Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychologická typológia človeka

1. Výhody znalostí typológie


Výhody poznať psychologické typy automaticky so sebou prinášajú nový pohľad na ľudské vlastnosti, komunikáciu, pracovnú atmosféru, medziľudské vzťahy a rodinný život. Výhody:

- Vieme si uvedomiť náš subjektívny filter vyplývajúci z nášho typu. Všetky naše rozhodnutia, naše pozorovania sú ovplyvnené tým, aký typ je pre nás charakteristický. Ináč vníma film v kine niekto, u koho je dominantné myslenie, úplne ináč cítiaci typ. Ak patríte medzi typy, ktoré robia rozhodnutia rýchlo, zbytočne sa nezamýšľajú, potom na vás intuitívne a hĺbavé typy pôsobia, ako málo asertívne a pomaly sa rozhodujúce. Ak ste hĺbavý človek, rád sa nad vecami zamýšľate, nepochybne vo vás asertívni a rýchlorozhodujúci sa ľudia budia nedôveru a máte pocit, že sa nedokážu poriadne zamyslieť. Čím viac budeme poznať náš typ a typ človeka, s ktorým komunikujeme, tým ľahšie sa zbavíme predsudkov a tým skôr budeme vedieť dosiahnuť cieľ. - Do tej miery, do ktorej poznáme náš typ, do tej miery si vieme určiť naše optimálne povolanie, nájsť si druh práce, ktorá nás baví, vieme si nájsť záujmy a priateľov, akých potrebujeme. Mnohokrát konáme automaticky, intuitívne, sú to ale práve znalosti z typológie, ktoré nám vedia priblížiť a nastaviť správny smer. - Keď si detailne zanalyzujeme vzťahy medzi jednotlivými typmi, uvedomíme si, aký typ tvorí partner, do ktorého sa dokážeme beznádejne zamilovať, aký typ tvorí partner, ktorý je optimálny pre dlhodobý vzťah, aký typ tvoria obvykle naši priatelia, aký typ sú ľudia, ktorí v nás vzbudzujú nedôveru. - Vieme presne, ako sa zladiť s človekom, ktorý má daný typ a tým skôr s ním dokážeme komunikovať čo najľahšie. - Každý človek preferuje niektoré potreby, potreby, ktoré sú pre neho prioritné. Nič nevytvorí taký skvelý prehľad, ako oboznámenie sa s bližšími vlastnosťami jednotlivých typov. - Zároveň typológia poskytuje priamočiary pozitívny prístup k seba-pochopeniu,
- umožňuje zlepšiť komunikačné vzory,
- zvyšuje motiváciu,
- pomáha identifikovať zdroje konfliktu,
- a zdôrazňuje dôležitú hodnotu rozmanitosti a rôznorodosti


2. Úvod do základných štyroch typov


Začína seminár, ľudia prichádzajú do miestnosti, prednášajúci víta účastníkov. Počas seminára sa vystrieda niekoľko prednášajúcich. Keď prednáška skončí, organizátor žiada účastníkov vyplniť anketu.

Ktorý prednášajúci bol najlepší? Čo sa vám páčilo? Čo sa vám páčilo menej? Boli by sme prekvapení, aké rôzne odpvede a aké rôzne názory účastníci uviedli. Existuje niekoľko typov ľudí, a každý z nich hodnotí kvalitu seminára na základe niečoho iného:

Je celkom možné, že ste prišli na seminár za účelom mať dobrý pocit, byť medzi ľuďmi, ktorí sú podobní vám, majú podobné záujmy, chcete zdieľať spoločnú atmosféru, je pre vás dôležité, aby bola prednáška príjemná. Podstatné pre vás je: byť s ostatnými ľuďmi. "Nekričte na mňa, nemám rád dominantných, sebavedomých ľudí". Ak si myslíte, že opis vystihuje váš záujem, ste typ "vľúdny". Možno prichádzate na seminár s tým, že chcete poznať do najmenšieho detailu danú problematiku, prednášajúci môže rozprávať bez prestávky celý deň a vám nerobí problém presedieť celé dni na sympóziu, a pritom stále nemáte pocit, že ste dostatočne prenikli do danej problematiky. Podstatné pre vás je: skutočne preniknúť do hĺbky problému. Ak sa identifikujete s opisom, ste typ "analytický". Je možné, že od seminára očakávate, že sa prídete zabaviť. Prichádzate na seminár, pretože viete, že tam bude showman, ktorý vám rozprúdi krv v žilách, zabavíte sa, naučíte sa nové vtipy, a hneď ich pôjdete vyskúšať. Nezaujímajú vás žiadne grafy, výsledky, štatistiky. Dôležité pre vás je: chcete si prednášku užiť, vychutnať. Čím viac emócií, tým lepšie. Ak vám opis vyhovuje, ste typ "zabávajúci". Možno prichádzate na seminár s cieľom, získať čo najviac praktických rád, nezaujímajú vás siahodlhé rozpravy, 3 dňovú prednášku dokážete zredukovať na niekoľko podstatných poznámok, ktoré ju vystihujú, ide vám predovšetkým o aplikovateľnosť a okamžité využitie poznatkov. Máte dôkladne rozplánovaný čas. Chcete získať čo najviac informácií v danej chvíli. Dôležité pre vás je: "Dalo sa to zredukovať na polovicu". Ak sa identifikuje s opisom, ste typ "pragmatický"

Predpokladáme, že ste viac menej našli svoj typ. Niekedy môžete kolísať medzi dvoma typmi. Ak ste našli váš typ s menšou istotou, zamyslite sa, aké kritéria ste mali dávnejšie, keď ste mali o 5, alebo 10 rokov menej. Uvedomte si, ktoré kritéria používate SKUTOČNE. Každý typ je možné popísať len s určitou presnosťou
Každý človek je vždy kombináciou uvedených typov
Každý človek má daný typ len do určitej miery
Žiadny typ nie je zlý, každý typ je dobrý


3.

Štyri základné typy


Teraz si štyri typy priblížime detailnejšie:

Čo majú spoločné vľúdny a analytický typ? Čo majú spoločné zabávajúci a pragmatický typ?
Ľudí môžeme rozdeliť na dve skupiny: do prvej skupiny patria vľúdny a analytický typ, do druhej skupiny patria zabávajúci sa a pragmatický typ. V čom spočíva rozdiel?
vľúdny, analytický zabávajúci, pragmatický
Robia rozhodnutia pomalySú hĺbavejší, radi sa zamýšľajúSú menej asertívniMenej sa presadzujúMajú slabšiu tendenciu ovplyvňovaťHovoria skôr o možnostiachViac intuitívniRadi snívajúMenej aktívniViac sa sústredia Robia rozhodnutia rýchloSú rozhodní, nepremýšľajú dlhoSú viac asertívniViacej sa presadzujúSkôr majú tendenciu ovplyvňovaťHovoria skôr o nutnostiViac zameraní na zmyslySú realistiViac aktívniNedokážu sa dlho sústrediť
Uvažujme opäť o dvoch skupinách ľudí: vľúdny a zabávajúci typ, a analytický a pragmatický typ. V čom je rozdiel?
vľúdny, zabávajúci analytický, pragmatický
Robia rozhodnutia na základe emóciíDôležitá je subjektívna skúsenosťVysoká úroveň emóciíNedbalí pri dodržaní termínov Robia rozhodnutia na základe faktovDôležité sú objektívne faktyNízka úroveň emóciíPresní, majú organizovaný čas
Typ, ktorí robí rozhodnutia pomaly, úplne prirodzene upodozrieva opačný typ, že robí rozhodnutia príliš rýchlo, zbŕklo, bez dostatočného premýšľania. Vľúdny a zabávajúci typ bude neustále vytýkať opačným typom, že logika a fakty nie sú jediné a že dôležité sú pocity. Cvičenie: Predstavte si niekoľkých známych, kolegov, priateľov a priraďte im typ, ktorý je pre nich najviac výstižný. Pomôžu vám horeuvedené tabuľky. Cvičenie: S ktorými typmi máte zväčša problém komunikovať?


Čitateľ, ktorý má základné poznatky zo psychológie, evidentne rozpoznal v našej typológii štyri temperamenty a my si medzi nimi teraz vytvoríme bijekciu:
SJFlegmatikPragmatický typtradicionálnykonzervatívny vodavlastný záujem, postupysystematický štýlEpimétheovskýStrážca - bezpečie NTMelancholikAnalytický typvynaliezavýabsolútna sloboda zemprincípy, koncepciešpekulatívny štýlPrométheovskýRacionalista - vedomosti
SPSangvinikZabávajúci typdobrodružnýliberálny, slobodomyseľný oheňdobrosrdečnosť, činnosťprocesuálny štýlDionýzovskýRemeselník - nadšenie NFCholerikVľúdny typidealistickýautoritatívny vzduchčesť a reputácia, ľuďiaheuristický štýlApollónskyIdealista - identita

jungovské funkcietemperamentnáš úvodný typvlastnosťvlastnosť dávny elementdôležité jekognitívny štýldávne označenieiný typ - hľadanie

Ako zistiť KTO má AKÝ temperament?
Zistíme napríklad, do akej miery je asertívny. Má pevné podanie ruky? Reaguje rýchlo? Je zdržanlivý?

