referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Patopsychológia
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 397
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 
- Psychický deficit
Stav osoby, ktorej výkon v niektorom špeciálnom aspekte alebo celkovo spadá nižšie, než sa to od nej odôvodnene očakáva (veľký, malý, trvalý, dočasný).

- Retardácia
Je spomalenie alebo oneskorenie telesného, duševného alebo charakterového vývinu. Spomalený telesný vývin a súhrn duševných javov - psychosomatická
retardácia. Ak zaostávajú poznávacie procesy - mentálna retardácia.

Psychická deprivácia
Ide o psychický stav duševného strádania,ktorý však nie je nemenný a trvalý. Je to psychický stav, ku ktorému dochádza následkom takých životných situácií, keď subjektu nie je poskytnutá príležitosť na uspokojenie niektorej jeho základnej (vitálnej) psychickej potreby v dostačujúcej miere a po dosť dlhý čas.

- Demencia
je prerušenie normálne začatého duševného vývinu, zaostávanie normálneho vývinu a stratu už nadobudnutých duševných schopností.

- Deteriorácia
Progresívna strata funkcie alebo „orgánu“, pričom ide o počínajúce alebo také diskrétne zmeny, ktoré bežnému vyšetreniu unikajú (napr. Postupná strata zrakovej ostrosti, ktorú jedinec zbadá až vtedy, keď už strata dosiahla istú hodnotu).

Regresia
Návrat, zvrat vývinu, úpadok na neskoršie vývinové štádium, niekedy následkom straty už rozvinutých schopností a niekedy znovu objavením sa skorších vzoriek
správania sa a foriem reakcií. Niekedy sa tieto črty môžu objaviť aj prechodne. Za určitých okolností sa môžu narušiť, oslabiť alebo jednoducho „vypnúť“ vyššie a zraniteľnejšie funkčné systémy a riadiť začínajú staršie, primitívnejšie systémy, napr. Stav paniky,alk.opojenie, hypnotický stav, v sne a pod.

Frustrácia a stres
Frustrácia - zmarenie aktivity smerujúcej k určitému cieľu.
Utváranie obrany - vznik novej motivácie na odstránenie prekážok, táto situácia sa volá stres, -stresová situácia.
Reakcia na frustráciu:
1. Agresivita: -verbálna a fyzická
2. Regresia
3. Represia - city a zážitky, ktoré by osobu mohli zraniť, zatláča ich, chcela by na ne zabudnúť.
4. Kompenzácia - náhrada inými možnosťami
5. Únik

Porucha
Chyba, porucha alebo poškodenie, čiže vážny a relatívne trvalý nedostatok, strata alebo neprítomnosť nejakej funkcie alebo orgánu
Poruchy:
1. Orgánové
2. Funkčné

Príčiny orgánových porúch:
- Hereditárne alebo kongenitálne (vývinové poruchy) končatiny, rázštepy tváre, podnebia, chrbtice a i.
- Následky chorôb - chronické zmeny tkaniva,srdcová chyba,obrna svalových skupín a i.
- Úrazy (trauma)
Príčiny funkčných porúch:
-  ich príčinou sú najčastejšie intrapsychické poruchy alebo poruchy v sociálnych vzťahoch jednotlivca (orgánové neurózy, psychoneurózy, poruchy správania, psychopatie, psychózy).
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.