referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Štvrtok, 9. decembra 2021
Rodina ako sociologicko-psychologický fenomén
Dátum pridania: 24.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 398
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.1
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 16m 50s
Pomalé čítanie: 25m 15s
 
MANŽELSTVO

Predpokladom vzniku rodiny je manželstvo. Manželstvo je sociálne uznaný a formálne uzatvorený zväzok dvoch(viacerých) osôb. Vyplývajú z neho mnohé práva a povinnosti. Manželstvo je spoločensky normovaný vzťah, v ktorom sa čistá osobná citová zaangažovanosť pretvára na trvalé prispôsobenie a spoluprácu pri realizácii manželských úloh. Akt uzatvorenia manželského zväzku je aktom uznania spoločenskej zrelosti, priznaním schopnosti prijať záväzky manžela, udržiavať rodinu, vychovávať deti. Všeobecne manželstvá klasifikujeme na základe dvoch hlavných kritérií:
*podľa usporiadania manželských vzťahov na:
- monogamiu, kde v spoločnom vzťahu žije muž so ženou
- polygamiu, ktorú môžeme charakterizovať ako zákonom povolené manželstvo jednej osoby s viacerými osobami. Tento typ manželstva má dve podoby: polygýniu, čiže manželstvo jedného muža s viacerými ženami, inak povedané mnohoženstvo a polyandriu, manželstvo jednej ženy s viacerými mužmi- mnohomužstvo.
- skupinové manželstvo- manželstvo niekoľkých mužov s niekoľkými ženami
* podľa okruhu výberu vhodného partnera na:
- exogamické manželstvo- manželstvo uzavreté s partnerom pochádzajúcim z inej sociálnej vrstvy
- endogamické manželstvo- partner pochádza z tej istej sociálnej skupiny

FAKTORY OVPLYVŇUJÍCE MANŽELSTVO

Vnútornú súdržnosť ,manželov a rodiny ovplyvňujú vnútorné i vonkajšie sily. Medzi vnútorné sily patrí: vzájomná láska, pocit záväzku voči manželovi a deťom, spoločná snaha o spoločenský postup, o kariéru, zariadenie domácnosti, starostlivosť o spoločnú domácnosť, domáce hospodárenie… Medzi vonkajšie sily patrí: sankcie, ktoré niekedy znemožňujú rozchod, tlak verejnej mienky, ktorá odmieta uznať spoločenskú pozíciu ľudí z rozbitých manželstiev, tlak ekonomických podmienok, požiadavky prostredia týkajúce sa starostlivosti o deti.

KRÍZA MANŽELSTVA

V poslednom čase sa čoraz viac hovorí o kríz manželstva. Príčiny rozvratu manželstva sú rôznorodé, ale v zásade ich možno roztriediť do troch skupín:
1. konflikt pre neurotickú poruchu partnera, napríklad hystéria, alkoholizmus, drogy, hráčska vášeň…
2. konflikty pre výraznú odlišnosť partnerov, napríklad svetonázor, záujmy, hierarchia hodnôt…
3. zdrojom konfliktov sú vonkajšie spoločenské, ekonomické, rodičovské vplyvy, napríklad nezamestnanosť, zásahy svokrovcov…
Za najčastejšie príčiny rozvodu sa pokladajú rozdiely pováh a záujmov , nevera, hrubosť, ľahostajnosť- nezáujem o rodinu, zásahy príbuzných, alkoholizmus, finančné nezhody, žiarlivosť, deti z predchádzajúcich manželstiev.
V posledných desaťročiach sa čoraz bežnejším stáva život bez manželského partnera, programovo bezdetné manželstvo, spolužitie mužov a žien v komúnach, spolužitie bez uzavretia manželstva a homosexuálne partnerstvo, poprípade manželstvo.

DIEŤA

Pre citový vývoj dieťaťa má mimoriadny význam dobrý vzťah medzi obidvoma rodičmi. Pre zdravý vývin dieťaťa je nevyhnutné, aby sa na výchove podieľali obaja rodičia a okolnosť, že niektorý z nich rodinu opustí, máva veľmi zlé dôsledky. Láska má v partnerskom vzťahu, ale aj v rodine, svoje nezastupiteľné miesto.
Dieťa, rovnako ako každý človek, prechádza v priebehu svojho života rôznymi štádiami vývoja, ktoré ho menia a zdokonaľujú jeho správanie, morálku, intelektuálne hodnoty, alebo ho deformujú. Každé štádium vývoja (detstvo, dospievanie, mladosť, dospelosť) je charakterizované zvláštnymi biologickými predpokladmi, ale aj rôznymi spoločenskými požiadavkami a vzťahmi. Každé obdobie má veľmi výrazný formatívny vplyv na osobnosť. Dôležitú úlohu tu zohrávajú rodičia, rodinné prostredie. Dieťa viac-menej preberá idey, vieru, predsudky, presvedčenie, ktoré mali jeho rodičia, tie sa potom stávajú jeho vnútorným prostredím.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: Ivo Možný - SOCIOLOGIE RODINY, druhé vydanie; Praha 2002, Wolfgang Schmidbauer – LEXIKON ZÁKLADNÍCH POJMU PSYCHOLOGIE; Mníchov 1994, A. Bocková, D. Ďurajková, K. Feketeová, Z. Sakáčová - NÁUKA O SPOLOČNOSTI; Bratislava 2001
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.