Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychózy

Psychóza (z gr. = psyché – duša, ósa – strhnúť) - systémové ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje variabilnou kombináciou ťažkých porúch psychických stavov, vlastností a procesov

1. endogénne (funkčné) psychózy - nemožno dokázať telesnú príčinu ich vzniku
2. symptomatické (somat. podmienené) psychózy - možno dokázať telesnú príčinu ich vzniku

Schizofrénia (z gr. schizo – štiepiť, phren – rozum) - endogénna psychóza - ide o postupný rozpad celej osobnosti, ktorý sa prejavuje poruchami obsahu a foriem vnímania (halucinácie), myslenia (bludy) a konania (autizmus). Príčina vzniku schizofrénie nie je známa.

Historické hľadisko:
- E. KRAEPELIN (1896) – 1x vymedzil schizofrénie od iných duševných a emočných ochorení
- EUGEN BLEULER – na začiatku nášho storočia 1x použil pojem schizofrénia

Základné formy schizofrénie:
- paranoja
- parafrénia
- hebefrénia
- mániodepresívna psychóza
- katatónia
- Korzakovova psychóza
- detská schizofrénia
- generačné psychické poruchy (menštruačná, pôrodná psychóza)
- autizmus

Priebeh schizofrénie:
1. začiatok ochorenia
2. priebeh ochorenia
3. vyústenie ochorenia

Pravdepodobnosť ochorenia u príbuzných:
- súrodenci schizofrenika 10%
- súrodenci so schizofrénnym rodičom 12%
- deti schizofrénneho rodiča 14%
- deti s oboma schizofrénnymi rodičmi 40%
- rodičia schizofrenika 6%

- muži ochorejú častejšie medzi 15. – 35. rokom
- ženy ochorejú častejšie medzi 27. – 37. rokom

Terapia:
- medikamentózna (nízkopotentná / vysokopotentná)
- psychoterapia
- rehabilitácia
- integrácia rôznych terapeutických prístupov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk