referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tatiana
Streda, 1. februára 2023
Senzomotorika
Dátum pridania: 22.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lindus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 093
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 
Ďalšie rozdelenie senzomotorických hier je podľa Matušku a Antušekovej, a síce na hry:
a)dotykové: uchopenie, ohmatávanie predmetov, ich olizovane, šteklenie,
b)motorické: hádzanie predmetov, manipulácia s predmetom, lokomočné hry (lezenie na strom, po rebríku, chodenie po špičkách, dozadu), atletické hry, rytmicko-pohybové hry, tanečné hry,
c)sluchové: bubnovanie, trúbenie, zvonenie, pokrikovanie, hlučné prejavy radosti, hnevu, pískanie, hudobné rytmické hry,
d)zrakové: hry so zrkadlom, so svetlom, zakladanie ohníčka, záujem o farebné obrázky, hry s výraznými farebnými predmetmi. (Matuška, Antušeková, 1992, s. 74.)

Senzomotorické cvičenia (hry) rozdeľujeme aj na:
• zvukovo-motorické cvičenia,
• hmatové, kinesteticko-motorické cvičenia,
• zrakovo-motorické cvičenia. (Hoesch, U., Ding, H., 1978.)

Didaktické hry detí v predškolskom veku
Didaktická hra vychádza v ústrety potrebe dieťaťa hrať sa, pričom dieťa sa pri hre aj nepriamo učí. Cieľom je rozvíjanie znalostí, schopností a zručností dieťaťa. Hry, ktoré sa hrajú v skupine detí, podporujú taktiež sociálne správanie dieťaťa, deti sa tak učia pomáhať si jeden druhému, učia sa striedaniu a trpezlivosti.

Didaktické hry sú dôležité pre rozvoj týchto oblastí:
Akustické vnímanie – rozvoj sluchových zvyškov, poznávanie rôznych zvukov
Optické vnímanie – pozorovanie, t.j. prezeranie knižiek, pozorovanie zvierat. Prejavuje sa tu schopnosť očí fixovať pohyblivé a pevné ciele. Medzi aktivity podporujúce zrakové vnímanie patrí vnímanie a hodnotenie farieb, určovanie teplých, studených farieb, a pod.
Hmatové vnímanie – uchopenie, ohmatávanie pri skúmaní, ruka sa stáva dôležitým nástrojom pri poznávaní. Hmatovými, tzv. dotykovými cvičeniami sú cvičenia, kedy dieťa špičkami prstov zisťuje a poznáva rôzne povrchy (mäkký, tvrdý, drsný, studený, teplý, jemný, chlpatý, hladký,...), zisťuje rozdiely a pocitovú úroveň.
Priestorová orientácia – dieťa sa učí orientovať v priestore, učí sa dávať do vzťahu vlastnú osobnosť s ostatnými osobami alebo predmetmi (nad, vedľa, vpravo, vľavo,…)
Rozumové vnímanie – pamäť, vzťahy v okolitom svete, informácie o okolitom svete
Motorické vnímanie – jemná motorika (navliekanie, strihanie, krčenie a trhanie papiera, lepenie, vkladanie a stavanie kociek na seba), grafomotorika (uvolnenie ruky, zápästia, predlaktia, paží), hrubá motorika (chôdza, beh, skoky znožmo, na jednej nohe,...) (www.tam-tam.cz)
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: CLARC, D.M., MARSCHARK, M., KARCHMER, M.: Context, Cognition, and Deafness. Gallaudet Universitz Press, Washington, D.C., 1992. , HOESCH, U., DING, H.: Sensomotorisches Vorschulprogramm fur behinderte Kinder. Heidelberg, J. Groos, V. 1978., JANÁKOVÁ, L.: Rozvíjanie senzomotorických schopností. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 26, 1992, č. 3, s. 1-3., JUKLIŠKOVÁ, Z., BRESTOVSKÁ a kol.: Pohybové hry detí predškolského veku. SPN, Praha, 1984., KÁBELE, J., DVOŘÁKOVÁ, H.: Pohybově rozvíjecí programy pro sluchově postižené děti preškolního věku. Teorie a praxe speciální pedagogiky 2, 1989/90, s. 214 – 222., KRAHULCOVÁ – ŽATKOVÁ, B.: Pedagogika sluchovo postihnutých. PdF UK. Bratislava, 1993. , LEONHARDT, A.: Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Sapientia, Bratislava, 2001.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.