referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Výnimky
Dátum pridania: 09.04.2013 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: voslauer
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 789
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 

VÝNIMKY PRE ČESKÚ REPUBLIKU, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, POĽSKO

Na summite Európskej rady v júni 2007 si vláda Veľkej Británie zabezpečila výnimku z Charty základných práv Európskej únie, ktorá sa týkala jej právnej vynútiteľnosti. Závery predsedníctva uvádzajú, že k zmluvám bude pripojený nový protokol.

"VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
KEĎŽE v článku 6 Zmluvy o Európskej únii Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie;
KEĎŽE charta sa má uplatňovať striktne v súlade s ustanoveniami uvedeného článku 6 a hlavy VII samotnej charty;
KEĎŽE v uvedenom článku 6 sa vyžaduje, aby súdy Poľska a Spojeného kráľovstva chartu uplatňovali a vykladali striktne v súlade s vysvetlivkami uvedenými v danom článku;
KEĎŽE charta obsahuje tak práva ako aj zásady;
KEĎŽE charta obsahuje ustanovenia civilno-politického i hospodársko-sociálneho charakteru;
KEĎŽE v charte sa opätovne potvrdzujú práva, slobody a zásady, ktoré Únia uznáva, pričom tieto zásady sa zviditeľňujú, ale nevytvárajú sa žiadne nové práva či zásady;
PRIPOMÍNAJÚC záväzky Poľska a Spojeného kráľovstva podľa Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a práva Únie vo všeobecnosti;
BERÚC NA VEDOMIE želanie Poľska a Spojeného kráľovstva objasniť niektoré aspekty uplatňovania charty;
ŽELAJÚC SI preto objasniť uplatňovanie charty v súvislosti so zákonmi a správnymi opatreniami Poľska a Spojeného kráľovstva a jej žalovateľnosti v rámci Poľska a Spojeného kráľovstva;
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že odkazy v tomto protokole na vykonávanie konkrétnych ustanovení charty sa striktne uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení charty;
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že tento protokol sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie charty v iných členských štátoch;
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že tento protokol sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté iné povinnosti Poľska a Spojeného kráľovstva podľa Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a práva Únie vo všeobecnosti
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie:

Článok 1
1. Chartou sa nerozširuje možnosť Súdneho dvora Európskej únie, ani iného súdu či súdneho orgánu Poľska alebo Spojeného kráľovstva, aby určil, či sú zákony, iné právne predpisy či administratívne ustanovenia, postupy alebo konanie Poľska alebo Spojeného kráľovstva v súlade so základnými právami, slobodami a zásadami, ktoré opätovne potvrdzuje.
2. Predovšetkým, a aby sa vyhlo akýmkoľvek pochybnostiam, žiadne ustanovenie hlavy IV charty nevytvára práva, ktorých je možné sa súdne domáhať, uplatniteľné v Poľsku alebo Spojenom kráľovstve okrem prípadov, keď sú tieto práva ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch Poľska alebo Spojeného kráľovstva.

Článok 2
V rozsahu, v ktorom akékoľvek ustanovenie tejto charty odkazuje na vnútroštátne právne predpisy a postupy, sa toto ustanovenie v Poľsku alebo Spojenom kráľovstve uplatňuje len v rozsahu, v akom sa práva či zásady, ktoré obsahuje, uznávajú v právnych predpisoch či postupoch Poľska alebo Spojeného kráľovstva.“

K tomuto protokolu sa odmietli pripojiť ďalšie dve delegácie, a to delegácia Poľska a Írska.
Závery predsedníctva bruselského summitu Európskej rady ďalej obsahujú jednostranné prehlásenia Poľska, že Charta sa nijako nedotýka práva členských štátov prijímať právne predpisy v oblasti verejnej morálky, rodinného práva, a tiež aj ochrany ľudskej dôstojnosti a dodržovania fyzickej a mravnej integrity človeka.
K rovnakému stanovisku ako vyjadrila Veľká Británia sa nakoniec pripojilo len Poľsko a preto k Lisabonskej zmluve bol pripojený Protokol (č. 30) o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Poľsko a Spojené Kráľovstvo. V priebehu ratifikačného procesu, a vlastne na poslednú chvíľu, sa k Veľkej Británii a Poľsku, pripojila aj Česká republika. Do uvedeného protokolu však už nemohla byť zahrnutá. Preto má česká výnimka podobu len predbežnej dohody.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.