referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Piatok, 27. novembra 2020
Dieťa z neúplnej rodiny v školskom prostredí
Dátum pridania: 01.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 692
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 29m 40s
Pomalé čítanie: 44m 30s
 

Rodina uľahčuje ľudom starostlivosť o deti a ich výchovu. Okrem toho, že je rodina biologicky dôležitá pre udržanie ľudstva, je tiež jednotkou spoločnosti. Reprodukuje človeka ako organizmus i ako bytosť kultúrnu. Sprostredkuváva tradíciu ďalším generáciám. Rodina formuje osobný vývin dieťaťa i jeho postoj k všetkým ďalším skupinám. Snaží sa ho formovať podľa vlastnej hodnotovej schémy. Rodina plní viaceré funkcie voči svojim členom i spoločnosti. Ide najmä o tieto základné funkcie :
1. Biologicko-reprodukčná funkcia. Spočíva, ako sme už vyššie spomenuli, v zaisťovaní biologického trvania spoločnosti a v odovzdávaní biologických vlastností. A tiež v erotických vzťahov medzi manželmi, čiže v pohlavnej láske, ktorá je silným stabilizujúcim činiteľom manželstva i rodiny. K poruchám tejto funkcie možno zaradiť bezdetnosť, neplánované rodičovstvo, ale aj mnohodetnosť, pri ktorej nie sú rodičia schopní dostatočne sa postarať o zabezpečenie svojich detí. Patria sem aj predčasné tehotenstvá nedospelých matiek a rodičovstvo u sociálne nezrelých alebo psychicky narušených rodičov.
2. Ekonomická funkcia. Predstavuje zabezpečovanie základných životných potrieb rodiny. Poruchy tejto funkcie sa prejavujú v hmotnom nedostatku a neschopnosti rodiny zabezpečiť základné životné potreby jej členov, čo je v súčasnosti dôsledkom nezamestnanosti, zvyšovania životných nákladov a iných negatívnych dôsledkov transformačných procesov.
3. Socializačno-výchovná funkcia. Možno ju označiť za najdôležitejšiu funkciu. Rodičia sú pre deti prvé výchovné vzory, ktoré majú u nich spravidla veľkú autoritu, čo umožňuje efektívnosť rodinnej výchovy. Táto funckia nie je splnená, keď sa rodičia nemôžu, nechcú či nedokážu náležite postarať o dieťa.
4. Emocionálna funkcia. Kladné citové vzťahy v rodine sú dôležitým predpokladom rozvoja vlastnej emocionality dieťaťa. Rodina zabezpečuje dieťaťu lásku, bezpečnosť, pochopenie a uznanie. Keď tento emocionálny podklad chýba, nastáva citová deprivácia a frustrácia. Nezriedka dochádza k vážnym deformáciám v psychosociálnom vývine človeka.
5. Ochranná funkcia. Spočíva v ochrane zdravia detí, ale aj v ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Balharová,J. - Šporcová,I.: Role otca při utváření sociálních vlastností ditěte. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 37, 2002, č.1., Drtilová,J. - Kouklík,F.: Odlišné dítě. Praha : Vyšehrad, 2001., Hroncová,J. - Hudecová,A. - Matulajová,T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica : 2000., Matějček,Z.: Rodiče a děti. Praha : Avicenum, 1986., Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství, 1993., Panenka, V.: Vliv neúplné rodiny na psychpatologický vývoj osobnosti.In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 17, 1982, č.4., Sobotková,I.: Psychologie rodiny. Praha : Portál, 2001., www.referaty.sk : Vliv rozvodu na děti.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.