referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Streda, 23. októbra 2019
Temperamentové typologie, hlediska vzniku, vývoj
Dátum pridania: 21.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucinax
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 5 223
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 34m 30s
Pomalé čítanie: 51m 45s
 

Další dělení je založeno na počtu pojmů, které ta daná typologie popisuje; zde se různí na trojkomponentové, čtyřkomponentové a vícekomponentové. Já zde použiji rozdělení temperamentu z pohledu biopsychologického, psychologického a kulturního. 2.Temperament z pohledu biopsychologického
Do tohoto pohledu na temperament lze zařadit humorální teorii Hippokratovu, morfologickou typologii Kretschmera, Sheldona, W. Jaensche a E.R. Jaensche, typologii Pavlovovu, založenou na mozkových funkcích a také typologii založenou na biotonusu,tj.na životní energii.

2.1 Humorální teorie

2.1.1 Hippokrates
Snad nejstarší rozdělení lidí na fyziologickém podkladu se nachází v nauce o čtyřech temperamentech, která pochází od významného řeckého lékaře, pocházejícího z ostrova Kóu, Hippokrata (460 - 370 př.n.l.). Východisko této nauky je v poměru šťáv v lidském těle. Rozlišuje čtyři druhy tělesných šťáv : krev (haima), hlen (flegma), žluč (cholé) a žluč černou (melania cholé). Tělesné tekutiny odpovídají čtyřem elementům (živlům), kterými je svět tvořen. Krev odpovídá vzduchu, hlen vodě, žluč ohni a černá žluč zemi. Na základě živlů a šťáv, které mají stejné vlastnosti jako elementy, kterým odpovídají, provedl Hippokrates rozdělení lidí na temperamenty - sangvinik, flegmatik, cholerik a melancholik. - Sangvinik (sanguis = lat. krev) - je to vesele laděný optimista, přizpůsobivý a emočně vyrovnaný,i když poměrně nestálý; jeho city bývají spíše mělké. Žije pro okamžik a nemyslí na budoucnost. „Sangvinik se vyznačuje radostí ze života; nepojímá věci příliš vážně, nezšediví starostmi, snaží se nalézt ve všem nejkrásnější a nejpříjemnější stránku; ve smutku se nezhroutí, z veselých příhod má požitek, ale nevychází y míry. Jsou to lidé duševně zdraví, u nichž není výstředních projevů, alespoň ne ve značné míře.“/Habáň, 1941, str. 125-126; podle A.M.Marka OP/
- Flegmatik (flegma = hlen) - v pozitivním smyslu je rozvážný, snášenlivý, přemýšlivý, vcelku spokojený a stálý; hlubší vztahy má však jen k vybraným osobám. Jeho negativní stránka se projevuje v přílišné chladnokrevnosti až apatii, má sklony k nečinnosti. Nemá rád změny. „ Flegmatik má tu vlastnost, že je mu život cizí, nic na něj nepůsobí, nic ho nezajímá, své síly nenapíná, je vzdálen od života, duševní citlivost je oslabena, iniciativa nepatrná, je zdlouhavý a má líné pohyby.“/Habáň, 1941, str. 125-126; podle A.M.Marka OP/
- Cholerik (cholé = žluč) - je vznětlivý a výbušný, silně vzrušivý; má sklon k agresy a výbuchům hněvu. Těžko se ovládá, jedná velmi impulsivně, aniž si to předem rozmyslí. Je panovačný a neústupný (i když od jiných často ústupky vyžaduje).
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Balcar,K.- Úvod do studia psychologie osobnosti; Nakladatelství Mach, Chrudim 1991, Marek, A.M. - Psychologie; Matice cyrilometodějská s r.o., Olomouc 2000; ISBN 80-7266-047-0, Smékal,V.- Pozvání do psychologie osobnosti; člověk v zrcadle vědomí a jednání, Barrister & Principal, Brno 2002; ISBN 80-85947-80-3, Linhart,J. a kol. - Základy obecné psychologie; SPN n.p. v Praze 1981, Geist, B. - Psychologický slovník; Nakladatelství Vodnář, Praha 2000; ISBN 80-86226-07-7, Nekonečný,M. - Encyklopedie obecné psychologie; Academia Praha 1997; ISBN 80-200-0625-7, Nekonečný,M. - Základy psychologie; Academia Praha 1998; ISBN 80-200-0689-3, Kratina,F. - Psychologie; Komenium Brno 1947, Kern,H. a kol. - Přehled psychologie; Portál, Praha 1999; přeložila Magdalena Machátová 1999; ISBN 80-7178-240-8, Nekonečný,M. - Průvodce dějinami psychologie; SPN a.s. Praha 1995; ISBN 80-85937-23-9, kolektiv autorů katedry psychologie ZČU v Plzni - Kapitoly z obecné psychologie pro učitele; Plzeň 1991; ISBN 80-7043-033-8
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.