referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Streda, 2. decembra 2020
Asertivita ako alternatíva k pasivite a agresii
Dátum pridania: 20.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: m.m.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 415
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 50s
Pomalé čítanie: 22m 15s
 

Myslí si, že len on má pravdu.
Mafián – je ochrancom iného človeka dovtedy, kým mu ten slúži a zastáva jeho názory. Ak sa jeho postoj zmení, kritizuje ho, je ochotný ho až zničiť, Jeho krédom je „kto nejde so mnou ide proti mne“.
Vypočítavec – volí podľa toho, ako sa mu to práve hodí – buď taktiku cukru alebo biča, prípadne akože na všetko zabudol. Má však veľmi dobrú pamäť a v príhodnej chvíli ti to „spočíta“.
Brečtan – manipuluje s druhými tak, že sa prisaje na schopnejších ľudí tým, že predstiera závislosť ne nich, ale v skutočnosti na nich parazituje.

Asertívny človek dokáže prehliadnuť manipuláciu týchto typov, odmietnuť ich aj za cenu straty určitých výhod, aby zostal sám sebou. Stará filozofická múdrosť hovorí: „Staň sa tým, čím si.“ Staneš sa tým, čím sa môžeš a musíš len vtedy, keď to budeš sám chcieť. Asertivita chráni pred manipuláciou, rieši rozpor medzi pasivitou a agresiou, ochraňuje práva, učí povedať nie bez pocitu viny, učí požiadať, prijať kompromis, dospieť k dohode, rieši situácie s kritikou, učí jednotlivca ako sa stať asertívnym spolupracovníkom, učiteľom, žiakom, rodičom, partnerom. Asertivita sa realizuje prostredníctvom komunikácie ľudí v ich celkovom správaní, dosahuje rôznu intenzitu. Asertivitu z pohľadu intenzity rozdeľuje Medzihorský (1991) na štyri nasledovné skupiny:
1.Základná asertivita – v správaní sa prejavuje jednoduchým vyjadrením citu, myšlienky, názorov, postojov, napr.: „Potešil ma tvoj záujem.“ „Nemám chuť sa o tom rozprávať.“
2.Empatická asertivita – obsahuje vcítenie sa do pocitov druhých ľudí, napr.: „Viem, že s tým nesúhlasíš.“
3.Stupňovaná asertivita – uplatňuje sa vtedy, keď náš partner ignoruje naše stanovisko, či dokonca porušuje naše práva, napr.: „Bez každodennej prípravy nebudú vaše výsledky lepšie.“
4.Konfrontatívna asertivita – používa sa v tých prípadoch, keď dochádza k rozporu medzi slovami a činmi partnera, pričom žiadame vysvetlenie, doplnenie informácií, napr.: Už týždeň neplníte náš dohovor. Chcel by som vedieť prečo?“
Namieste je teraz otázka, akým spôsobom v praxi naplniť predchádzajúce stupne asertívneho správania? Odpoveď nájdeme v asertívnych technikách, tých, ktoré sú doinujúce a ktoré nám k tomu slúžia. Autorov týchto techník je viacej (Smith, 1975, Medzihorský, 1991, Vališová, 1992) a v literatúre sú najčastejšie uvádzané v nasledovných podobách:
Pokazená gramoplatňa – technika založená na pokojnom a trvalom opakovaní toho, čo chcete, v presadzovaní si svojho, bez argumentov alebo pocitu zlosti. Napr.: „Cukríky ti nekúpim.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Caponi, V., Novák T., Asertivne do života, Praha, Svoboda 1992. 41 s., Vališová, A.,Asertivita v rodině a ve škole,Praha, H&H, 1992, Ihnacík, J.,Asertivita v práci vedúceho pedagogického pracovníka,Prešov, MC 1999. 41 s, Lencz, L., Krížová, O.,Metodický materiál k predmetu Etická výchova,Bratislava, MC 1993. 156.s, Valica, M., Valocký, J., Žilinčík, J,Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. 2.preprac.vyd.,Banská Bystrica, MC 1996. 48 s, Vybrané kapitoly zo psychológie, Bratislava, MC 1994. s.30-33
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.