referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Dieťa z neúplnej rodiny v školskom prostredí
Dátum pridania: 01.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 692
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 29m 40s
Pomalé čítanie: 44m 30s
 
Ú V O D

Ak má žiak v škole problémy, či už so školským prospechom alebo správaním, učitelia obyčajne hľadajú príčiny. A často môžeme počuť, že príčinou je rodina - neúplná rodina. Ale je to naozaj tak? Na túto otázku som sa pokúsila, aj keď len čiastočne, odpovedať v tejto práci. Na začiatku hovorím o tom, čo to rodina je a aké má funkcie, charakterizujem neúplnú rodinu i jej rôzne druhy a konkretizujem vplyv neúplnej rodiny na dieťa v školskom prostredí. Pri štúdiu literatúry na túto tému ma prekvapili dve veci. Prvá - že tej literatúry nie je až tak mnoho (vlastne takmer žiadna v slovenskom jazyku). Aj keď mnohí autori sa zaoberajú problematikou neúplnej rodiny, málokto hovorí o jej vplyvoch na žiaka. Druhou prekvapujúcou skutočnosťou bolo zistenie, že autori sa vo svojich názoroch neraz značne rozchádzajú.


RODINA A JEJ FUNKCIE
Jedným zo základných predpokladov zdravého duševného vývinu dieťaťa je, aby vyrastalo v prostredí citovo vrelom a stálom. Na prvý pohľad sa to zdá byť celkom samozrejmé a ľahko dosiahnuteľné. Ale predsa len sa treba nad tým zamyslieť a niekedy i napnúť mnoho síl, aby sme tieto dve podmienky splnili. Tá prvá požaduje, aby rodičia mali svoje deti radi. Tá druhá požaduje, aby sa mali radi navzájom. Aby dokázali vytvoriť spoločenstvo, ktoré bude trvať po celý ich život a v ktorom bude všetkým dobre. Aby dokázali vytvoriť skutočnú rodinu.
Nutne si teda kladieme otázku: čo to vlastne rodina je? Autori sa však priamym definíciám vyhýbajú a obmedzujú sa na vyjadrenia neveľmi jednoznačné. Z. Bauman definuje rodinu takto: "Je to skupina osôb spojených zväzkami manželstva, krvi alebo adopcie, ktoré obvykle bývajú spolu a vnútri skupiny postupujú podľa spoločensky určenej a uznanej deľby úloh. Je to spoločensky schválená forma stáleho spolužitia". Kramer vymedzuje rodinu širšie: "Je to skupina ľudí so spoločnou históriou, súčasnou realitou a budúcim očakávaním vzájomne prepojených transakčných vzťahov. Členovia sú často (ale nie nutne) viazaní hereditou, manželskými zväzkami, adopciou alebo spoločným usporiadaním života v určitom úseku ich životnej cesty. Kedykoľvek medzi blízkymi ľudmi existujú intenzívne a kontinuálne psychologické a emocionálne väzby, môže byť používaný pojem rodina".
Rodina je prvým sociálnym prostredím, do ktorého sa dieťa narodí. Je východiskovým terénom socializačného procesu a "spojovacím mostíkom" medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Hlavný zmysel rodiny je reprodukčný.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Balharová,J. - Šporcová,I.: Role otca při utváření sociálních vlastností ditěte. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 37, 2002, č.1., Drtilová,J. - Kouklík,F.: Odlišné dítě. Praha : Vyšehrad, 2001., Hroncová,J. - Hudecová,A. - Matulajová,T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica : 2000., Matějček,Z.: Rodiče a děti. Praha : Avicenum, 1986., Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství, 1993., Panenka, V.: Vliv neúplné rodiny na psychpatologický vývoj osobnosti.In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 17, 1982, č.4., Sobotková,I.: Psychologie rodiny. Praha : Portál, 2001., www.referaty.sk : Vliv rozvodu na děti.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.