Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychické zdravie a stres

zdravie – predpoklad na zvládanie nárokov života; duševné zdravie ; stres – reakcia organizmu na kladené nároky, stres mobilizuje energetické rezervy organizmu a spúšťa adaptačné mechanizmy; adaptácia – adekvátne alebo neadekvátne (maladaptácia (=1.neurotická – trpí sám jedinec alebo sociálna resp. morálna maladaptácia – trpí jeho okolie); stresové signály treba včas rozpoznať, súvisia s ním mnohé ochorenia civilizačné ochorenia (v skutočnosti pôsobia biologické(somatické) +psychické + sociálne faktory – zohľadnenie týchto faktorov

bio-psycho-sociálny model choroby; psychológia zdravia (salutogenéza) – študuje osobnostné črty zdravých ľudú a ich spôsoby zvládania záťaže; charakteristika osobnosti= nezdolnosť (hardiness); množstvo spôsobov na zdolávanie záťaže (coping); duševná hygiena – prostriedok prevencie psychických porúch a rozvoja duševného zdravia a rovnováhy; prostriedky duševnej hygieny: životospráva, úprava život. prostredia, úprava sociálnych vzťahov, sebavýchova, autoregulácia duševná rovnováha

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk