referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Sobota, 15. augusta 2020
Základy psychológie
Dátum pridania: 28.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Prexo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 612
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 28.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 47m 0s
Pomalé čítanie: 70m 30s
 

Patria sem aj nevysvetliteľné nálady, omdletie, hlboký spánok, hypnóza, halucinácie. Sú to aj prechodné javy – zaspanie, prebúdzanie, horúčky

Metodológia určuje metódy skúmania a pravidlá ich vedeckého použitia.
Metóda – cesta, spôsob, forma, návod, ktorým sa niečo dosiahne, zhotoví, pozná, rieši, dokáže.
Výskumná metóda – premyslený spôsob použitý pri posudzovaní človeka.

Klasifikácia metód :
Z hľadiska organizácie a priebehu výskumu:

1.Metódy získavania faktov :
a) priame (empirické) metódy – pozorovanie, experiment,
b) nepriame (exploratívne) metódy – anamnéza, rozhovor, dotazník

2.Metódy spracovania faktov :
a) porovnávacie
b) štatistické
c) typologické

3.Metódy interpretácie výsledkov
na základe zistených výsledkov sa robia teoretické a praktické závery.
Výskumník sa pýta na príčiny a podmienky javov, zapojí do toho iné výsledky a úvahy a celý problém myšlienkovo prepracuje: táto etapa predstavuje kauzálnu alebo kondicionálnu analýzu. Pozorovanie
zámerné zdokonalené vnímanie uskutočňované pomocou zmyslových orgánov, môže sa zosilniť použitím rôznych prístrojov. Je to základná najčastejšie používaná metóda. Používa sa ako samostatná osobitná metóda na zistenie údajov prejavujúcich sa navonok a pozorovaniu prístupné.

Druhy pozorovania :
Podľa časového rozpätia :
- krátkodobé
- dlhodobé

Podľa množstva sledovaných prejavov
- čiastkové
- celkové

Podľa množstva pozorovaných osôb :
- individuálne
- skupinové

Podľa predmetu pozorovania:
- extrospekcia - pozorovanie iných
- introspekcia - sebapozorovanie .

Postup pri pozorovaní :
- vytýčenie cieľa – čo chcem a prečo pozorujem
- vypracovanie plánu (podmienky, prostriedky, trvanie, časové intervaly opakovania),
- záznam výsledkov (pozorovací hárok) – hneď po skončení pozorovania,
- vysvetlenie pozorovaných údajov.

Požiadavky na pozorovanie :
- zameranosť na cieľ
- plánovitosť
- systematickosť
- objektívnosť

Klady a zápory pozorovania :
+ študujeme jav v prirodzených podmienkach, nezasahujeme do priebehu správania, neovplyvňujeme
prirodzené reakcie,
+ jav nie je skreslený pozorovanou osobou, pretože nevie, že je pozorovaná,
+ finančná nenáročnosť,
- subjektívne skreslenie pozorovateľom,
- údaje ukazujú iba určité stránky javu, čo nepostačuje na nájdenie všetkých súvislostí javu,
- z časového hľadiska je menej ekonomické ako experiment (čakanie na výskyt javu.

Experiment
je vedecká metóda, ktorou skúmané psychické javy za vopred stanovených podmienok, ktoré umožňujú zistiť vlastnosti, procesy a stavy osobnosti.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy psychologie 2.9292 11160 slov
Základy psychologie 2.9447 591 slov
Základy psychológie SOŠ 2.9282 1982 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.