referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Stres (seminárna práca)
Dátum pridania: 11.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kristal
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 897
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 30m 30s
Pomalé čítanie: 45m 45s
 
Úvod

Moderný svet, konzumný spôsob života, honba za úspechom, kariéra, exotické dovolenky, spoločenské postavenie, postup na spoločenskom rebríčku.. To všetko sú atribúty, ktoré často sprevádzajú život dnešného človeka, naháňajúceho sa za všetkým, čo mu ich umožňuje využívať a vlastniť. Život však nič nedáva zadarmo. Za všetko sa platí. Raz sú to peniaze, alebo iné hmotné statky, inokedy enormné úsilie na úkor, uspokojovania kultúrnych a spoločenských potrieb, rodiny a oddychu. To má za výsledok frustrovaný život, ktorého sprievodným javom je STRES.
Stres ako sprievodný jav nášho života v neúnosnej miere môže pôsobiť negatívne na náš organizmus, spôsobiť choroby ba až smrť. Práve otázkami stresu, jeho vzniku, priebehu, prevencii a liečbe sa viac – menej v populárnej forme zaoberá moja práca.

1. Čo je vlastne stres?

Keď Hans Selye, priekopník biologicko-lekárského učenia o strese napísal v roku 1982, krátko pred svojou smrťou: „Daroval som všetkým rečiam sveta nové slovo – STRES!“ určite netušil, že pojem stresu bude tak často používaným. Na medzinárodnom sympóziu výskumu stresu v roku 1987 v Bratislave sa konštatovalo, že existuje asi 200 definícií stresu. Anglické slovo stres pochádza zo starého francúzskeho výrazu „estrecier“, (čo znamená prinútiť, použiť násilie), ktoré je zase odvodené z latinského „strictus“, (čo znamená uťahovať, stláčať). Z uvedenej analýzy je zrejmé, že stres môže jednoducho znamenať byť vystavený istým silám alebo tlakom. Odborníci konštatujú, že stres je jednak pozitívny, jednak negatívny - čo závisí od vplyvu vonkajšej sily. Preto rozlišujeme tzv. E u s t r e s (Eu – pravý, ktorý podporuje zdravie a výkonnosť) a D i s t r e s (Dis – rušivý, vyvádzajúci z rovnováhy). Dr. Selye v tejto súvislosti tvrdil, že bez stresu sa nedá žiť. Naopak však platí, že nadmiera stresu spôsobuje smrť. Keďže sa často zdôrazňuje negatívna stránka stresu, (väčšinou sa chápe ako úzkosť či tieseň), v našom vedomí preto prevláda predstava, že stres je sila, ktorá zapríčiňuje psychické vyčerpanie a utrpenie. Používanie slova stres v bežných životných situáciách vystihuje práve tento negatívny aspekt.

2. Ako stres vplýva na ľudí

Stres je telesná a duševná reakcia na vnútorné faktory, čiže stresory, akými sú pracovný nápor, časová tieseň, neustály zhon, ale čoraz väčšmi aj existenčné problémy, strata partnera a pod., ktoré samy osebe nevedú k chorobe, ale môžu k nej nemalou mierou prispieť.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.