referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Asertivita ako alternatíva k pasivite a agresii
Dátum pridania: 20.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: m.m.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 415
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 50s
Pomalé čítanie: 22m 15s
 
Asertívne správanie – ako a prečo ?

Každý človek sa z času na čas ocitne v situácii preňho nepríjemnej, keď niečo buď požaduje sám, alebo niekto vyžaduje niečo od neho. O tom, ako presadzovať svoje názory, vyžadovať plnenie povinností, a pritom neporušovať práva iných, učí nás asertivita. Čo je podstatou asertívneho správania? Aké sú spôsoby jeho uplatňovania v praxi, a prečo sa práve touto problematikou máme zaoberať? Asertívne správanie, ako spôsob humánneho presadzovania a obhajovania záujmov, postojov a názorov v procese komunikácie. Čo je asertivita? Podľa Smitha (1975) je asertivita spôsob komunikácie a konania, ktorými človek presadzuje svoje myšlienky, city, názory a postoje tak, aby neporušoval svoje asertívne práva, ani práv iných.
Prečo sa máme zaoberať asertivitou v podmienkach školy? Škola je zložitý organizmus. Je to spoločenstvo ľudí, ktoré funguje na základe prieniku troch rôznych sociálnych rolí – žiakov, učiteľov a rodičov, ktoré sú vnútorne diferencované, ale majú spoločný cieľ, ktorým je výchova a vzdelávanie.
Súčasná škola, tak ako celá spoločnosť, prechádza zmenami, ktoré pre všetky zainteresované skupiny kladú nové úlohy. Plniť tieto nové úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania je potrebné na princípoch demokratizácie a humanizácie, kde sa na osobnosť tak vzdelávajúceho ako aj vzdelaného prihliada ako na ľudskú individualitu s právom na vlastné rozhodovanie, vlastný rozvoj. Základnými kľúčovými kompetenciami, ktoré v procese výchovy a vzdelávania má súčasná škola vštepovať objektom vzdelávania sú schopnosť rozhodovať sa, robiť závery, kriticky myslieť, ale aj riešiť problémy. Pritom treba mať na pamäti, že v súčasnosti z pohľadu celoživotného vzdelávania pod pojmom objekt vzdelávania nechápeme len dieťa, ale aj dospelého jedinca.
Ak chápeme proces výchovy a vzdelávania ako proces vzájomného pôsobenia dvoch alebo viacerých subjektov, potom významnou súčasťou tohto pôsobenia je asertivita. Aby sme mohli uplatňovať asertívne správanie v škole, v prvom rade je potrebné zmeniť chápanie žiaka a pohľad naňho. Nový vzťah by mal byť partnerský, založený na vzájomnej dôvere, rešpektovaní a empatii.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Caponi, V., Novák T., Asertivne do života, Praha, Svoboda 1992. 41 s., Vališová, A.,Asertivita v rodině a ve škole,Praha, H&H, 1992, Ihnacík, J.,Asertivita v práci vedúceho pedagogického pracovníka,Prešov, MC 1999. 41 s, Lencz, L., Krížová, O.,Metodický materiál k predmetu Etická výchova,Bratislava, MC 1993. 156.s, Valica, M., Valocký, J., Žilinčík, J,Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. 2.preprac.vyd.,Banská Bystrica, MC 1996. 48 s, Vybrané kapitoly zo psychológie, Bratislava, MC 1994. s.30-33
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.