referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Účinky vyhlásenia konkurzu 12.7.2007 5 169 10 1 396 2.94 290 slov
Slovenčina Oprávnenie konať za právny subjekt (FO, PO), zastúpenie (zákonné, zmluvné), prokúra 12.7.2007 13 464 26 3 228 2.95 645 slov
Slovenčina Organizačná zložka podniku, prevádzkareň živnostníka 12.7.2007 9 546 13 832 2.97 97 slov
Slovenčina Obchodné meno podnikateľa (FO, PO), označenie obchodnej dokumentácie 12.7.2007 9 697 14 939 2.99 176 slov
Slovenčina Podnikanie zahraničných osôb, právna subjektivita, majetková účasť 12.7.2007 10 384 27 2 194 2.97 908 slov
Slovenčina Pojem živnostenské podnikanie, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti 12.7.2007 7 638 16 872 2.97 176 slov
Slovenčina Pojem živnostenské podnikanie, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti 12.7.2007 8 345 19 924 2.98 185 slov
Slovenčina Právne inštitúty (zmluvy) na zabezpečenie pohľadávok veriteľa 12.7.2007 6 414 11 1 095 2.97 186 slov
Slovenčina Konanie právnickej osoby v obchodnoprávnych vzťahoch 12.7.2007 7 775 18 1 051 3.01 728 slov
Slovenčina Konanie fyzickej osoby – podnikateľa v obchodnoprávnych vzťahoch 12.7.2007 11 920 22 948 3.00 545 slov
Slovenčina Právna úprava živnostenského podnikania 12.7.2007 8 719 40 1 545 2.98 362 slov
Slovenčina Uznanie záväzku v obchodnom styku, účinky 12.7.2007 6 809 3 1 004 2.98 202 slov
Slovenčina Obchodný register a zbierka listín 12.7.2007 14 789 47 1 332 2.98 520 slov
Slovenčina Zákaz konkurencie 12.7.2007 6 738 9 2 508 2.96 489 slov
Slovenčina Správca konkurznej podstaty, predbežný správca ich činnosť od ustanovenia súdom 12.7.2007 11 633 13 1 780 2.97 260 slov
Slovenčina Odstúpenie od zmluvy pre porušenie zmluvných podmienok 12.7.2007 22 265 26 3 105 2.97 508 slov
Slovenčina Zmluva o budúcej zmluve v obchodnom styku – podstatné náležitosti, forma, zánik záväzku 12.7.2007 17 796 43 1 172 2.95 296 slov
Slovenčina Trh práce 12.7.2007 12 456 96 14 874 2.96 2 087 slov
Slovenčina Podnikateľský zámer SOŠ 13.7.2007 30 186 354 1 677 2.94 508 slov
Slovenčina Ochrana spotrebitela 13.7.2007 14 577 82 1 794 2.97 583 slov
Slovenčina Chicagska zmluva 16.7.2007 6 735 53 3 605 2.96 4 727 slov
Slovenčina Štátna správa a samospráva v praxi 17.7.2007 8 228 52 3 081 2.98 1 640 slov
Slovenčina Pojem demokracia 17.7.2007 28 509 104 12 781 3.00 1 991 slov
Slovenčina Filozofia politiky 17.7.2007 9 246 68 3 618 2.97 1 661 slov
Slovenčina Právny štát 17.7.2007 25 024 148 10 909 3.00 2 221 slov
Slovenčina Klasifikácia ústav GYM 17.7.2007 5 992 2 893 2.99 247 slov
Slovenčina Ústava Slovenskej republiky GYM 17.7.2007 47 325 119 14 155 2.98 5 407 slov
Slovenčina Trestné právo v období raného feudalizmu v Uhorsku 17.7.2007 7 525 44 1 702 2.96 767 slov
Slovenčina Právne dejiny Veľkej Moravy 18.7.2007 7 624 57 4 173 2.99 1 710 slov
Slovenčina Forma vlády 18.7.2007 26 494 71 15 904 2.98 2 786 slov
Slovenčina Reforma štátnej správy 18.7.2007 5 841 6 1 634 2.98 614 slov
Slovenčina Európsky súdny dvor 18.7.2007 7 620 35 1 325 3.02 549 slov
Slovenčina Inštitúcie EU 18.7.2007 7 971 15 1 500 2.98 828 slov
Slovenčina Európsky parlament 18.7.2007 6 504 49 1 380 2.96 1 046 slov
Slovenčina Európske dohody 18.7.2007 6 152 24 1 626 2.99 1 911 slov
Slovenčina Európska komisia 18.7.2007 8 331 42 1 695 2.95 1 565 slov
Slovenčina Proces aplikácie práva 18.7.2007 20 723 50 7 384 2.98 2 047 slov
Slovenčina Objekty a subjekty právneho vzťahu 18.7.2007 13 821 30 8 331 2.97 1 457 slov
Slovenčina Akty Rýnskeho spolku 18.7.2007 4 657 3 1 344 2.97 710 slov
Slovenčina Výklad práva 18.7.2007 9 669 27 9 166 2.97 1 552 slov
Slovenčina Spoločnosť a právo 18.7.2007 17 380 70 4 548 2.99 1 784 slov
Slovenčina Pramene práva 1 18.7.2007 6 905 47 2 522 2.97 1 501 slov
Slovenčina Pramene práva 2 18.7.2007 7 471 39 3 910 3.00 2 624 slov
Angličtina The biggest problems in Greece 24.7.2007 6 097 19 1 662 3.01 1 806 slov
Slovenčina Demokracia, morálka, právo a mladá generácia 26.7.2007 25 126 109 4 751 2.98 2 880 slov
Slovenčina Zoznam tematických oblastí pre podávanie nových projektov v r. 2005 27.7.2007 4 520 10 738 2.97 590 slov
Slovenčina Rodinné právo SOŠ 27.7.2007 13 381 57 3 080 2.96 1 328 slov
Slovenčina Autorské práva SOŠ 27.7.2007 12 417 52 1 691 2.97 494 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo SOŠ 31.7.2007 10 108 11 1 211 2.97 172 slov
Slovenčina Ústava Slovenskej republiky GYM 1.8.2007 62 516 138 1 395 2.94 17 834 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.