Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychológia

Pojem psychológie – vymedzuje sa ako náuka o psychickej regulácii správania, konania človeka a jeho psychických vlastnostiach predmet psychológie – štúdium psychickej integrácie osobnosti, nakoľko psychika predstavuje najvyššiu jednotu osobnosti a regulácie preto, lebo psych. odraz vonkajšej skutočnosti je aktívny
Psychológia - jej úlohou je skúmať zákonitosti vzniku, vývinu, formulovnia a prejavov psychiky človeka súčasnej civilizácie
I – psychológia osobnosti (základné a špecializované psych. vedy)
II – aplikovaná (pedagogická, vojenská...)
Základným predpokladom živej hmoty je ich vzťah k prostrediu a najjednoduchším prejavom vzťahu. Ako sa regulácia zabezpečuje u človeka: zabezpečuje vedomá
psych. činnosť a je vedome odlišná od ost. živočíchov. Čo je základom činnosti: reflex, odpoveď organizmu na podnety. Základné nervové procesy: útlm, vzruch
Reflexy: podmienené (vrodené), nepodmienené (získané životom). Z čoho vyplývga soc. podmienenosť: soc. prostredie je nevyhnutnou podmienkou vzniku a vývinu ľudskej psychiky. Aký je význam práce: má pre rozvoj soc. podmienenosti rozhodujúci význam, človek získava skúsenosti. Základné formy činnosti človeka: hra, učenie, práca. Základné formy psych. činnosti: prežívanie, pozorovanie, pamätanie. Vnímanie: vyššia forma psych. spojenia organizmu s prostredím, spolu
s pocitmi vnímanie zabezpečuje zmyslovú orientáciu vo svete vnem: odraz vlastností, predmetov a javov, ktoré pôsobia na naše analyzátory. Druhy vnímania: podľa tvaru, priestoru, hĺbky, vzdialenosti, pohybu. Pozornosť: psych. stav, ktorý sa prejavuje u človeka v zameranosti a sústredenosti vedomia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk