referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Piatok, 16. apríla 2021
Psychológia
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 857
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 0s
Pomalé čítanie: 42m 0s
 

metódy -
Patria psychodiagnostic.metód - predstavujú rozsiahli súbor dotazníkových a testových metód a techík.Zdrojom a základom psych.metód sú výsledky vedeckého výskumu.Rozdel:
1,objektívne- výkonné testy, zistujú úroveň schopností pracov.
2, špeciálne dotazníky - zisťujú záujmy, pracovné postoje.
3, psychodiag.metód. - umožňujú zistiť niektoré aspekty vývoja osobnosti pracov
metódy štúdia objektívnych materiálov
- súbor metód psych.riadenia, ktoré sa zacieľujú na analýzu dostupnej podnik. dokumentácie -technic, ekonom,organiz,
personálnej.
metódy štúdia priebehu výsledkov prac. činnosti:
metódy, ktoré analyzujú činnosť prac. z hľadiska kvality a kvantity a na základe toho vypovedajú o kvalifikačnej pripravenosti pracovníka.
metódy analýzy - sú metódy, ktoré umožňujú stanoviť nároky práce na prac.
Snímkovanie pracov.dňa - metóda, ktorá sa zameriava najma na analýzu činnosti managera počas prac.dňa.
Incidenčná metóda - ktorou možno zistiť a analyzovať typické a špecifické podmienky, v ktorých riadiaca činnosť prebieha.
Aktívny výskum - metóda, v rámci ktorej sa spájajú prístupy prirodzeného experimentu s aplikačnou a racionaliz. činnosťou.
Obsahová analýza - metóda, zaoberá sa analýzou obsahu, verbálnych inform. fungujúcich v infor.toku podniku.
Problémová analýza - metóda, zameraná na analýzu vlastnej riadiacej činnosti managera.
Kauzálna analýza - postihuje súvislosti a príčiny výskytu problému v riadiacej činnosti.
Škádlovanie - určitý predstupeň merania
umožňuje kvantifikovať kvalit. údaje.
V psych.sú typy škál: nominálne, poradové, intervalové, pomerové.
V podnik. praxi sú typy škál :postojové, interakčnej analýzy, skupin. atmosféry.
Postojové škály - sú techniky na meranie postojov prac, prostredníc. ktorých prac. vyjadruje nielen svoj súhlas či nesúhlas ale aj intenzitu prijatia al. odmietnutia prac.postupu,nástroja,vzťahov.Majú vysokošpecifický charakter.Základ. typy:
- škála rovnako sa javiacich intervalov.
- škála súhrnných odhadov ( Likert )
- kumulatívna škola ( Guttman L )
- škála sociál. vzdialenosti ( Bogadus )
- škála stupnicovej diskiminácie
Škála interakčnej analýzy - zameraná na sledovaniepribehu interakcie a komunikácie, ktorá prebieha v určitej sociálnej situácií na pracovisku.
Škala skupinovej atmosféry - najmladšia , E.F.Fiedler - zostavil ju za účelom meraia štýlu riadenia a vedenia managéra.Využitie - na získavanie globálnych údajov o atmosfére prac.skupín v podniku.
Modifikované metódy psych. disciplín:
metódy klinic.psychol, psychometrie, sociológie. Projekcné metódy - predstavujú špecifický nástroj skúmania osobnosti, ktorý využíva premietnutie, projekciu vlastných predstáv do iných osob.
Metódy experim.štúdia psychic.záťaže
metodické postupy, ktoré umožňujú človeka vystaviť extrémnym prac.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Psychológia SOŠ 2.9649 3270 slov
Psychológia GYM 2.9726 2023 slov
Psychológia 2.9351 7422 slov
Psychológia SOŠ 2.9712 267 slov
Psychológia 2.9619 1876 slov
Psychológia GYM 2.9757 211 slov
Psychológia GYM 2.9497 1114 slov
Psychológia GYM 2.9747 203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.