Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

O veľmi smutnom smútku - depresia

November.Padajúce lístie, vietor, dážď, chlad. Neúprosne sa blíži pani Zima. Najlepšie je ostať v teplej posteli a držať v ruke šálku škoricového čaju ...

Kým je psychické rozpoloženie v takomto relatívne romantickom stave, všetko je OK, ale viete, že psychiatri a psychológovia hovoria o hlbokej depresii práve ako o melanchólii? To, čo ľudovo voláme depka, je serióyna diagnóya a jej príznaky neradno podceniť.
Depresia-je bežným oynačením smutnej nálady. Je to akési celkové citové rozladenie. Smútok je intenzívnejší, trvá dlhšie a bráni "normálnemu fungovaniu" človeka. Úplne bežné a samostatné úkony sa stanú nezvládnutelnými. Mení sa napr. dĺžka spánku, cíti sa malátny, bez energie alebo je podráždený.Mení sa aj jeho komunikácia s okolím. Často má strach o seba a o druhých, obviňuje sa za veci, ktoré nemohol a nemôže ovplyvniť.Cíti sa menejcenným. Nezriedka to vedie k myšlienkam na smrť a k samovražebným pokusom. KDE SA TO V ČLOVEKU BERIE?
Depresia má korene v telesnej, duchovnej i v duševnej stránke človeka. V niektorej sa prejavý viac no zvyčajne sú zasiahnuté včetky tri dimenzie .
Biologia človeka poukazuje na genetické,dedičné faktory, ktoré môžu stáť na počiatku depresívnej poruchy. Vo fizickej sfére krehký a nevyrovnaný človek ťžšie ynáša životne záťažlivé situácie, ťažšie sa vyrovnáva aj s opakovaným neúspechom alebo s vysokými nárokmi, ktoré sú naňho kladené. Významnú pozíciu pri zvládaní závažn.udalostí má opora najbližšieho okolia resp. človeka. Keď ju človek nepociťuje, ľahšie sa môže dostať do depresie. AKO SA DÁ SPOZNAŤ?
Vedúce príznaky "depky":
-veľký "neprínosný" smútok
-nesústredenosť na prácu
-záporný postoj k životu, beznádej
-nechutenstvo, či prejedanie sa
-nespavosť
-pocit viny,neschopnosť
-úzkosť
-samovražebné myšlienky, pokusy
V telesnej sfére sa prejavuje:
-pociťovaním rôznych bolestí
-hypochondriou
-pociťovaním malátnosti,ťažoby...
DRUHY DEPRESIE:
--Normálna /adaptívna/ depresia:
-hovoríme o nej vtedy, ak nás občasné zdĺhavé smútky a vnútorné stíšenie dovedú k novým životným riešeniam
--Chorobná /patická/depresia:
-v tomto prípade sa stretávame s nezriedkavou vážnou psychickou chorobou.

Zdroje:
časopis Čajka, kniha-Základy psychológie -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk