referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Piatok, 16. apríla 2021
Psychológia
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 857
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 0s
Pomalé čítanie: 42m 0s
 

- psych.práce,psych.riad.sociál.psych,pedagogic.psych.-----psych.práce, psych.riad.
marketing manag - psych.trhu, psych.riad sociál.psych.
operač. manag - psych.riadenia,sociál.psy
inžinierska psych.
Metódy psych.v managemente
Delenie podľa obsahového zamerania:
- metódy vedeckej práce
- metódy výskumové
Delenie podľa podmienok užívateľov:
- metódy štandardizované
- metódy neštandardizované
Psych. metódy vedeckej práce:
Logická metóda - je sústava logických prostriedkov, pomocou ktorých manager analyzuje štruktúru a obsah javov a súvislostí medzi javmi a procesmi v podniku a v makroekonomickom prostredí.
Historická metóda - je sústavou prostriedkov zameraných na odhalenie vývoja javou v historických súvislostiach
Psych. výskumné metódy:
1, všeobecné metódy - sú spoločné všetkým psycholog. disciplínam.
2, špeciálne metódy - sa vyvinuli v rámci jednotlivých psycholog. disciplín, ktoré skúmajú podnikovú a podnikateľskú prax.
3, modifikované metódy - vznikli prepracovaním metód a techník bežne používaných v rámci iných vedných disciplín.
Všeobecné psych.metódy:
Pozorovanie - patrí k najstarším vedecko - výskumným metódam.Laické pozorov. odlišujeme od metódy pozorovania , ktorú chápeme jako systematické a plánovité sledovanie činnosti a správania sa človeka v pracov.procese.Orientované:
- na postihnutie psycholog. stránok
- na zachytenie niektor. ďalších hľadísk
Rozlišujeme podľa stupňa izolovanosti javu - exploratívne, špecifické, kontrolov.
Psych. experiment - sposob skúmania, keď experimentátor za presne pripravených kontrolovaných a pozmeňovacích podmienok javí psychic.javy, stavy.Delenie:Prirodzený - prebieha v konkrétnych , reálnych podmienkach a je kombináciou experimentu a metódy pozorovania.
Laboratórny - prebieha v umelých, modelových podmienkach. Požíva sa v psychol. obchodu a reklamy.
Exploračné metódy - rozhovor, dotazník sú metódy náročné na aplikácie.
Úspešná aplikácia je keď výskumník vie nadvazovať kontakt a efektívne komunikovať. Typy rozhovoru:
1, spontánny voľný rozhovor
2, pološtrukturovaný rozhovor
3, štrukturovaný rozhovor
Dotazníková metóda: použ. pri hromadnom získavaní údajov,Požiadav:
plánovitosť, konkrétnosť, stručnosť, presná štilizácia,non-sugestívnosť otázok
Anketa : metóda použ. na rýchle zistenie určitých parciálnych informácií.
Špecifické psych.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Psychológia SOŠ 2.9649 3270 slov
Psychológia GYM 2.9726 2023 slov
Psychológia 2.9351 7422 slov
Psychológia SOŠ 2.9712 267 slov
Psychológia 2.9619 1876 slov
Psychológia GYM 2.9757 211 slov
Psychológia GYM 2.9497 1114 slov
Psychológia GYM 2.9747 203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.