referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Syndróm vyhorenia (burn-out syndróm)
Dátum pridania: 05.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: johnykey
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 295
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
ÚVOD

Moja seminárna práca je zameraná problematiku syndrómu vyhorenia. V prvej kapitole sa zaoberám názormi autorov na problematiku syndrómu vyhorenia. V druhej kapitole charakterizujem problém syndrómu vyhorenia. Tretia kapitola sa venuje jednotlivým príčinám vyhorenia.
V štvrtej kapitole rozoberám jednotlivé fázy syndrómu vyhorenia. Pre rozšírenie pohľadu na problematiku riešim v piatej kapitole problematiku profesií, ktoré sú najviac ohrozené týmto syndrómom. Šiesta kapitola je zameraná na prevenciu syndrómu vyhorenia a jej podkapitola sa venuje predchádzaniu syndrómu vyhorenia. A v poslednej siedmej kapitole sa venujem reakcii na vyhorenia. 1 VYMEDZENIE POJMU SYNDRÓM VYHORENIA

Podľa Henricha Freudenbergera:
„ Syndróm vyhorenia je konečným štádiom procesu, pri ktorom ľudia, ktorý sa hlboko emocionálne niečím zaoberajú, strácajú svoje pôvodné nadšenie a svoju motiváciu (svoje vlastné hnacie sily).“

Podľa Cary Cherniss:
„Syndróm vyhorenia je výsledok procesu, v ktorom ľudia veľmi intenzívne zaujatí určitou úlohou (ideou) strácajú svoje nadšenie.“

Podľa Agnes Pines a Elliott Aronson:
„ Je formálne definovaný a subjektívne prežívaný ako stav fyzického, emocionálneho a mentálneho vyčerpania, ktoré je spôsobené dlhodobý zaoberaním sa situáciami, ktoré sú emocionálne náročné. Tieto emocionálne požiadavky sú najčastejšie spôsobené kombináciou dvoch vecí: veľkým očakávaním a chronickými situačnými stresmi.“

Podľa Maslacha a Jackons:
„ Je syndrómom emocionálneho vyčerpania depersonalizácie a zníženého osobného výkonu. Dochádza k nemu tam, kde ľudia pracujú s ľuďmi, t. j. tam, kde sa ľudia venujú potrebám ľudí.“


1.1 CHARAKTERISTIKA SYNDRÓMU VYHORENIA

Syndróm vyhorenia sa je duševný stav, ktorý sa objavuje predovšetkým u pomáhajúcich ľudí – teda hlavne u učiteľov. Práve mnohí učitelia, a sú medzi nimi často kedysi najviac motivovaní a zapálení pre prácu so žiakmi, bývajú po relatívne krátkom čase úplne zničení. Vyhorenie je stav komplexného vyčerpania, únavy duševnej, emocionálnej, fyzickej i sociálnej. Je doprevádzaný stratou ideálov, záujmu o prácu, chuti zdokonaľovať sa a pracovať na sebe.

2 PRÍČINY VYHORENIA

Na vzniku syndrómu vyhorenia sa podieľa mnoho okolností. Niektoré súvisia s povahou práce, iné so zvládaním a riešením problémov a ďalšie sa týkajú individuálnych vlastností človeka.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: DANIEL, J.: Záťaž a jej zvládanie v profesii učiteľa. Pedagogická revue 1/2002, HENNIG, C. – KELLER, G.:Antistresový program pro učitele, Praha: Portál, 1996, KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum, 1994, KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak nestratit nadšení, Praha: Grada, 1998, PRÍTRSKÁ, S.: Syndróm vyhorenia. TF TU Trnava 2002
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.