referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Streda, 2. decembra 2020
Základné faktory vývoja osobnosti
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: barnie
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 421
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 22m 10s
Pomalé čítanie: 33m 15s
 

Ako objektívne podmienky vývoja a utvárania osobnosti sa v pedagogike prevažne berú do úvahy dedičné vlastnosti a znaky, s ktorými sa človek rodí. Dedičnosť určuje anatomickú a fyziologickú štruktúru ľudského organizmu, rasové znaky; pohlavie a množstvo individuálnych zvláštností, napr. črty tváre, farbu očí, vlasov, kože, krvnú skupinu, stavbu mozgu, typ vyššej nervovej činnosti, vrodené inštinkty. Dedičnosťou rozumieme prenášanie anatomických a fyziologických vlastností organizmu z predkov na potomkov, vytváranie a vývin podobného potomstva. Dedičnosť sa uplatňuje teda viac zo stránky telesnej ako psychickej.V oblasti duševnej sú vyznamné dispozície a vlohy, s ktorými sa človek rodí. Uplatnenie vlôh závisí od vplyvu prostredia a výchovy, ktorá cieľavedome usmerňuje vývoj psychických vlastností človeka. Vlohy sú potrebné pre vývin vlastností človeka, ale nie sú to ešte hotové vlastnosti. Preto sa samy automaticky nerozvíjajú, ale treba ich objavovať a rozvíjať zámerne organizovanými činnosťami. Vlohy sú iba predpokladom určitého vývoja, ktorý sa uskutočňuje pod vplyvom prostredia, výchovy a za aktívnej činnosti samého jedinca. Deti majú často sklon k činnostiam, na ktoré majú vlohy, preto môžu byť sklony v detstve príznakom prebúdzajúcich sa schopností: Rozvoj schopností organizujeme usmerňovaním činností dieťaťa. Ale ani jeden človek nerealizuje všetky dedičné možnosti. Mnohé sa prejavujú až u jeho potomkov, keď sa utvoria vhodné podmienky pre ich rozvoj. Dedičnosť získaných vlastností je výsledkom vývinového procesu mnohých generácií. Organizmus a prostredie sú vo vzájomnom vzťahu a vzájomnej závislosti.Genetické výskumy potvrdzujú, že aj inteligencia je do istej miery podmienená. Prirodzenou inteligenciou rozumieme schopnosť správne logicky myslieť, rýchlo a ľahko si osvojovať nové poznatky, ľahko sa prispôsobiť novej situácii a novým podmienkam. Psychologické poznatky dokazujú, že táto schopnosť nie je priamo závislá od školského vzdelania, hoci najmä vďaka nemu sa rozvíja. Na meranie stupňa inteligencie slúži tzv. inteligenčný kvocient. Zisťuje sa psychologickým vyšetrením prostredníctvom batérie tzv. inteligenčných testov, Prirodzene, zdedené vlastnosti nie sú nemenné a vplyvmi prostredia sa môžu pretvárať. Všetok pokrok ľudskej spoločnosti je umožnený tým, že z jednej generácie na druhú prechádzajú výsledky práce a poznatky, že každá generácia preberá spoločenské dedičstvo od generácie predchádzajúcej.Pre pedagogiku sú dôležité poznatky, že dedičnosťou môžu byť podmienené aj mnohé anomálie organizmu, napr. daltonizmus, hemofilia, rázštep perí, šedý zákal a pod.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.