referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Neverbálna komunikácia
Dátum pridania: 29.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 333Miro
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 063
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Je to odovzdávanie a prijímanie významov s cieľom účinnejšie usmerňovať naše životy.

Sprostredkované informácie sa šíria:
- jednosmerne (médiá) A–––––)B
- obojsmerne (rozhovor) A(––––)B


„Rana bičom robí modriny,
ale jazyk láme kosti“

Neverbálna komunikácia – komunikácia telom
-zrakový kontakt
-mimika
-postoj, držanie a pohyby tela
-gestikulácia
-bezprostredný styk
-vzdialenosť a orientácia v priestore
-paralingvistika

Priestor komunikácie
1. Intímna vzdialenosť (blízka: telesný kontakt: okolo 20-60cm)
2. Osobná vzdialenosť (blízka: 60-90cm, ďaleká: 1m-1,5m)
3. Spoločenská vzdialenosť (blízka: 1,5m-2m, ďaleká 2-4m)
4. Verejná vzdialenosť (blízka: 4-8m, ďaleká od 8m – po horizont)

Základné pohybové podnety
1. Gestikulácia
2. Premiestňovanie sa
3. Dvíhanie sa
4. Obrat
5. Postoj tela alebo spočinutie
6. Mimika
7. Gestá
- schématické – pozdrav pomocou pohybu ruky
- zakódované – posunková reč
- symbolické – pohyby rúk dirigenta
Význam pozícií a pohybov tela (Gurnther Rebel)

HLAVA, KRK
Pohyb dopredu – koncentrácia pozornosti, náklonnosť alebo agresia
Pohyb dozadu – vyčkávanie, skepsa
Obrat – v smere partnera – pozornosť, pozornejšie započúvanie sa
Obrat – na bok od partnera – nepozornosť
Nachýlenie dopredu:
Rýchle – strach, zlosť, neistota
Pomalé – pokora, smútok, hľadanie
Nachýlenie na bok:
Rýchle – skeptické zainteresovanie
8Pomalé – nedôvera, nadutosť

OČI, VIEČKA, OBOČIE
Oči
Smer pozerania:
Rovno – pripravenosť alebo záujem
Dole – koncentrácia, vnútorné „vypnutie sa“ alebo neistota
Hore – hľadanie východiska, ponorenie sa do spomienok
Do prázdna – bytie myšlienkami na inom mieste
Putovanie očami: zhora dole – namyslenosť, zdola hore – strach
Zrakový kontakt: dlhý – záujem alebo vnucovanie sa, krátky – nesmelosť alebo neistota, premenlivý – chuť byť niekde inde, absencia kontaktu – koncentrácia, strach alebo nadutosť.

Viečka:
Široko otvorené – strach, podliehanie psychickému vplyvu, normálne otvorené – pripravenosť, spustené viečka – pozornosť, nuda alebo skromnosť, časté pohybovanie viečkami – nervozita.
Obočie:
Zdvihnuté – namyslenosť, nedôvera alebo prekvapenie, stiahnuté – hnev

ÚSTA, PERY, JAZYK
Ústa:
Ľahko otvorené počas mlčania – údiv alebo chuť ozvať sa
Ľahko otvorené počas hovorenia – neistota alebo skromnosť
Široko otvorené počas hovorenia – silné sebavedomie o svojich schopnostiach (alebo poškodenie CNS..)
Kútiky úst:
Obidva v polohe bez napätia – som pripravený
Obidva vytiahnuté dohora – radosť
Obidva spustené dole – depresia
Jedna strana spustená dole – ľahkováženie alebo cynizmus
Pery:
Zavreté, bez napätia – zostávam v pohotovosti
Zatisnuté – uzavretosť, agresia alebo koncentrácia
Hryzenie pier – nervozita, zamyslenie, váhanie
Podnesená horná pera – branie na ľahkú váhu
Podnesená dolná pera – pochybnosť
Horná pera nasunutá na dolnú alebo dolná na hornú – rozčarovanie
Zahryznutie do dolnej alebo hornej pery – nesmelosť, strach
Konček jazyka na hornej pere – koncentrácia

Iné pohyby jazyka – sú spojené s hovorením, pískaním, mľaskaním, spievaním, jedením a tiež sú pripájané k erotickým signálom alebo k urážlivým gestám.

PLECIA
Pohyby:
Pohyby vystretých rúk – pribrzdenie napätia
Zaokrúhlený pohyb rúk – sebaistota, nedbalosť alebo neistota
Široké gestá rúk – sebaistota alebo veľkodušnosť
Úzke gestá rúk – neistota, skromnosť, chtivosť
Prekrížené ruky:
Spredu – opanovanie, uzavretosť
Za chrbtom – strach neistota
Pohyb rúk ďaleko od tela – otvorenosť, obrana, útok alebo náklonnosť
Pohyby rúk v smere tela – zámer chrániť sa, neistota alebo namyslenosť
Miešané formy:
Jedna ruke je nasmerovaná k telu, druhá od tela – signál „Chcem aby si sa ma dotkol/kla.“

