referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Magdaléna
Pondelok, 22. júla 2024
Stres a stresové faktory v krajine
Dátum pridania: 14.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ecis
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 755
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Podľa Izakovičovej (In: Drdoš, Michaeli eds, 2001) stres v environmentálnom plánovaní definujú ako neprirodzený stav, do ktorého sa ekosystém dostane vplyvom pôsobenia nepriaznivých faktorov, ktoré sa označujú ako stresové faktory - stresory. Stresor v krajine - negatívne faktory, ktoré v rôznom časovom horizonte vyvolávajú v krajinnom systéme stres, t.j. negatívne a často nezvratné zmeny. Ako narušenie ekosystémov v krajine môžeme chápať také zmeny na vstupe do ekosystému, ktoré sa odrazia zreteľnou zmenou ekosystémov (Michal, 1994). Podľa pôvodu delíme stresové faktory:

A. Prirodzené stresové faktory odpovedajú všetkým rizikovo sa prejavujúcim prírodným procesom, resp. prírodným hrozbám. Delíme ich:
1. Endogénne stresové faktory - hlbinné geodynamické procesy, ktoré sa odohrávajú v zemskej kôre, ale ich účinok sa prejavuje aj na povrchu zeme, na morskom dne a vo vodných masách morí a oceánov. Patria sem hlavne vulkanická činnosť, zemetrasenia, tsunami a p. 2 Exogénne stresové faktory vznikajú a prejavujú sa na zemskom povrchu, ale ich účinky sa môžu prejaviť aj pod povrchom - v prípade krasových oblastí a nepriamo aj na podzemné zdroje vody. Intenzita stresových faktorov je umocnená extrémnymi prejavmi meteorologických prvkov a zásahmi človeka do krajiny, najmä v intenzívne, resp. nevhodne využívaných oblastiach. Patrí sem hlavne vybrežovanie vodných tokov - povodne, svahové deformácie - najmä zosuvy a skalne rútenia, snehové lavíny a p. Ich hlavným znakom je ťažká predvidateľnosť a veľmi náhly priebeh s často katastrofickými účinkami. Medzi exogénne stresové procesy radíme aj biologické stresové faktory, ktoré indikujeme ako premnoženie niektorých druhov hmyzu alebo hlodavcov.

B. Antropogénne stresové faktory - človekom podmienené negatívne faktory v krajine, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú prirodzený vývoj ekosystémov. Podľa genézy ich delíme:
1. Primárne stresové faktory , t.j. prvotní pôvodcovia stresu sa prejavujú plošným poškodením ekosystémov ako sú napr. veľké stavby a objekty priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy a cestovného ruchu. Hranice priestorového rozsahu a lokalizácia primárnych faktorov sú v krajine dané jednoznačne. Ich negatívny efekt na biotu sa prejavuje jednak úplnou zmenou pôvodných ekosystémov a jednak vytvárajú bariérový efekt pre živé organizmy. 2. Sekundárne stresové faktory - sprievodné javy, ktoré narúšajú stabilitu ekosystémov a krajiny.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Supuka, J., Hreško, J., Končeková, L.2003: Krajinná ekológia. Nitra: SPU 2003. 1.vyd. str. 26-31
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.