referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Psychohygiena a sexualita
Dátum pridania: 14.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jarka.h
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 507
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Pohlavný život hrá v živote každého človeka dôležitú úlohu. Dospievajúci majú naň rozličné názory: jedni z literatúry a počutie, iný z fantázie a niektorí z vlastnej skúsenosti. Sú aj takí, ktorí tvrdia, že ich sexuálna problematika nezaujíma. Nech sú však názory dospievajúcich na sexualitu hocijaké, dôležité je, že u všetkých – či si to uvedomujú alebo neuvedomujú, či chcú alebo nechcú – sa prenášajú do ich činnosti, do prejavov ich vzťahov k ľuďom, k osobám druhého pohlavia. Skúsenosti ukazujú, že v sexuálnej problematike majú mladí ľudia nedostatočné vedomosti. Pritom práve táto oblasť je v biologickom i spoločenskom zmysle veľmi silným faktorom ktorý významne zasahuje do života človeka. Za normálnych podmienok tvorí pohlavný vývoj harmonickú súčasť celkového vývoja človeka. S rastom organizmu rozvíjajú sa i jeho pohlavné orgány, s psychickým vývojom vyvíja sa aj život pohlavný. S tým súvisí mnoho zmien v duševnom živote. Tvorba zárodočných buniek začína prebúdzať prvé pohlavné zážitky.
Biologický základ pohlavného života tvorí pohlavný pud. U zvierat slúži rozmnožovaniu. U človeka okrem tejto funkcie slúži aj iným cieľom. Podobne ako spoločenský život formoval myslenie a konanie človeka, ako sa vyvíjala spoločnosť a s jej vývojom sa obmedzovali primitívne pudové prejavy, tak spoločenský život formoval, menil prispôsoboval aj pohlavný pud. Začala sa tvoriť sexuálna etika, ktorá vnášala do sexuálneho života určité normy. Zriedka sa dnes nájde napríklad človek, ktorý by tvrdil, že sexuálny styk slúži len rozmnožovaniu človeka.

Akú úlohu tu má rodina? Harmonické spolunažívanie rodičov je – ako ukázali viaceré výskumu – dôležitou podmienkou pre zdravý sexuálny vývoj dieťaťa. Atmosféra rozháraného manželstva utvára pre dieťa konfliktovú situáciu, ktorá – odhliadnuc od toho, že ho neurotizuje – môže nepriaznivo ovplyvniť jeho postoj k ľuďom, k láske, k pohlavnému životu. Rovnako patologicky významným pre sexuálny vývoj je aj faktor h y p e r o r g a n i z á c i e r o d i n y, kde vzájomná závislosť členov rodiny je veľmi pevná.


1. 4. Kedy začať sexuálne žiť

Jedným z častých dopytov mladých ľudí je otázka, kedy začať sexuálne žiť a kedy to nie je škodlivé telesnému a duševnému zdraviu. V poznávaní nového sveta, staršími často veľmi farbisto opisovaného, sú nedočkaví. Príliš ľahkomyseľne a rýchlo rozdávajú svoju lásku a dosť často sú veľmi sklamaní.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Arnon Bentovim – Týraní a sexuální zneužívaní v rodinácha,, Štefanovič, J., Greisinger J. – Psychológia,, Výrost J., Slameník I. - Český sociální psychológie – sociálna psychológia
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.