referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Informačné a komunikačné technológie ako doplnok k výkladu
Dátum pridania: 16.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Chanaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 316
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 9m 30s
Pomalé čítanie: 14m 15s
 
Úvod

Súčasná spoločnosť sa nachádza na vysokom stupni rozvoja vedy a techniky. Moderné technológie prenikajú nielen do všetkých štruktúr spoločnosti, ale aj do života jednotlivca. Prax si žiada žiakov a absolventov pripravených na využívanie moderných technológií, schopných ďalej sa vzdelávať a pracovať kooperatívne v pracovnom tíme. Žiaci a študenti si musia osvojiť veľké množstvo informácií a preto kladie veľký spoločnosť zvýšené požiadavky na úroveň a kvalitu technológie vzdelávania. Je treba používať nové metódy, formy a postupy ako aj nové výučbové prostriedky, ktoré umožnia prijímať, spracovávať a poskytovať široké spektrum informácií. Do popredia sa preto dostávajú informačno – komunikačné technológie (Lacko, 2002). Podľa Riedla (2000) je súčasný rýchly vývoj informačných technológií pre mladú generáciu samozrejmosťou a mladí ľudia dokážu s týmto rýchlym napredovaním aj držať krok. Narodili sa do takého sveta informačných technológií. Partová (2002) doplňuje toto tvrdenie tým, že pre nich je nemotivujúce, ak sa v škole nepoužívajú prostriedky na úrovni dnešnej doby. Ako píše Turek (2003) Európska únia si v tejto oblasti vytýčila tri ciele:
· urýchliť vstup škôl do informačnej spoločnosti ich vybavením informačnými prostriedkami, najmä multimédiami
· podporovať širokú aplikáciu multimédií vo vyučovacom procese a vytvoriť čo najväčšie množstvo multimediálnych programov a služieb
· posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní informačnými technológiami

Cieľom tejto práce bolo poukázať na význam informačno – komunikačných technológií vo výučbe a na možnosti ich využitia.

1.1 Informačné a komunikačné technológie

Jedným zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania podľa Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na ďalších 15 – 20 rokov (projekt „Milénium“) je zmena metód, spôsobov, technológií vzdelávania a výchovy cestou využívania moderných informačných a komunikačných technológií (Rosa, Turek, Zelina, 2003).
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Bajtoš, J.: IKT – vzdelávanie v podmienkach FHPV Prešovskej Univerzity. In: Technológia vzdelávania. 02, 2003, s. 5., Bajtoš, J.: Nové základné zručnosti v spoločnosti založenej na informáciách. In: Schola 2001 - Multimédia v pedagogickom vzdelávaní. Bratislava. KIPaP STU 2001, ISBN 80-227-1610-3, s. 26 - 29., Habiballa, H.: Didaktický experiment ve výuce teoretické informatiky. In: Technológia vzdelávania. 03, 2003, s. 6., Hanuska, S., Pavlovkin, J.: Úloha výchovy a vzdelávania v informačnej spoločnosti v krajinách Európskej únie. In: Technológia vzdelávania. č. 2, 2003, s. 5., Honzíková, J.: Počítačová gramotnost učitelů 1. stupni ZŠ. In: Slovenský učiteľ – Príloha Technológie vzdelávania. 2003, č. 3, s. 10., Kredátusová, M.: Ako sú žiaci spokojní s využívaním IKT na našich školách. In: Slovenský učiteľ – Príloha Technológie vzdelávania. č. 2, 2003, s. 7., Lacko, J.: Technická výchova ako prostriedok: aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu. In: Učiteľské noviny. roč. 52, č. 29, 2002, s. 4, ISSN 0139-5769., Lelkesová, K.: Vzdelávací program pre pedagógov v oblasti informatiky. In: Učiteľské noviny. č. 32, 2002, s. 8., Lukáč, S.: Informačné technológie v matematickom vzdelávaní. In: Zborník – Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov. Košice: PF UPJŠ, 2001, s. 113., Mandíková, K.: In: Nádaská, K.: Infovek plní svoje ciele (rozhovor s členkou Asociácie projektu Infovek, členkou Rady ministerstva školstva SR pre projekt Infovek a koordinátorkou pre komunikáciu s médiami Ing. K. Mandíkovou). In: Učiteľské noviny. č. 13, 2003, s. 17., Murphy, C.: Technické znalosti a multimediálna výučba. In: Academia. Roč. 11, č. 3, 2000, s. 40, ISSN 1335-5864., Partová, E.: Informačné komunikačné technológie vo vyučovaní elementárnej matematiky. In: Pedagogické spektrum. Roč. 11, č. 3/4, 2002, s. 50 – 54, ISSN 1335-5589., Poliaková, D., Hybenová, M.: ZŠ na Ul. J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku k nadchádzajúcemu jubileu bilancuje. In: Učiteľské noviny. č. 18, 2003, s. 6., Riedl, Z.: Využívanie internetu vo vyučovacom cudzích jazykov. In: Učiteľské noviny, č. 14, 2003, s. 8., Rosa, V., Turek, I., Zelina, M.: Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov. In: www.education.gov.sk, 2003., Stoffová, V., Stoffa, J.: Základné termíny z informačných, multimediálnych a didaktických technológií. In: Zborník – Medacta. Nitra: UKF, 1999, s.64 – 69., Tesař, M.: Prerod žiaka na študenta z pohľadu stredoškolského učiteľa informatiky. In: Učiteľské noviny. č. 43, 2002, s. 3., Turčáni, M., Polák, J.: Nový pohľad na pedagogický aspekt multimediálnej počítačovej podpory vysokoškolskej výučby. In: Technológia vzdelávania. č. 2, 2003, s. 8., Turek, I.: Príloha Školstvo v štátoch EÚ: Vzdelávacia politika Európskej únie. In: Pedagogické rozhľady, č. 2, 2003, s. 8., Vadaš, R.: Informačné a komunikačné technológie a ich miesto na 1. stupni základnej školy. In: Slovenský učiteľ – príloha Technológie vzdelávania. č. 1, 2003, s. 12 – 14. Nitra: Slovidac, 2003., Zelenický, Ľ.: Nové trendy v prírodovednom vzdelávaní. In: Technológia vzdelávania. č. 12, 2000, s. 8 – 11. Nitra: Slovidac, 2000.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.