referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Pondelok, 17. mája 2021
Základné faktory vývoja osobnosti
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: barnie
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 421
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 22m 10s
Pomalé čítanie: 33m 15s
 

Pre učiteľa, vychovávateľa preto je užitočné poznať rodičov a rodinné prostredie.
Na vývoj každého človeka pôsobí spoločenské i prírodné prostredie. Ide o všetky vonkajšie vplyvy, ktoré vytvárajú špecifické podmienky pre rozvoj osobnosti. Rozoznávame dva druhy prostredia:
- prírodné (životné, biologické) prostredie,
- spoločenské prostredie.
Prírodné prostredie zahŕňa všetko to, čo je súčasťou prírody. Do prírodného prostredia patrí napr podnebie a všetky prírodné podmienky a zdroje rôzneho charakteru. Pôsobí predovšetkým na spôsob života človeka a na povahu pracovnej činnosti. Je nesporné, že spôsob života obyvatel'a tropického pásma sa značne líši od spôsobu života obyvateľa ďalekého severu. Životné podmienky v rôznom prírodnom i geografickom prostredí zanechávajú stopy i na charaktere, vlastnostiach a schopnostiach človeka.
Z hľadiska vývoja osobnosti je významný vplyv sociálneho prostredia. Pod pojmom sociálne prostredie zahrňujeme ľudské vzťahy, rôzne výchovné a kultúrne inštitúcie a zariadenia, masovokomunikačné prostriedky, ktoré na človeka majú vplyv, hoci svojou účinnosťou sú špecifické a odlišné. Človek je spoločenská bytosť a nemôže sa stať človekom bez sociálneho prostredia, bez styku s ľuďmi. Bez ľudských vztahov a komunikácie nemôže existovať ani proces odovzdávania a sprostredkovania vedomostí, skúseností a príprava človeka pre život a prácu.
Prostredie, v ktorom dieťa žije, nemusí na jeho rozvoj pôsobiť iba pozitívne, ale aj negatívne. Aj medzi rodičmi sú ľudia, ktorí môžu mať škodlivý vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa. Pedagogicky nevhodné, na výchovné podnety nedostatočné prostredie vytvárajú deťtom takí rodičia, ktorí sú na výchovu nepripravení, ľahostajní, alebo ju dokonca odmietajú. V takýchto rodinách vyrastajú deti výchovne zanedbané. Za nevhodné prostredie treba pokladať naproti tomu i prostredie s nadmernou výchovou a s prehnanou starostlivosťou o dieťa. Výsledkom takejto výchovy je nesamostatnosť spojená s deformáciou duševného života dieťaťa. Ani prípady negatívneho vplyvu ulice, kamarátstva spolužiakov, nie sú ojedinelé. Preto je dôležité, aby vychovávateľ poznal charakter bezprostredného prostredia dieťaťa, v ktorom dieťa žije. Je dôležité poznávať a analyzovať predovšetkým tie vplyvy prostredia, ktoré sú z hľadiska pozitívneho vývoja osobnosti najdôležitejšie. Tak dochádza k pojmu "výchovné prostredie". Za výchovné prostredie považujeme také sociálne prostredie, ktoré pozitívne vplýva na utváranie a rozvoj osobnosti človeka, kde je dostatok výchovných podnetov a pozitívnych podmienok pre rozvoj osobnosti v jej celistvosti.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.