referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Utorok, 21. mája 2024
Mobbing vo firme
Dátum pridania: 03.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Daggie
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 283
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 
C. Následky na jedincovi, ktorý je obeťou mobbing-u
Pre jedinca je mobbing vysoko škodlivý. Môžeme sa opýtať, prečo obeť jednoducho nezmení zamestnanie. Avšak čím je obeť staršia, tým menšiu má šancu na nájdenie novej práce. Takisto treba brať do úvahy špecifikáciu obete, pre ktorú nemusí existovať dostatočný trh pracovných možností.
Pracovné podmienky pre pracovníka stagnujú alebo sa postupne zhoršujú, čo v konečnom dôsledku zväčša vedie k jeho vyhodeniu alebo rezignácii. Pre veľa obetí sa ukončenie pracovného pomeru stáva posledným krokom k deštrukcii, nasleduje neschopnosť nájsť si nové zamestnanie a uplatniť sa.
Veľa obetí dlhotrvajúceho mogginbu trpelo takzvanou PTSD (post-traumatická stresová porucha). Obete sa dokonca často pokúšajú o samovraždu (až 15% samovrážd vo Švédsku boli dôsledkom mobbingu ).
Následky mobbingu sa prejavujú vo viacerých sférach. Nasledujúca tabuľka ukazuje päť hlavných sfér, ktoré môžu byť ovplyvnené mobbingom, a ich definíciu:
1. následok na schopnosti obete adekvátne komunikovať
(manažment nedáva obeti možnosť komunikovať, je umlčaný, verbálne nápadaný kvôli pracovným zadaniam, verbálne vyhrážky, verbálne činnosti s účelom odmietnutia)
2. následok na schopnosť obete udržiavať sociálne kontakty
(kolegovia sa s obeťou nerozprávajú, alebo dokonca je obeti zakázané rozprávať sa s nimi, je izolovaný v odľahlej miestnosti)
3. následok na schopnosti obete udržiavať osobnú reputáciu
(ohováranie; zosmiešovanie; ostatní si robia žarty z handikepov, etnického príslušenstva, pohybovania, rozprávania)
4. následok na profesijnú situáciu obete
(obeť nedostáva pracovné zadania, dostáva nezmyselné zadania)
5. následok na fyzické zdravie obete
(obeť dostáva nebezpečnú prácu, ostatní obeť fyzicky ohrozujú alebo napádajú, obeť je aktívne sexuálne obťažovaná)

VI. Predídenie a odstránenie mobbingu z firmy

A. Odstránenie vnútrofiremných faktorov, ktoré podporujú mobbing
Vnútrofiremných dôvodov, ako už bolo uvedené, môže byť viacej. Pre efektívne odstránenie mobbingu alebo podmienok na jeho vznik, sa treba pozrieť na nasledujúci príklad. Spoločnosť sa rozhodne zefektívniť chod firmy. Reštrukturalizácia vo firme spôsobuje viac pracovného zaťaženia pracovníkov, avšak bez adekvátneho informovania o situácii. Medzi zamestnancami následne dochádza k frustrácii, ktorú si vybíjajú na kolegoch alebo podriadených. Tejto situácii sa dá jednoducho predísť informovaním pracovníkov o plánovaných a prebiehajúcich zmenách vo firme a školeniami zamestnancov, aby boli schopní plniť svoje nové úlohy.

B. Predstaviť problém mobbing-u
Zaujať oficiálne stanovisko na odstránenie akéhokoľvek psychologockého týrania je ďalší z nutných krokov na predídenie mobbingu. Tiež môže dôjsť k vymenovaniu „mobbing“ úradníka, na ktorého sa budú môcť zamestnanci obracať s problémami. Môžu sa usporiadavať aj diskusné fóra na prediskutovanie nových problémov alebo konfliktov na pracovisku.

C. Informovať zamestnancov
Vedúcich pracovníkov a zamestnancov treba naučiť, ako riešiť konflikt, a to pomocou špeciálnych školení. Tieto školenia síce môžu byť drahé, avšak aj takáto investícia sa vyplatí ak s ňou príde príjemná pracovná atmosféra a násedne vyššia produktivita zamestnancov.

VII. Záver
Mobbing je veľmi škodlivý druh konfliktu vo firme. Dá sa identifikovať skoro vo všetkých oblastiach, aj keď najčastejšie sa nachádza vo firmách s neorganizovaným vedením. Obeťami aj pôvodcami mobbingu sú muži aj ženy, pričom sa v skupinkách snažia zničiť jednotlivca. Následky mobbingu môžu byť niekedy až katastrofálne, od finančných cez zdravotné až po pokusy o samovraždu obete.
V rôznych krajinách sa mobbing vyskytuje ináč, hlavným problémom pri štúdiách mobbingu je nedostupnosť porovnateľných dát pre krajiny a neochota organizácií zúčastniť sa výskumov. Viaceré krajiny už prijali alebo pripravujú legislatívnu úpravu mobbingu, aby sa mohol stať nelegálnym a trestne stíhateľným konfliktom na pracovisku. Údaje pre Slovensko nie sú dostupné žiadne, ale podľa môjho názoru sa na Slovensku musí najskôr vyriešiť základnejší problém s diskrimináciou a obťažovaním na pracovisku, až potom sa môžeme posunúť ďalej a začať pracovať na riešení mobbingu, ktorý sa tu nepochybne nachádza tiež.

VIII. Použitá literatúra

1) Leymann, H.: The Mobbing Encyclopaedia, Bullying; Whistleblowing, The Definition of Mobbing at Workplaces.: http://www.leymann.se/English/12100E.HTM
2) Shallcross, L.: The Workplace Mobbing Syndrome, response and prevention in the public sector. Práca bola predstavená na Workplace Bullying: A Community Response Conference v Brisbane 16. a 17. Októbra 2003.
3) Dunn, S.: What's Going On With Mobbing, Bullying And Work Harassment Internationally.
http://www.webpronews.com/ebusiness/professionaldevelopment/wpn-11-20030610WhatsGoingonwithMobbingBullyingandWorkHarassmentInternationally.html (14. Októbra 2004)
4) Leymann, H.: Why Does Mobbing Take Place?. http://www.leymann.se/English/12310E.HTM (14. Októbra 2004)
5) Workplace Mobbing Conference: http://www.workplacemobbing.com/ (14. Októbra 2004)
6) Mobbing prevention. http://www.dialog.inwent.org/en/rub_20020220093742/artikel_20031120153346.html (14. Októbra 2004)
7) Leymann, H.: Epidemiological Findings. http://www.leymann.se/English/13100E.HTM (14. Októbra 2004)
8) Leymann, H.: Consequences of mobbing. http://www.leymann.se/English/15100E.HTM (14. Októbra 2004)
9) Leymann, H.: The Top 10 Things to Understand about Mobbing. http://www.topten.org/public/AB/AB158.html (14. Októbra 2004)
10) Leymann, H.: Identification of Mobbing Activities. http://www.leymann.se/English/12210E.HTM (14. Októbra 2004)
11) Leymann, H.: Information about Psychoterror in the Workplace, Frequently Asked Questions. http://www.leymann.se/English/frame.html (14. Októbra 2004)
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.