Zistíme spôsob, akým o veciach hovorí.

Je emočný? Neemočný? Hovorí o faktoch? O svojich pocitoch?

Prejdite si dôkladne jednotlivé vlastnosti každého temperamentu. Časom získate veľmi rýchly prehľad, kto je KTO. 4. Štyri funkcie

Každý analytický typ nám povie, že bez toho, aby sme sa pozreli na typológiu ešte dôkladnejšie, nebudeme mať dostatočné znalosti. Pozrime sa bližšie, ako môžeme každý zo štyroch typov rozdeliť na ďaľšie štyri, a dostaneme tak 16 typov. Týchto 16 typov tvorí rozšírenú Jungovu typológiu. Cvičenie: Skôr, než si opíšeme jednotlivých 16 typov, najskôr sa zastavíme pri štyroch funkciách, z ktorých sa typy skladajú. Každá funkcia rozdeľuje ľudí na dve skupiny, vašou úlohou bude snažiť sa počas čítania zaradiť seba a niekoľkých ľudí, ktorých poznáte, do danej skupiny. Štyri funkcie sú:

- Povzbudzovanie: Do akej miery povzbudzujeme
- Venovanie pozornosti: Čomu venujeme pozornosť
- Rozhodovanie: Ako sa rozhodujeme
- Životný štýl: Aký životný štýl preferujeme


1. Povzbudzovanie: Do akej miery povzbudzujeme, ide o celkovú našu orientáciu, či už do vnútorného sveta, viac komunikujeme vo vnútri, alebo do vonkajšieho sveta. [E] Extroverzia
Preferujeme povzbudzovať, posilniť ostatných, dodávať energiu ľuďom, aktivitám, veciam.
[I] Introverzia
Preferujeme prijímať energiu z vnútorného sveta myšlienok, emócií, dojmov.

extrovert introvert
Zaujímajú sa o to, čo sa deje okolo nichSú zhovorčivíKomunikujú svoje názory s ostatnýmiZvyčajne povedia, čo si mysliaMajú radi akciuBez ťažkostí ukončia nechcený vzťahRadi pracujú v tímeĽahko nadväzujú kontaktyZaujímajú sa o nových ľudíPrijímajú informácie zo svojho okolia Sú ponorení vo svojich pocitoch a myšlienkachPotrebujú svoje teritóriumPôsobia rezervovane, zamyslene, tichoVenujú sa koncentrácii, je tichýMajú menej priateľovŤažko ukončujú neželaný vzťahPreferujú prácu osamoteMajú ťažkosti nadväzovať kontaktyNemajú radi nečakané návštevyPrijímajú informácie zo svojho vnútra
Činnosť
Komunikovať s ostatnýmiPočúvať druhéhoVariť, pripravovať jedloUmývať riad Čítať článokPremýšľať, čo chceme povedaťUvedomovať si, aké máme pocityRozmýšľať nad riešením hádanky

2. Venovanie pozornosti: Čomu venujeme pozornosť

[S] Vnímanie (sensing)
Preferujeme používať zmysli na rozpoznanie, čo je reálne. Získavame informácie prostredníctvom zmyslov. Vnímajúca osoba je dobrá v pozorovaní, počúvaní a všeobecne v poznávaní sveta.
[N] Intuícia
Preferujeme používať predstavivosť predvídať, čo je možné, pozrieť sa "za" päť zmyslov.

Ide o vyhodnocovanie komplexných blokov informácií.

vnímajúci intuitívny
Cítia tu a terazSústredia sa na súčasnosťMaju radi rutinnú prácuViac praktickíRealistickí a sebavedomíSkôr si zapamätajú detaily udalostíNepostrehnú súvislostiDajú hneď najavo, čo si mysliaSpontánniSkôr sa urazia navonokRýchlo sa ukľudnia Častokrát myslia na minulosť, budúcnosťObavy viac o budúcnosť ako o súčasnosťNemajú radi rutinuViac teoretickíČasto majú pochybnostiNevsímajú si jednotlivé detailyRýchlo postrehnú súvislostiČo si myslia, "dusia" v sebeNereagujú hneď, nereagujú automatickyUrazia sa dovnútra, menej vidieťPomaly sa ukľudnia, problém ich trápi
Činnosť
Ochutnať jedloVšimnúť si, že už vypršal časNaučiť sa báseň naspamäťPostúpiť o krok ďalej Prísť s novými nápadmiUvažovať, čo to znamená do budúcnostiHľadať skrytý význam toho, čo ľudia hovoriaVidieť veci všeobecnejšie
3. Rozhodovanie: Ako sa rozhodujeme

