referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kazimír
Pondelok, 4. marca 2024
Stres a stresové faktory v krajine
Dátum pridania: 14.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ecis
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 755
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Delíme ich do kategórií:
1. Kontaminácia horninového prostredia, t.j. akumulácia znečisťujúcich prvkov , ktoré prekračujú limity daného litokomplexu nad prípustnú mieru. 2. Znečistenie ovzdušia cudzorodými látkami nad limitné hodnoty. 3. Zaťaženie prostredia hlukom nad prípustné hladiny. 4. Zaťaženie prostredia pachom a rôznymi ďalšími faktormi. 5. Poškodenie prirodzeného stavu a vývoja vegetácie v dôsledku pôsobenia antropogenného faktora.
6. Znečistenie povrchových a podzemných nadlimitným obsahom cudzorodých látok.
7. Degradácia fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôdy. 8. Ochranné pásma rôznych antropogénnych objektov v krajine, na ktoré vplývajú, resp. môžu vplývať nepriaznivé vplyvy stresových faktorov. Ide o pásma hygienickej ochrany, kde platí režim obmedzenia využívania územia.

Územný systém stresových faktorov

Pôsobenie stresových faktorov v krajine vytvára systém synergicky prepojených, interagujúcich prvkov, ktoré vytvárajú výrazné bariéry v rámci územného systému ekologickej stability. Územný systém stresových faktorov vytvárajú:
a) Jadrové prvky — tvoria ich antropogénne objekty a ich súbory s vysokou koncentráciou výrobných, obytných, komerčných a iných aktivít, ktoré zvyšujú úbytok prirodzených ekosystémov a degradujú prírodné zdroje. - priamo vplývajú záberom plôch pre výstavbu výrobných, obytných, rekreačných objektov a areálov. - nepriamo vplývajú po výstavbe počas fungovania a prevádzky uvedených objektov. Na základe pôvodu ich môžeme rozčleniť do troch skupín:
a) prírodné - viažu sa na bodové prvky krajiny prírodného charakteru s negatívnym vplyvom na okolité ekosystémy (sopky, krátery a p.)
b) poloprirodzené - patria sem prírodné prvky bodového charakteru, negatívne ovplyvnené ľudskou činnosťou (znečistené vodné nádrže, jazerá a pod.),
c) umelé - človekom vytvorené objekty a ich súbory. Ide o objekty priemyselnej, poľnohospodárskej, lesohospodárskej, vodohospodárskej výroby, urbanizácie, dopravy, rekreačné objekty a p.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Supuka, J., Hreško, J., Končeková, L.2003: Krajinná ekológia. Nitra: SPU 2003. 1.vyd. str. 26-31
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.