referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lukáš
Pondelok, 18. októbra 2021
Pracovno-právne vzťahy
Dátum pridania: 16.07.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 959
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 


4, Dôchodcovia:
Penzisti môžu pracovať na pracovný pomer na:
1, dohodu o vykonaní práce,
2, dohodu o pracovnej činnosti.
Dôchodca nemá nárok na nezdaniteľnú čiastku základu dane, ak poberal penziu celý rok.
Ak chce ušetriť na dani z príjmov, mal by sa snažiť, aby jeho hrubý príjem:
1, v zamestnaní,
2, v podnikaní,
3, z práce na dohody
za rok 2010 neprekročil 2012,85 €. Pri príjme do tejto sumy sa nemusí podávať daňové priznanie ani zaplatiť daň. Oplatí sa mu však priznanie podať, pretože daňový úrad mu zrazené preddavky na daň vráti. Ak sa stal poberateľom starobného dôchodku počas roka, nárok na nezdaniteľnú čiastku základu dane v ten rok mu vzniká.


5, Na rodičovskej dovolenke:
Na to, aby rodič mal nárok na rodičovský príspevok, môže mať od januára 2010 jedine príjem, ktorý je oslobodený:
– od dane z príjmov,
–nie je predmetom dane z príjmov.
Znamená to, že rodič nesmie mať príjem ani:
1.Na dohodu o vykonaní práce,
2.Dohodu o pracovnej činnosti,
3.Dohodu o brigádnickej práci študentov.
Nesmie mať ani:
1, žiadne iné príjmy zo závislej činnosti,
2, príjem z príkaznej zmluvy, považovaný za príjem zo závislej činnosti.

 

ZHRNUTIE

Na základe akej zmluvy môžete brigádovať:
1, práca na dohodu o vykonaní práce:
-nemôže prekročiť rozsah 350 hodín v kalendárnom roku,
-uzatvára sa, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom,
-do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce,
-musí byť v nej vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, lehota, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať.


2, práca na dohodu o pracovnej činnosti:
–nemôže byť v rozsahu väčšom ako 10 hodín týždenne,
–uzatvára sa, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce,
–v dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca a odmena, za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a lehota, na ktorú sa dohoda uzatvára.


3, dohoda o brigádnickej práci študentov:
-uzatvára sa, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce,
-k dohode je potrebné priložiť potvrdenie štatútu študenta ( potvrdenie o štúdiu ),
-v dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca a odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a lehota, na ktorú sa dohoda uzatvára,
-nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času, spravidla teda prácu v rozsahu 20 hodín priemerne týždenne.

Pri dohode:
-vykonávané mimo pracovného pomeru je na strane zamestnávateľa, povinnosť za zamestnanca odvádzať:
1, úrazové poistenie,
2, garančné poistenie.

Pri odmeňovaní práce na dohodu sa nemusí rešpektovať zákon o minimálnej mzde.
Pri práci na dohodu nemá brigádnik rovnaké práva ako riadny zamestnanec.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.