referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Štvrtok, 7. decembra 2023
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Administratívnoprávna metóda regulácie spoločenských vzťahov 24.8.2007 3 111 10 1 719 3.00 1 255 slov
Slovenčina Administratívnoprávna zodpovednosť - pojem, druhy, jej uplatňovanie 24.8.2007 14 791 56 3 452 3.00 855 slov
Slovenčina Administratívnoprávne normy a ich členenie 24.8.2007 10 411 15 2 206 2.98 990 slov
Slovenčina Akcia s názvom reslovakizácia na južnom Slovensku v rokoch 1944 - 1945 1.7.2005 30 751 126 3 395 2.95 3 717 slov
Slovenčina Akty Rýnskeho spolku 18.7.2007 4 657 3 1 344 2.97 710 slov
Slovenčina Analýza ústavného zákona č. 68/1942 Sl.z. o vysťahovaní Židov 24.1.2008 12 856 13 3 139 2.98 2 393 slov
Čeština Anglosaské právo 9.2.2006 8 421 21 1 024 3.03 487 slov
Slovenčina Autorské práva SOŠ 27.7.2007 12 417 52 1 691 2.97 494 slov
Slovenčina Bachov absolutizmus 3.8.2007 12 392 23 2 032 3.00 2 181 slov
Slovenčina Bankové zmluvy (všeobecne) 23.8.2007 15 388 41 5 317 2.98 1 113 slov
Slovenčina Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 4.11.2005 47 545 217 7 898 2.95 3 227 slov
Slovenčina Bezprostredný zákrok (Zásah) 24.8.2007 4 326 5 482 2.98 174 slov
Slovenčina Bill of Rights 18.11.2005 11 959 72 4 169 2.98 1 043 slov
Slovenčina BOZP v doprave 10.1.2013 3 061 10 1 690 2.99 610 slov
Slovenčina Centrálne orgány štátnej moci a správy v období absolutizmu v Rakúsko-Uhorsku 7.8.2007 5 505 16 1 537 2.95 477 slov
Slovenčina Charakteristika Národnej rady SR GYM 3.8.2007 17 535 27 4 075 2.99 2 991 slov
Slovenčina Charta práv pacienta v SR 18.8.2005 7 426 54 968 2.95 311 slov
Slovenčina Charta základnych prav EÚ 9.4.2013 5 706 10 2 387 2.95 6 906 slov
Slovenčina Chicagska zmluva 16.7.2007 6 735 53 3 605 2.96 4 727 slov
Slovenčina Chudoba 16.1.2007 24 526 166 1 126 2.95 572 slov
Slovenčina Dane z príjmov SOŠ 25.11.2008 12 403 42 3 585 3.00 1 633 slov
Slovenčina Dedenie podľa rímskeho práva 30.8.2007 12 141 61 4 142 2.96 2 312 slov
Slovenčina Definícia živností 22.1.2007 29 632 118 3 932 2.97 1 721 slov
Slovenčina Dekréty prezidenta republiky v rokoch 1941 – 1946 7.8.2007 7 012 13 2 047 2.99 1 169 slov
Slovenčina Demokracia, morálka, právo a mladá generácia 26.7.2007 25 126 109 4 751 2.98 2 880 slov
Slovenčina Dlžobný úpis SOŠ 10.8.2007 12 924 40 1 197 2.96 122 slov
Slovenčina Dlžobný úpis GYM 13.6.2005 33 781 84 1 576 2.96 53 slov
Slovenčina Dôchodkové poistenie SOŠ 21.4.2008 30 274 48 3 699 2.98 26 391 slov
Slovenčina Dokazovanie a dôkazné prostriedky v správnom konaní 23.8.2007 10 226 28 1 949 2.97 855 slov
Slovenčina Dokumenty o ľudských právach a OSN GYM 5.11.2008 11 197 32 1 737 2.99 890 slov
Slovenčina Donačná a urbariálna sústava 3.8.2007 7 220 12 1 274 2.96 735 slov
Slovenčina Dražobný poriadok 30.1.2008 18 139 18 1 929 2.98 6 355 slov
Slovenčina Druhy nekalosúťažných konaní a ich charakteristika 12.7.2007 5 017 8 1 029 2.98 579 slov
Slovenčina Druhy žalôb GYM 8.8.2007 6 568 5 2 210 2.98 195 slov
Slovenčina Etika na internete 18.9.2007 35 238 181 7 431 2.97 4 221 slov
Slovenčina Etika právnika 10.8.2007 7 082 52 5 412 2.99 1 581 slov
Nemčina Europänische organisationen 8.4.2005 18 565 96 2 775 2.97 3 914 slov
Slovenčina Európska komisia 18.7.2007 8 331 42 1 695 2.95 1 565 slov
Slovenčina Európske dohody 18.7.2007 6 152 24 1 626 2.99 1 911 slov
Slovenčina Európske inštitúcie SOŠ 23.10.2007 24 783 66 1 742 2.98 5 330 slov
Slovenčina Európsky parlament 18.7.2007 6 504 49 1 380 2.96 1 046 slov
Slovenčina Európsky súdny dvor 18.7.2007 7 620 35 1 325 3.02 549 slov
Slovenčina Filozofia politiky 17.7.2007 9 246 68 3 618 2.97 1 661 slov
Slovenčina Forma vlády 18.7.2007 26 494 71 15 904 2.98 2 786 slov
Slovenčina Formy činnosti verejnej správy charakteristika a klasifikácia 24.8.2007 14 012 35 2 135 2.98 880 slov
Slovenčina Formy vlády 6.8.2007 39 438 132 8 184 2.94 4 206 slov
Slovenčina Generálna klauzula nekalej súťaže 12.7.2007 9 532 27 880 2.98 299 slov
Slovenčina História európskej únie GYM 31.8.2007 15 725 40 1 248 2.99 885 slov
Slovenčina Historický pohľad na vznik, vývoj a existenciu SNR (1943-1944) 7.8.2007 7 638 3 1 380 2.99 310 slov
Slovenčina Hodnotenie pracovníkov SOŠ 22.5.2008 12 955 28 1 386 2.99 202 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.