referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Petronela, Petrana
Streda, 31. mája 2023
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Právo 9.8.2007 7 991 27 1 020 2.97 678 slov
Slovenčina Etika právnika 10.8.2007 7 082 52 5 412 2.99 1 581 slov
Slovenčina Súdni znalci 10.8.2007 7 389 23 5 672 2.98 2 572 slov
Slovenčina Porušenie pracovnej disciplíny 10.8.2007 12 507 30 4 722 2.96 3 130 slov
Slovenčina Nájomná zmluva - ukážka SOŠ 10.8.2007 9 541 43 910 2.98 307 slov
Slovenčina Dlžobný úpis SOŠ 10.8.2007 12 924 40 1 197 2.96 122 slov
Slovenčina Právne normy SOŠ 10.8.2007 27 825 51 830 2.95 168 slov
Slovenčina Lobing SOŠ 10.8.2007 6 732 16 848 2.97 359 slov
Slovenčina Výpoveď zo zamestnania SOŠ 10.8.2007 7 656 14 1 406 2.94 408 slov
Slovenčina Kúpna zmluva - ukážka SOŠ 10.8.2007 4 417 27 986 3.01 886 slov
Slovenčina Nájom SOŠ 10.8.2007 4 208 7 880 2.95 462 slov
Slovenčina Podnájom SOŠ 10.8.2007 10 580 8 1 236 2.96 466 slov
Slovenčina Manželstvo SOŠ 10.8.2007 14 374 57 2 725 2.99 904 slov
Slovenčina Rodinný život SOŠ 10.8.2007 9 486 38 924 2.97 773 slov
Slovenčina Pracovná cesta SOŠ 10.8.2007 5 133 21 781 2.98 340 slov
Slovenčina Vypracovanie otázok z práva GYM 10.8.2007 5 429 24 1 216 3.00 788 slov
Slovenčina Katastrálny zákon GYM 14.8.2007 4 623 20 2 699 2.98 1 829 slov
Slovenčina Zmluva o pôžičke a výpožičke 16.8.2007 20 425 74 11 099 2.97 2 236 slov
Slovenčina Konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotnej starostlivosti 16.8.2007 2 631 5 1 146 3.01 634 slov
Slovenčina Systém práva 16.8.2007 8 519 39 2 267 2.97 889 slov
Slovenčina Právo na život 16.8.2007 25 225 93 2 345 2.95 1 066 slov
Slovenčina Základné práva človeka 16.8.2007 18 004 97 3 255 2.96 2 090 slov
Slovenčina Odbory 16.8.2007 6 856 34 697 2.95 536 slov
Slovenčina Podnikanie, podnik, obchodné meno v zmysle Obchodného zákonníka 16.8.2007 16 122 83 2 073 2.98 957 slov
Slovenčina Politológia a právo SOŠ 22.8.2007 9 829 49 2 188 2.99 1 893 slov
Slovenčina Ochrana ľudských práv a slobôd 23.8.2007 13 868 98 7 362 2.98 2 147 slov
Slovenčina Mandátna zmluva 23.8.2007 18 794 72 5 268 2.98 1 832 slov
Slovenčina Bankové zmluvy (všeobecne) 23.8.2007 15 388 41 5 317 2.98 1 113 slov
Slovenčina Výkon rozhodnutia v správnom konaní 23.8.2007 14 058 20 3 109 2.98 752 slov
Slovenčina Preskúmavanie správnych rozhodnutí súdom. 23.8.2007 11 500 34 5 649 2.99 860 slov
Slovenčina Mimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní 23.8.2007 19 171 41 9 980 2.97 1 235 slov
Slovenčina Odvolanie a rozklad v správnom konaní 23.8.2007 27 315 46 17 655 2.96 1 103 slov
Slovenčina Rozhodnutie v správnom konaní, jeho náležitosti 23.8.2007 27 877 78 18 574 2.97 810 slov
Slovenčina Dokazovanie a dôkazné prostriedky v správnom konaní 23.8.2007 10 226 28 1 949 2.97 855 slov
Slovenčina Začatie správneho konania 23.8.2007 8 341 15 757 2.97 433 slov
Slovenčina Účastníci správneho konania, ich práva a povinnosti 24.8.2007 14 193 25 1 702 2.98 641 slov
Slovenčina Príslušnosť správneho orgánu na správne konanie 24.8.2007 8 910 20 1 424 2.99 476 slov
Slovenčina Subjekty správneho konania 24.8.2007 20 324 63 4 968 2.99 2 372 slov
Slovenčina Zásady správneho konania 24.8.2007 17 322 55 2 510 2.99 528 slov
Slovenčina Zákon o správnom konaní, jeho pôsobnosť 24.8.2007 8 542 24 1 201 2.99 452 slov
Slovenčina Objasňovanie priestupkov 24.8.2007 11 352 25 8 194 3.00 1 356 slov
Slovenčina Administratívnoprávna zodpovednosť - pojem, druhy, jej uplatňovanie 24.8.2007 14 791 56 3 452 3.00 855 slov
Slovenčina Systém správnych deliktov 24.8.2007 35 814 142 13 544 2.94 5 647 slov
Slovenčina Právna úprava vybavovania sťažností a petícii 24.8.2007 5 052 11 990 2.98 411 slov
Slovenčina Kontrola vo verejnej správe, pojem a systém. 24.8.2007 14 404 111 2 302 2.98 842 slov
Slovenčina Bezprostredný zákrok (Zásah) 24.8.2007 4 326 5 482 2.98 174 slov
Slovenčina Individuálne správne akty 24.8.2007 9 444 22 7 025 3.00 1 098 slov
Slovenčina Normatívne správne akty 24.8.2007 7 734 19 2 283 3.01 907 slov
Slovenčina Formy činnosti verejnej správy charakteristika a klasifikácia 24.8.2007 14 012 35 2 135 2.98 880 slov
Slovenčina Metódy činnosti verejnej správy, charakteristika a klasifikácia 24.8.2007 9 394 27 1 719 2.99 656 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  8    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.