Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Politológia

Moc = schopnosť  jednotlivca alebo skupiny presadiť svoju vlastnú vôľu aj napriek odporu ostatných.
       = delí sa na legitímnu a nelegitímnu- nasilu.

Moc môže byť:

1.) Tradičná- opiera sa o existujúce mocenské vzťahy
2.) Charizmatická- Hitler, Stalin, Napoleon, viera ľudu v kvality vodcu
3.) Legitímno-racionálna- isté postupy

Formy vlády v štáte:

 • a.) Totalitárna - Monopol na výrobu zbraní, masmédia

 • - Štát kontroluje celú spoločnosť

 • - Fyzický apsychický teror voči nepriateľovi

 • - Riadenie hospodárstva

 • - Monopol jednej strany

 • - Ideológia presadzovaná vštáte

 • b.) Autokratická - kontrola zbraní, verejná správa, armáda, masmédiá

 • - Nekontroluje sa cirkev ani podnikanie

 • - Kontrolujú iba isté časti života

 • - Jednotlivec alebo skupina

 • - Perónovci vArgentíne

 • c.) Demokratická - občan si slobodne volí svojich zástupcov

 • - Občan je zdrojom moci vštáte

Politológia náuka o slove :


- Teória politiky= skúma a vysvetľuje pojmy


- Dejiny politického myslenia= vývoj politiky


-Komparatívna politika= porovnáva politické systémy


-Politická sociológia= politické správanie občanov


-Politologická prognostika= predpovedá budúci vývoj 

Právny štát - tvoria ho inštitúcie, oficiálne normy správania a obyvatelia na určitom území

Zvrchovaný štát - neobmedzene vládne nad občanmi a územím

Suverenitu štátu určuje:

 • 1.) Ideolozizácia - komunizmus, nacizmus

 • 2.) Náboženstvo - Islam - Irán

 • 3.) Armáda - Latinská Amerika


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk