referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Pondelok, 25. októbra 2021
Charakter osobnosti
Dátum pridania: 15.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zuzanam
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 308
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 15m 50s
Pomalé čítanie: 23m 45s
 
Úvod

V psychológii má pojem charakter svoj špecifický význam. Slovo charakter v preklade z gréčtiny znamená "črtu", "príznak", "znak", "zvláštnosť", teda niečo výrazne vytvoreného, čím je jedinec nápadný. Jednou z najstarších prác týkajúcich sa charakteru je bezpodmienečne práca Charaktery Aristotelovho žiaka Theofrasta, analyzujúca rôzne charakterové vlastnosti.

Existujú charakterové vlastnosti, ako napr. vytrvalosť, presnosť, ktoré sú eticky neutrálne. Jadrom charakteru je nepochybne osobná morálka.
Pojem charakter vyjadruje isté hodnotenie človeka. Podľa G. W. Allporta "charakter je zhodnotená osobnosť". Levitov definuje pojem charakter v širšom a užšom zmysle slova. V širšom chápaní sa charakter stotožňuje s osobnosťou. V užšom chápaní sa charakter stotožňuje s istým sektorom osobnosťami.
L.B. Murphy definuje charakter ako integrovaný systém čŕt a vlastností, ktorý umožňuje reagovať relatívne konzistentným spôsobom s prihliadnutím na morálne požiadavky.
V. A. Kruteckij chápe charakter ako "fixovaný, navyknutý spôsob správania človeka v určitej situácii", Rubinštejn ako "v indivíduu upevnenú sústavu generalizovaných pohnútok, motívov".
R. Stanger pojem charakteru chápe ako chovanie indivídua, ktoré je v súlade so sociálnymi očakávaniami.

Črty charakteru človeka.

Základné črty charakteru sú: - morálna vychovanosť
- šírka
- jednoliatosť
- vyhradenosť
- sila
- vyrovnanosť

K základným prejavom morálnej vychovanosti, ktorú pokladáme za hlavnú a sociálne najcennejšiu črtu charakteru, patria napr. pozorný vzťah k ľuďom, ohľaduplnosť pri styku s ľuďmi, humanizmus, svedomitosť, taktnosť, atď. Šírka ako črta charakteru umožňuje rozmanitosť potrieb a záujmov, túžob a zanietenia, rozmanitosť činnosti človeka. Jednoliatosť ako črta charakteru predstavuje koordinovanosť vzťahov človeka k rozličným stránkam skutočnosti.
Vyhranenosť ako črta charakteru veľmi úzko súvisí s osvojeným presvedčením, so zameranosťou a s morálno-politickými postojmi.
Sila ako črta charakteru reprezentuje energiu, s ktorou človek realizuje ciele, no aj zanietenie a úsilie zdolávať ťažkosti a prekážky.
Pre vyrovnanosť ako črtu charakteru je príznačný vzájomný pomer medzi aktivitou a zdržanlivosťou, ktorý je pre optimálny styk s ľuďmi najoptimálnejší a najpriaznivejší.

Psychologická podstata charakteru.

Podstata charakteru je rôznymi psychológmi interpretovaná rôzne:
A.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.