referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Prosociálnosť - teoretická forma správania sa človeka v spoločnosti
Dátum pridania: 17.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Forrest
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 647
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Ciele a úlohy etickej výchovy

Etická výchova znamená pre dnešnú dobu veľký prínos do medziľudských vzťahov. V dobe, keď prežívajú ľudia v spoločnosti zásluhou automatizácie a nových možností v oblasti techniky vzájomné odcudzenie, otupenosť vo vzťahoch, nedostatok komunikácie na medziľudskej báze v osobnom stretávaní, je etická výchova krokom k tomu, aby si boli ľudia k sebe bližšie a vážili si seba navzájom. Nie na základe toho, či ten ktorý človek má v niečom výnimočné výsledky alebo je viac produktívny než druhý, ale na základe osobnej hodnoty každého človeka. Zatiaľ čo pedagogika doby minulej stavala hlavne na individuálnej práci a slušnom správaní, kedy sa za dobré dieťa považuje to, ktoré nerobí problémy, pedagogika etickej výchovy stavia na vzájomnej spolupráci a usiluje o prosociálne správanie. Čo je teda prosociálne správanie ako základný cieľ etickej výchovy? Ide o správanie, ktoré prináša prospech druhej osobe alebo skupine osôb, ktoré nevyplýva z povinností a nie je sprevádzané očakávaním odmeny. Môžeme povedať, že etická výchova rozvíja hlavne sociálne schopnosti a zaujíma sa nielen o to, čo je správne, ale tiež o to ako vytvoriť vhodné podmienky pre etické konanie. Voči žiakovi sa tiež zaujíma nový vzťah. Tento vzťah je vybudovaný na partnerstve. Výchova má byť pre žiaka pomôckou k sebavýchove.
Cieľom výchovy k prosociálnosti je sformovaná mravná osobnosť, ktorá sa vyznačuje tým, že je schopná účinne komunikovať, tvoriť, má zdravé sebavedomie a dokáže pozitívne hodnotiť druhých. Vie vyjadrovať svoje city, je empatická a asertívna, predovšetkým však vie spolupracovať a je prosociálne. Nestará sa iba o seba, ale tiež je schopná pomáhať druhým ľuďom a nadväzovať s nimi pozitívne vzťahy trvalejšieho charakteru.

Zložky etickej výchovy, prosociálne spoločenstvá

Pre to, aby mohla byť etická výchova účinným spôsobom ako cez zážitkové učenie sprostredkovať ľudské hodnoty a viesť k prosociálnemu správaniu je dôležité, aby tiež učitelia etickej výchovy vytvárali vzájomné spoločenstvo, ktoré má hodnotné vzťahy. Roberto Roche Olivar ukazuje na desať základných postojov v správaní, ktoré najlepšie vysvetľujú ich podstatu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: R. R., Olivar: Teoretická forma správania sa človeka v spoločnosti, R. R., Olivar: Etická výchova
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.