[T] Myslenie (thinking)
Pre organizovanie a rozdelenie informácií preferujeme rozhodovanie logickým, objektívnym spôsobom
[F] Cítenie (feeling)
Pre organizovanie a rozdelenie informácií preferujeme rozhodovanie osobným, hodnotovo-orientovaným spôsobom

mysliaci cítiaci
Záujem sa o vzory, systém, štruktúruVšetko vystavujú logickej analýzePôsobia chladne a bez emóciíVeci sú správne, alebo nesprávneRozhodujú sa na základe faktovŤažko sa im hovorí o pocitochHovoria ľuďom neosobné informácieLogický prístupRozhodne to, čo je správne Zaujímajú sa o ľudí a ich pocityĽahko sú ovplyvnení pocitmi inýchPrítomnosť empatie, emóciíVeci sú dobré, alebo zléRozhodujú sa na základe pocitovŤažko sa im uvažuje čiste logickyHovoria ľuďom komplimentyEmočný prístupRozhodne to, čo je príjemné
Činnosť
Kúpiť najlepší produkt podľa štatistikySpraviť to, či sa nám to páči, alebo nieNekúpiť zelené nohavice, lebo jedny už mámeVytvoriť plán, ako problémy vyriešiť Kúpiť si niečo, pretože sa nám to páčiNepovedať mu to, aby ho to nenahnevaloNechcem tu pracovať, nepáči sa mi tuPresťahovať sa tu, pretože ich poznám
4. Životný štýl: Aký životný štýl preferujeme

[J] Plánovanie (judgement)
Preferujeme žiť plánovaný a organizovaný život.
[P] Pozorovanie (perception)
Preferujeme žiť spontánny a flexibilný život.

plánujúci pozorujúci
Plánujú a plán zvyknú splniťStíhajú termínyŤažšie sa adaptujú v novej situácii mimo plánuVýkonnosť závisí od okolitých vplyvov, náladyMusia mať vo veciach jasno, uzavreté veciRiadia si životViac opatrní, nesmelí, plachí Neplánujú, začínajú viac vecí narazObvykle nestíhajúSú flexibilní a ľahko zvládajú nové situácieViac menej konštantná výkonnosťRadi nechávajú veci otvorenéNechávajú udalostiam voľný priebehViac spontánni, nedbajúci, neopatrní
Činnosť
Spraviť zoznam vecí, čo treba spraviťPlánovať udalosti dopreduZhrnúť a povedať výsledokUzavrieť to a postúpiť ďalej Odložiť to a čakať, čo sa objavíKonať spontánneSpraviť to hneď, bez plánovaniaRobiť veci za "päť minút dvanásť"


Podľa toho, aká vlastnosť je pre nás typická, používame rozdielne slová. Slová, ktoré ľudia používajú nám pomôžu veľmi ľahko odhaliť, aký typ sú.

extrovert introvert
sociabilnýšírkavonkajšíinterakciavýdaj energievonkajšie udalostimnohé priateľstvá teritoriálnyhĺbkavnútornýkoncentráciazachovanie energiezáujem o vnútorné pochodyobmedzený počet priateľstiev

vnímajúci intuitívny
skúsenosťsúčasnosťrealistickýčinnosťsúčasný, nutnýna istotuvyužitiefaktvnímavý teóriaminulosť, budúcnosťšpekulatívnyinšpiráciamožnýje to možnéfantáziafikciav predstavách

mysliaci cítiaci
objektívnyprincípneosobnýspravodlivosťkategórieštandardykritikaanalýzapresmerovanie subjektívnyhodnotaosobnýľudskosťharmóniadobrý, alebo zlýoceneniesympatiaoddanosť

plánujúci pozorujúci
usadenýrozhodnutýnastavenýnaplánovaťprichystať si udalostiuzavrieťzaškatuľkovaťnutnosťtermínprichystať sa prelietavýpotrebujem viac informáciíflexibilnýadaptovať sa ako veci prídunecháme veciam voľný priebehs otvoreným koncomniečo sa nájdeje kopec časuaký termín?počkáme a uvidíme.

Linky:
http://www.psychologia.sk - www.psychologia.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk