referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Temperamentové typologie, hlediska vzniku, vývoj
Dátum pridania: 21.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucinax
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 5 223
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 34m 30s
Pomalé čítanie: 51m 45s
 
Úvod
Lidský temperament neodmyslitelně patří k životu. Zabývali se jím vědci a lékaři už v dávných dobách a myslím, že se jím bude společnost zaobírat i v budoucnu (a pravděpodobně na daleko lepších úrovních). Na následujících stránkách bych chtěla nastínit tuto problematiku - problematiku temperamentu, jednotlivých vlastností, ze kterých se skládá, a jejich vzájemného působení. Chtěla bych zde také popsat některé z temperamentových typologií. 1. Temperamentové typologie

1.1 Typologie
Typologie se snaží uspořádat a roztřídit duševní život podle podobnosti jednotlivých jevů. Má za úkol vytvořit pojmy, které se uplatní v popisu osobností a popisu jejich chování a prožívání. Typologie se snaží o vytvoření pojmů co nejobecnějších, ze kterých by se další vlastnosti daly analogicky vyvodit; vytváří konkrétní typy, které dává do souvislostí, čímž vytváří různé druhy typologií. Zde se budeme zabývat typologií temperamentovou. 1.2 Typ
Typ je skupinový pojem; platí pouze pro určitou skupinu jedinců. Označuje určité psychofyzické vlastnosti, které náležejí určité skupině lidí. Sousední typy mají hranice neurčité, může tak docházet k plynulému přecházení z jednoho typu k druhému. S pojmem typu je také spojen znak polarity, což znamená, že ke každému typu náleží protityp, který je umístě na opačném pólu, přechod mezi nimi je však klouzavá řada vedoucí přes neutrální bod, který leží zhruba uprostřed. Musíme mít však na mysli, že tzv. čisté typy, objevující se v typologiích se ve skutečnosti téměř nevyskytují. Každý člověk je složitou kombinací mnoha typů.

1.3 Temperament
Pojem 'temperament' pochází z lat. temperamentum, které je překladem řec.krasis a znamená to správné mísení, správný poměr. Temperament je vrozený, ovládá naši citovou i pocitovou stránku, rozhoduje o naší reakci na určité podněty. Řídí naše tempo nejen duševní, ale i pohybové. V současné psychologii pojem temperamentu značí obecné vlastnosti duševní dynamiky, která se uplatňuje nejen v prožívání, ale i v projevech člověka. Temperamentové vlastnosti nemůžeme sami na sobě zcela objektivně vidět, sledujeme je spíše na druhých lidech. Taky ovlinit ho příliš nelze, především ve stresových či krizových situacích se projevuje naplno. Rozdělení teorií temperamentu se různí. Jedno dělení je na základě počtu dimenzí; rozlišují se dvou a více dimenzionální typologie.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Balcar,K.- Úvod do studia psychologie osobnosti; Nakladatelství Mach, Chrudim 1991, Marek, A.M. - Psychologie; Matice cyrilometodějská s r.o., Olomouc 2000; ISBN 80-7266-047-0, Smékal,V.- Pozvání do psychologie osobnosti; člověk v zrcadle vědomí a jednání, Barrister & Principal, Brno 2002; ISBN 80-85947-80-3, Linhart,J. a kol. - Základy obecné psychologie; SPN n.p. v Praze 1981, Geist, B. - Psychologický slovník; Nakladatelství Vodnář, Praha 2000; ISBN 80-86226-07-7, Nekonečný,M. - Encyklopedie obecné psychologie; Academia Praha 1997; ISBN 80-200-0625-7, Nekonečný,M. - Základy psychologie; Academia Praha 1998; ISBN 80-200-0689-3, Kratina,F. - Psychologie; Komenium Brno 1947, Kern,H. a kol. - Přehled psychologie; Portál, Praha 1999; přeložila Magdalena Machátová 1999; ISBN 80-7178-240-8, Nekonečný,M. - Průvodce dějinami psychologie; SPN a.s. Praha 1995; ISBN 80-85937-23-9, kolektiv autorů katedry psychologie ZČU v Plzni - Kapitoly z obecné psychologie pro učitele; Plzeň 1991; ISBN 80-7043-033-8
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.