referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Štvrtok, 22. apríla 2021
Špecifické výrinové problémy dospievajúcich
Dátum pridania: 18.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 493
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
„Nech akokoľvek divoko mušt kvasí, predsa napokon vínom bude.“ J. W. Goethe

Adolescenciou sa nazýva vývinové obdobie, ktoré začína dosiahnutím pohlavnej zrelosti a končí získaním duševnej a spoločenskej dospelosti. Obvykle sa ako dolná hranica uvádza 15. až 16. rok, ako horná hranica 18. až 20. rok. Adolescencia sa taktiež nazýva obdobím mládenca a devy a je posledným vývinovým obdobím na ceste k dospelosti. Na konci tohto obdobia sa mladý človek stáva emocionálne i ekonomicky nezávislým na rodičoch a začína si hľadať svoje životné poslanie a samostatne riešiť problémy.

1. Rozpor medzi fyzickou a sociálnou zrelosťou
Sekulárna akcelerácia telesného rastu a pohlavnej zrelosti posúva dolnú hranicu dospievania stále do nižšieho veku, zatiaľ čo zložitosť spoločenských požiadaviek a nárokov na vzdelanie a profesionálnu prípravu odďaľuje dosiahnutie sociálnej zrelosti. Tak sa pôvodne splývajúce body dosiahnutia fyzickej a sociálnej zrelosti stále viac navzájom odďaľujú v vznikajú neznáme problémy.
Nezhody, ktoré sú spôsobené rozporom medzi fyzickou a sociálnou zrelosťou, môžu byť niekedy videné i v poruchách chovania u niektorých mladistvých, ktorí sú nútení ešte chodiť do školy, niekedy sa mladistvý cíti dostatočne zrelí pre pracovnú aktivitu a s ňou spojenú nezávislosť ekonomickú i osobnú. Ale najviac je uvedený rozpor poznaný v tom, ako je dospievajúci fyzicky zrelý pre sexuálnu aktivitu a ako po nej túži, ale súčasne ju musí zo spoločenských dôvodov odkladať do značne neskoršieho veku. Tlak na odloženie manželského zväzku je podmienený i tou skutočnosťou, že mladistvý spravidla ešte nie je pripravený na zodpovedné rodičovstvo, ktoré je rovnako spojené so stále komplikovanejšími požiadavkami na starostlivosť o dieťa a jeho výchovu bez priamej pomoci prarodičov. Napätie z neuspokojenej sexuálnej túžby ešte zvyšuje stimuláciu obsiahnutú v sexuálnej tematike filmu a v záplave erotických magazínov. Ešte obtiažnejšia je však situácia dospievajúcich s odlišnou, homosexuálnou orientáciou, ktorí si svoje zameranie práve v tejto dobe začínajú plne uvedomovať a často sa mu po rôzne dlhú dobu snažia brániť alebo ho prekonávať.

Mnohí adolescenti sa už cítia dospelými a myslia si, že dospelosť možno najlepšie demonštrovať cigaretami, pitím alkoholu a striedaním sexuálnych partnerov. V tomto období má každý jednotlivec veľkú príležitosť stať sa užitočným, skutočne hodnotným, kultúrnym človekom so širokým rozhľadom a záujmami, alebo, naopak, stať sa pasívnym konzumentom zábavy, prikláňať sa k nevkusu, jednoduchosti a prízemným hodnotám. Sú to tak trocha dva možné svety, spomedzi ktorých si človek v tomto období vyberá prostredníctvom svojich činov, a to niekedy natrvalo. Jedni majú vypestovanú nechuť k všetkému, čo aj vzdialene pripomína školu, iní majú zase „hlad“ po vedomostiach. Zaujíma ich veda, technika, spoločenské dianie, filozofické otázky života. Rozširuje sa okruh známych a priateľov, ktorí majú pre mladého človeka v tomto období veľký význam. Silným prvkom v období adolescencie je zamilovanosť a erotická skúsenosť. Kontakty s druhým pohlavím už neprebiehajú len vo fantazijnej rovine, ale začínajú sa sexuálne realizovať.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Klindová, Ľ. – Rybárová, E.: Vývinová psychológia, SPN 1977, str. 136 , Langmeier, J. – Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, Grada 1998, str. 157 – 159 , Prevendárová, J. – Kubíčková, G.: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy, SPN 1996, str. 68 – 69
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.