referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Sekty a ich vplyv na psychiku
Dátum pridania: 08.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Parodia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 800
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
Sekty sa stali jedným zo závažných problémov súčasnosti. Sú lákadlom nielen pre mladých ľudí, ale aj pre iné vekové kategórie. V bežnom živote sa často stretávame s pozvánkami na rôzne prednášky alebo stretnutia s duchovným podtextom. Na tom by nebolo nič zvláštne. V mnohých prípadoch sú to priestory škôl kde pôsobia dojmom serióznosti. Mladý ľudia sa zo zvedavosti zúčastňujú náborových stretnutí a neuvedomujú si nebezpečie, ktoré im hrozí vznikom závislosti na sekte.

Výskumy Výboru pre psychiatriu a náboženstvo v USA uvádza, že väčšina členov vstupuje do siekt vo veku 17 – 21 rokov a najčastejším dôvodom je práve zvedavosť. Študenti sú teda najohrozenejšou skupinou a neuvedomujú si že môže byť ohrozené ich zdravie aj život. V rokoch 1969-1998 bolo spáchaných na celom svete 1286 hromadných samovrážd príslušníkov siekt. Jedna z najväčších tragédii sa stala v roku 1999 v Ugande. 900 hromadne upálených obetí zmanipulovaných sektou. Napriek tomu, že sa u nás našťastie nič podobné nestalo, je potrebné aby sme tomu zabránili respektíve aby sme tomu predchádzali. Sekty nepoznajú hranice.

Na Slovensku pôsobí 15 až 50 takýchto siekt. Podľa najnovších výskumov ma členstvo v sekte dlhodobo negatívne dôsledky pre psychické a fyzické zdravie bývalých členov siekt. Najčastejšie ide o problémy ako depresie, strach, nespavosť a podobne. Človek sa v sekte stane absolútne poslušným a psychicky závislým členom sekty. Treba si uvedomiť, že nikto nieje voči psychickej manipulácii imúnny. Najčastejšie sekte podľahnú ľudia v psychickej, alebo zdravotnej kríze a podobne.

Psychickou manipuláciou sa v deštruktívnych skupinách postupne, cielene a systematicky ovplyvňuje správanie, myslenie aj cítenie bez toho, aby si to človek uvedomoval. Mladý človek, ktorý sa dostal do sekty a stáva sa jej súčasťou postupne mení reálne prostredie v ktorom žije. Veľmi je ovplyvnené myslenie a cítenie. Je ovplyvnený jazyk a reč človeka, ktoré sú prostriedkom jeho myslenia. Vyžaduje sa aby člen čítal len odporúčanú literatúru, listy vodcov a časopisy, ktorými sa šíri ideológia. Spoločné sústredené modlitby, meditácie, spev, rytmizované skandovanie, monotónna prednáška, opakovanie mantry. Cieľom je postupné dôkladné zvládnutie ideológie či už náboženskej, politickej alebo akejkoľvek inej a osvojenie si nového kultového spôsobu myslenia. Na člena sa robí taktiež nátlak aby odovzdal svoj majetok sekte, iné nútia nových členov žobrať alebo predávať predražené drobnosti a všetky peniaze odovzdať pre rozvoj sekty.

Zhubné kulty a sekty tak získavajú miliónové sumy peňazí a niektoré majú obrovské majetky. Pri získavaní nových členov sa využíva priateľské prijatie, ktoré je využité iba pre vzbudenie pozitívnych citov ku sekte. Mladý človek má pocit, že konečne našiel niekoho kto ho chápe. V niektorých sektách sa pri nábore objavuje dokonca zneužívanie vzťahov a sympatií medzi mužmi a ženami dokonca až po ponuku sexuálneho kontaktu. Najčastejšie používaným prostriedkom na manipuláciu citov je vzbudzovanie pocitov viny a strachu. V členoch je vyvolaný strach z vonkajšieho nepriateľa, pričom nepriateľmi sú všetci mimo skupiny a jedine sekta ochráni mladého človeka pred zatratením a predpovedanou apokalypsou. Poslušnosť a oddanosť je odmeňovaná pozornosťou vedúcim, pochvalou, uznaním, a postupom na rebríčku sekty.

Neuposlúchnutie príkazu, kritizovanie a nedostatok práce pre sektu sa dôsledne trestá mlčaním, zosmiešňovaním, obviňovaním z nepriateľstva a sociálnou izoláciou. Každá sekta používa iné prostriedky, ale každej ide o jediné : získať novú obeť, ďalšie peniaze a posilnenie svojho vplyvu a rozšírenie moci. Dlhodobé členstvo v niektorej skupine vedie obyčajne k extrémnej závislosti mladého človeka. Prejavuje sa to v spôsobe reči a prázdnych frázach, ktoré dotyčný používa, v neschopnosti dobre sa sústrediť a cieľavedome rozmýšľať, v celkovej otupelosti a únave ako aj v strate objektívneho pohľadu na svet. V dôsledku odcudzenia nieje schopný sám riešiť problémy všedného dňa, izoluje sa od svojich doterajších priateľov, rodiny a spolupracovníkov. Pokiaľ človek chce opustiť sektu, sám to málokedy dokáže. Trpí pocitmi viny, strachom z katastrofy, ktorá ľudstvo čaká. Treba podotknúť aj, že na jednej strane sa sekta usiluje získavať stále nových členov a na druhej strane sa snaží bezohľadne zbaviť členov ktorý jej už niesu prínosom napríklad v dôsledku choroby, nezvládnutia práce pre sektu a podobne. Najväčší problém je v tom že títo ľudia stratili majetok, schopnosť samostatne žiť, prerušili vzťahy s blízkymi a ocitajú sa vyhodením zo sekty v ťažkej situácii.

Vo vyspelých krajinách kde sú podobné sekty masívne rozšírené, zriaďujú sa profesionálne poradenské centrá pre ľudí, ktorí sa ocitli pod ich vplyvom a chcú sa z neho dostať či už sami alebo s pomocou svojich blízkych. Celý proces závislosti na sekte sa vo všetkých smeroch podobá procesu získavania návyku na drogu. Tak ako drogovo závislý nevie rozprávať o ničom inom ako o droge tak aj rozhovory závislým na sekte sa odvíjajú len od témy dotyčnej skupiny a vecí s ňou spojených. A tak ako sa závislosť od drogy ťažko zbavuje a lieči podobné to je aj v prípade závislosti na sekte, aj keď sa niekomu podarí zo sekty odísť ešte nieje všetko vyriešené pretože psychické a fyzické problémy pretrvávajú a pokiaľ sa dotyčnému človeku odborne alebo laicky nepomôže môže to mať dlhodobé a ešte zložitejšie následky.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.