referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Piatok, 16. apríla 2021
Psychológia
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 857
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 0s
Pomalé čítanie: 42m 0s
 

podmienkam a zistiť dopad na psychiku.
Psychometric. metódy -pouˇy. matematicko - štatistické metódy na kvalifikovanie psych.javov,k čomu použ. osobitné a komplexné operácie: meranie času, frekvencia diagnostikovan.javu.
Sociometrický test - J.L Moreno - umožňuje skúmanie sociopreferenčných vzťahov, a to explicitných, implicítnych.
Pracovná činnosť -
Práca - je základnou a možno i dominantnou činnosťou človeka.
Špecifická, cieľavedomá činnosť, zameraná na uspokojenie existenčných a psycho. - sociálnych potrieb.
Determinanty prac. činnosti -
objektívne - 1,činitele spojené s pracov. prostredím v širšom slova zmysle - makroúroveň: politická, kultúrna, ekon.
2, činitele spojené s pracov. prostredím v užšom slova zmysle - mikroúroveň: fyzikálne podmien.prac. prostredia, pomocky, pracov.nástroje. Patrie sem:
- odborná kapacita: tvorí súbor vedomostí, zručností pre výkom práce.
- výkonová kapacita : je určená psychic.a fyzickou zdatnosťou pracovníka.
- osobnostná kapacita : súbor osobnost. Vlastností pracovínka.
- spoločenská kapacita : postavenie pracov.,ktoré si vybudoval v prac.skupine
- motivačná kapacita - je daná potrebami, záujmami pracov. v prac. procese.
Analýza pracovnej činnosti: zameraná na zistenie na istenie požiadavok pracov. činnosti na pracovníka. Postupy:
- popis práce- základné pracov.povinnost
- analýza práce- poskyt.vnút. štruktúru pracovnej činnosti.
- špecifikácia práce - stanoveje psychic.náročnosť danej prac.činnosti.
- klasifik.povolania a práce-triedi prac.čin.
- metóda hodnotenia práce - slúži na stanovenie mzdových tried.
Profesiografia - súbor interdisciplinár. metód aplikovaných za účelom popisu a analýzy presne vymedzenej prac.činnosti
Psycholog. profesiografia - aplikácia profesiog. za účelom odhalenia analýzy psychol. stránok pracov. činnosti.Metódy opisné metódy,aktívne, experimentálne, špeciálne.Výslekom je psycholog. profesiogram,parciálny profesiogram.
Profesiogramy - sú to piliere a súčasť hodnotiaceho systému a motivačného systému firmy. Typy obsahujú:
- všeobec. charakterist.pracov.činnosti
- súhrn povinností pracovníka
- popis obsahu pracov. činnosti
- popis objektívnych podm. pracov.činno - prehľad požiadaviek na pracovníka
- charakt. postavenia profesie
Psychic.pracov. sposobilosť - je porov. požadovaných vlastností, predpokladov pre prácu s ich reálnym výskytom, ktoré zisťujeme. Skupiny -
1, Exploračné metódy: vlast.životopis, administr. dotazníky, rozhovor
2, Pozorovanie: v prirodzen.situáciách, v modelových situáciách
3,Psychdiag.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Psychológia SOŠ 2.9649 3270 slov
Psychológia GYM 2.9726 2023 slov
Psychológia 2.9351 7422 slov
Psychológia SOŠ 2.9712 267 slov
Psychológia 2.9619 1876 slov
Psychológia GYM 2.9757 211 slov
Psychológia GYM 2.9497 1114 slov
Psychológia GYM 2.9747 203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.