň.
Cena práce = hrubá mzda + odvody, ktorá za zamestnanca odviedol zamestnávateľ

Tarifná mzda :
Je mzda, ktorú má zamestnanec uvedenú v zmluve, nie je celkovým mzdovým nákladom zamestnávateľa.

Podľa § 1 nariadenia vlády sa suma minimálnej mzdy ustanovuje na:

Dňa 1. novembra 2008 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, v čiastke číslo 156, uverejnené nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy (ďalej len „nariadenie vlády“), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2009. Od 1. januára 2009 sa v dôsledku zmeny minimálnej mzdy mení aj výška minimálneho vymeriavacieho základu na výpočet sociálneho poistenia.

Minimálna hodinová mzda
( za každú odpracovanú hodinu zamestnancom ) od 1.1.2009
Predstavuje 1,698 €/hod - 51,15 Sk/hod

Minimálna mzda ( za mesiac pre zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou ) od 1.1.2009 predstavuje 295,50 € - 8 900,-Sk

Hrubá mzda :
Je to základná mzda plus pohyblivá zložka, plus mesačná odmena a náhrada za dovolenku

Čistá mzda :
Mzda, ktorú dostane zamestnanec na účet, hrubá mzda – poistné uhradené zamestnancom a mínus zrazený preddavok na daň

Základný plat :
Tarifná mzda x počet odpracovaných dní delené počet pracovných dní v mesiaci

Maximálne a minimálne vymeriavacie základy :
maximálny vymeriavací základ na starobné, invalidné, poistenie nezamestnanosti a rezervný fond je 2 892,12 €.

-maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je 2 006,17 €

-maximálny vymeriavací základ pre nemocenské a garančné postenie je 1 804,55 €

-minimálne vymeriavacie základy pri všetkých druhoch poistenia sú 295,50 €

Tieto vymeriavacie základy platia pre výpočet odvodov zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy.

V prípade pracovno-právneho vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti, alebo vykonaní práce odvádza zamestnávateľ za zamestnancov príspevok na úrazové a garančné poistenie, kde vymeriavací základ je hrubá mzda.

Odvody do fondov zamestnanec a zamestnávateľ :

Zdravotné poistenie :
1, odvod pre zamestnanca na zdravotné poistenie 4 %
2, odvod pre zamestnávateľa na zdravotné poistenie 10%
Z vymeriavacieho základu zamestnanca

Nemocenské poistenie :
1, odvod pre zamestnanca na nemocenské poistenie 1,4 %
2,odvod pre zamestnávateľa na nemocenské poistenie 1,4 %

Sociálne poistenie :
1, odvod pre zamestnanca na starobné poistenie 4 %
2, odvod pre zamestnávateľa na starobné poistenie 14 %

Poistenie v nezamestnanosti :
1, odvod zamestnanca v nezamestnanosti 1 %
2, odvod zamestnávateľa v nezamestnanosti 1%
Z vymeriavacieho základu zamestnanca

Invalidné poistenie :
1, odvod zamestnanca na invalidné poistenie 3%
2, odvod zamestnávateľa na invalidné poistenie 3%

Platí zamestnávateľ :
-Úrazové poistenie 0,8 %
-Garančné poistenie 0,25 %
-Rezervný fond 4,75 %

Daňový bonus na dieťa :
Bonus na dieťa je od januára do júna 19,32 €. Od júla do konca roka je 20 €. V prípade napr. pre chorobu bol príjem zamestnanca nižší ako minimálna mzda, stráca tento mesiac nárok na bonus.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.