referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Sobota, 1. októbra 2022
Komunikácia
Dátum pridania: 12.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Edo1986
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 393
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Komunikácia- základný prejav, ktorým si jednotlivec upevňuje miesto v soc. skupine, poznáva jej vlastnosti a vzťahy. Kom. v skupine- jednostranná, dvojsmerná. K tomu je potrebná vhodná argumentácia- zdôvodňovanie. Aj napriek argumentácii môže dôjsť k polemike- objavujú sa silné a rozdielne názory. Polemika môže viesť ku kompromisu alebo môže dôjsť k nedohode. Do komunikácie sa zapájame vo vhodnom čase: keď máme čo povedať, na vyzvanie, z vlastnej potreby. Zachovávame zásadu úprimnosti, otvorenosti a konštruktívnosti. Ovplyvňovanie v komunikácii- nesprávne- agresívne presviedčanie, nečestné ovplyvňovanie a pod. Ovplyvňovanie ľudí asertívnym pôsobením. Empatia- vcítenie, vžitie sa do stavu iného človeka. Pracovné rokovanie- komunikácia má špecifické, odborné, al. organizačné témy. 1. má podobu vnútropodnikovú (vedúci s podriadeným, pracovníci medzi sebou a pod. 2. medzipodniková- komunikácia medzi zástupcami dvoch rozdielnych útvarov al. podnikov. Formou takého rokovania sú porady- je forma osobného styku vedúceho s externými a internými pracovníkmi a je to najdokonalejšia forma riešenia problémov. Výhodou je, že všetci dostávajú rovnaké informácie. Musia byť pripravené – plánované. Operatívne porady- zvolávajú sa pre riešenie nového pálčivého problému. Na porade musia byť vedená zápisnica- obsahuje údaje o prejednaných problémoch a prijatých rozhodnutiach. Musí obsahovať presné znenie rozhodnutí z osobnou prednosťou a plnením.

A následne sa musí kontrolovať plnenie opatrení. Organizácia pracovného rokovania- zásady- vedúci určí dátum konania, osoby kt. sa jednania zúčastňujú. Závery rokovania určí vedúci po odsúhlasení oboch strán. Tri zásady- vecnosť, argumentácia, zdvorilosť. Obchodné rokovanie- je špecifická forma rokovania, ktorá vyžaduje výborne pripravených, vzdelaných a sústavne sa vzdelávajúcich prac. Devalvácia- vyznačuje sa podceňovaním, netaktným správaním, hrubosťou a pod. K obchodnému jednaniu nesmieme pristupovať s predsudkami. Svojich obchodných partnerov sa snažíme spoznávať, pri jednaní používame metódy presviedčania. Zásady úspešného obchodného styku- 1. na jednanie prichádzame vždy pripravený, 2. Jednáme z jasnou stratégiou – presne vieme, čo chceme dosiahnuť, 3. Jednania sa vedú s pripravenou taktikou(čo musím presadiť, ustúpiť) Pri uzatváraní zmlúv dbáme na presnosť. Preverenie právnikmi, technológmi atď. Skupiny- Neformálna- vzniká na základe spoloč. Záujmov, koníčkov a pod. Vedúci je človek z najvyššou mierou autority. Každý člen plní spoloč. rolu. Konflikt- rozpor medzi požiadavkami soc. prostredia na jednotlivca. Del.: vonkajšie- vyplývajú z toho, že je rozpor medzi názormi, vnútorné- vyplývajú z rozdielnych motívov pri rozhodovaní. Zdroje konfliktov- vonkajšie prekážky, vlastnosti iných ľudí, neprimerané požiadavky, narušený psychický stav, nedostatok skúseností, konfliktogénne typy ľudí. Frustrácia- neschopnosť dosiahnuť cieľ a následné sklamanie, Deprimácia- sklamanie z dlhodobého neuspokojovania svojich potrieb, Stres- je to psych. Stav a záťaž pri neuspokojovaní svojich potrieb.
 
Podobné referáty
Komunikácia 2.9650 1561 slov
Komunikácia 2.9535 4327 slov
Komunikácia SOŠ 2.9782 1730 slov
Komunikácia INÉ 2.9635 773 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.