referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Prehľad základných psychologických pojmov
Dátum pridania: 02.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zuluska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 717
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
Psychológia /psyché- duša, logos- slovo/
- pochádza z obdobia, keď psychológia nebola samostatnou vednou disciplínou, ale súčasťou filozofie
- sledovanie psychologických javov je tak staré ako ľudstvo samo
- významným zdrojom predstáv o duši bol sen /idealistické predstavy/
- patrí medzi základné vedy o človeku a skúma psychickú reguláciu správania, konania človeka a jeho vlastnosti
Úlohy psychológie:
- odhaľovať najvšeobecnejšie zákony psychického života, triediť, analyzovať, vysvetľovať základné psychické formy
- osvetľuje podstatu vedeckého chápania psychiky, jej vznik, činitele, ktoré ju ovplyvňujú
- objasňuje ako človek poznáva svet a ako sa v ňom orientuje, aký citový vzťah si utvára k svetu
- vysvetľuje ako človek získava individuálnu skúsenosť
- vysvetľuje ako človek rieši svoje problémy = ako myslí
- vysvetľuje ako sa človek aktivuje, rozhoduje, ako dosahuje svoje ciele = t.j. akú má vôľu
- vysvetľuje čím sa ľudia od seba líšia a čo to podmieňuje
- pomáhať poznávať seba samého, iných ľudí, prostredie, v ktorom ľudia žijú, poznávať osobnosť človeka

Psychologické vedy
Špeciálne psychologické vedy
aplikačné disciplíny teoretické disciplíny hraničné disciplíny
pedagogická psychológia všeobecná psychológia matematická psychológia
klinická psychológia vývinová psychológia psychológia umenia
psychológia práce fylogenetická psychológia kybernetická psychológia
poradenská psychológia ontogenetická psychológia psychológia semiotiky
psychológia športu sociálna psychológia psychopatológia

Prežívanie
- to čo si človek sám pamätá zo svojho duševného života. Je to „vnútorný svet človeka“ prístupný iba jemu samému. Prežívanie každého človeka je subjektívne, vlastné len jemu, u každého je iné, jedinečné. Prebieha v čase a neustále plynie. Je charakteristické len pre človeka, neprístupné iným živočíchom.
- delíme na : A/ psychické procesy- delíme ich na poznávacie procesy, pomocou nich človek poznáva svoj vlastný vnútorný svet ( vnemy- zrakové, sluchové, predstavy, spomienky, fantázie, myšlienky ). Všetko okolo nás vytvára citové procesy – vytvárame si kladný, alebo záporný vzťah.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.