DLANE A PRSTY
Otvorená dlaň:
Obrátenie k telu – gesto uistenia, namyslenosť alebo ochrana
Obrátená od tela – otvorenosť, obrana alebo hľadanie kontaktu
Zatvorená dlaň (päsť):
Obrátená k telu – prehnané uistenia, obžalovanie samého seba
Obrátená od tela – hnev, zosilnený útok, obrana, sťažnosť
Obe dlane priliehajú k sebe:
Trenie dlaní o seba – namyslenosť
Plocho zložené – koncentrácia alebo prosba
Prepletené – sebaistota alebo pokoj
Zložené v tvare pištole – varovanie, obrana
Zložené ako strieška – námietka alebo pochybnosť
Prsty spletené so sebou – najvyššia koncentrácia
Pozícia dlaní na tele:
Opretie pästí na bokoch – zlosť alebo gesto imponovanie
Opretie vystretej dlane na boku – silné povedomie
Prekrížené spredu – podliehanie alebo pokorný a modlitebný postoj
Prekrížené zozadu – nesmelosť alebo arogancia
Prekrížené vyššie od línie pása – spokojnosť
Prekrížené pod líniou pása – nemilý pocit
Gestá a umiestenie dlaní:
Ak človek manipuluje s oblečením v oblasti hornej časti tela (dlane, palce založené za traky) – sila, neistota
Ak sú ruky založené z vnútornej strany odevu v hornej časti tela (dlane vo vreckách saka, za košeľou) – namyslenosť
Manipulácia s odevom na dolnej časti tela (dlane sa kŕčovito držia materiálu) – neistota
Zvnútra odevu na dolnej časti tela (dlane vo vreckách nohavíc alebo sukne) – veľká neistota , arogancia alebo nedbalosť
Dlane umiestnené v okolí výstrihu odevu v hornej oblasti tela – uvoľnenie, dobrá nálada
Dlane umiestnené v okolí rázporku na dolnej časti tela – silné uvoľnenie, zrieknutie sa intímnej sféry
Gestá dlaní v smere od hora dole – uvedomenie si svojej sily, gestá dlaní zdola hore – podliehanie
Kontakty dlaní s hlavou:
Brada:
Chytanie sa – zamyslenie
Hladkanie – zamyslenie a neistota
Škriabanie – pochybnosť
Podopieranie – spokojné zamyslenie alebo únava
Trenie – nadutosť
Ústa:
Ukazovák položený na ústach – zamotanie sa v probléme alebo zamyslenie
Dlaň položená na ústach pred začatím hovorenia – zamyslenie
Dlaň položená na ústach počas hovorenia – neistota
Dlaň položená na ústach po skončení hovorenia – zamyslenie alebo chuť stiahnuť späť vypovedané slová
Nos:
Chytanie – koncentrácia alebo zamotanie sa v probléme
Trenie – zamotanie sa v probléme
Škriabanie – nervozita
Vlasy:
Chytanie – nezdar, prehra
Hladkanie – intímne gesto voči samému sebe
Škriebanie – hľadanie nápadu alebo prekvapenie
Okuliare:
Pomalé zakladanie – koncentrácia na určitú vec
Pomalé skladanie – chuť skončiť rozhovor
Pomalé posunutie hore – chuť robiť pauzu
Rýchle založenie – rýchly prístup k veci
Rýchle zloženie – chuť rýchleho ukončenia rozhovoru
Rýchle posunutie hore – nervózne prerušenie
Manipulácia s predmetmi:
S ceruzkou – nervozita, útok alebo bránenie samého seba
S papiermi – neistota alebo podčiarkovanie vlastnej dôležitosti
So stoličkou – veľká neistota
Neustála zmena polohy predmetov – signalizovanie útekuTRÉNING ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIE


V prípade, že niekto. Môže to znamenať, že..

1.Bubnuje prstami po stole - je netrpezlivý
2.Podopiera si hlavou ruku - je unudený a nezaujatý
3.Hladí sa po brade - hodnotí situácia, analyzuje návrhy
4.Má prekrížené ruky na hrudi a - cíti sa ohrozený,
prekrížené nohy nedôveruje
5.Sediac na stoličke sa prehol dozadu - má recept na všetky problémy,
a ruky si založil za hlavu odpovede na všetky otázky
6.Stláčajúc tvoju dlaň ju obracia tak, - skúša ťa ovládnuť, opanovať,
že jeho dlaň sa nachádza hore získať moc nad tebou
7.Podopierajúc si hlavu drží dlaň na líci - je zaujatý
8.Ohrýza si nechty - cíti sa neisto, má nízku neprav-
divú mienku o sebe
Chyby v komunikácii, ktoré vznikajú z nesprávnych zvykov:

1. Neustále postavenie v blízkosti dverí (útek, blokovanie vchodu), alebo pohybovanie sa pozdĺž steny (ochrana)
2. Státie príliš blízko, alebo príliš ďaleko od iných ľudí
3. Vykonávanie príliš mohutných, alebo príliš malých gest
4. Hryzenie do perí
5. Neustále dotýkanie sa svojej tváre
6. Hovorenie príliš hlasno, alebo príliš ticho
7. Hovorenie príliš rýchlo, alebo príliš pomaly
8. Obliekanie sa príliš excentricky, alebo príliš nenápadito
9. Používanie príliš iskrivých farieb a predmetov, príliš smutných alebo neproporcionálne veľkých.

Niekedy sa oplatí vedieť, čo komunikuje naše podvedomie, aby sme neboli milo alebo prekvapený efektmi stretnutia, rozhovoru alebo zábavy.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Trnavska univerzita teologicka fakulta, Pastoracia mladeze, Psychologia
Podobné referáty
Neverbálna komunikácia SOŠ 2.9437 660 slov
Neverbálna komunikácia SOŠ 2.9803 987 slov
Neverbálna komunikácia GYM 2.9581 2823 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.