referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Manželstvo: Boží dar a morálny záväzok
Dátum pridania: 07.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 10 507
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 38.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 64m 50s
Pomalé čítanie: 97m 15s
 

„Mocou Jeho pravdy hovorím človeku našich čias, aby pochopil, akými veľkolepými dobrami sú manželstvo, rodina, život.“
Ján Pavol II., List rodinám

Úvod
Ján Pavol II splnil dávne želanie, keď v roku 2001 vyhlásil za blahoslavených manžela spolu s manželkou, čím zdôraznil skutočnosť, že svätosť nie je vyhradená iba pre rehoľníkov a kňazov. Noví blahoslavení boli Luigi (1880-1951) a Mária (1884-1965) Beltrame Quattrocchiovci z Ríma, ktorí žili v manželstve 50 rokov a mali štyri deti, z ktorých tri sú ešte nažive a zúčastnili sa na slávnosti v bazilike. Ich dvaja synovia, Filippo a Cesare, boli medzi kňazmi, ktorí spolu s pápežom koncelebrovali beatifikačnú sv. omšu. Ich dcéra Enrichetta bola medzi veriacimi, ktorí sa zúčastnili na sv.omši. Svätý Otec povedal počas svätej omše, že títo manželia žili obyčajný život neobyčajným spôsobom. Popri radostiach a starostiach normálnej rodiny žili neobyčajne bohatým duchovným životom. No svet sa pozerá na manželstvo aj inými očami. Dnešný stav manželstiev a rodín je alarmujúci. Ľudia, nepoznajúc tento dar Boha človeku, z manželstva robia častokrát príťaž a bremeno, ktoré nechcú niesť. Aby sa ho zbavili, snažia sa o zredukovanie manželstva na obyčajné spolužitie dvoch spriaznených ľudí, ba dokonca už ani nie rozličného pohlavia. Takéto spolužitie je zväčša i oficiálne, pretože v mene "lásky" je dovolené všetko. Je mnoho pálčivých otázok o manželstve, ktoré sa dotykajú každého z nás. A nútia nás všetkých zamyslieť sa. Prečo je toľko ľudí, ktorí nie sú ochotní prijať manželstvo? Prečo sa množstvo manželstiev rozpadáva - rozvádza? Prečo sú snahy o legalizáciu homosexuálnych rodín? Chcel by som touto prácou vniesť trocha svetla do tejto problematiky, hľadať odpoveď a riešenie dnešného chaotického chápania manželstva.
Keďže pohľad na manželstvo a rodinu je vo veľkej miere nejednotný, pokúsim sa v tejto diplomovej práci opätovne poukázať na veľký dar, ktorým manželstvo je. Boh už dvetisíc rokov prostredníctvom Cirkvi hovorí o veľkom tajomstve manželstva, no doba v ktorej žijeme, podáva často vlastné vysvetlenia. Pokúsim sa načrtnúť niekoľko pálčivých problémov, ktoré dnes trápia manželstvo a rodinu a sú dennodennou súčasťou v našom živote. Chcel by som tiež zaujať stanovisko ku téme, s ktorou sa čoraz častejšie stretávame - homosexualita a snahy o adopciu detí, ktoré homosexuálne páry pre seba požadujú. Cez Sväté písmo a učenie II. Vatikánskeho koncilu sa pokúsim opätovne pozrieť na manželstvo ako na dar Boha.

Sväté písmo bude základným prameňom. Ďalším prameňom, ktorý by som chcel použiť pri písaní tejto práce je kniha učiteľského úradu Cirkvi, Katechizmus katolíckej cirkvi. Myslím, že podáva komplexný pohľad o učení cirkvi a poskytne mi množstvo cenných informácií. Budem čerpať z kníh morálnej teológie, od známych slovenských či zahraničných teológov a cez ich poznatky nahliadnem na manželstvo. Z najmodernejších prostriedkov masmedialnej komunikácie mám v úmysle pracovať aj s internetom.
Použijem analyticko-syntetickú metódu. Z prameňov aj inej literatúry sa budem usilovať vybrať hlavné pravdy o manželstve a jeho úlohách a usporiadať ich do jedného celku.
Túto diplomovú prácu chcem rozdeliť do troch kapitol.V prvej kapitole sa pokúsim vytýčiť, čo je to manželstvo a ako bolo chápané v Starom zákone a ako o ňom učí Ježiš Kristus.V druhej kapitole sa pokúsim zaoberať jednotou a nerozlučiteľnosťou manželstva, tiež poslaním manželstva v jeho odovzdanosti a darovaní života a napokon o manželstve ako spoločenstve lásky. Ako prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa použijem tie dokumenty II. Vatikánskeho koncilu, ktoré pojednávajú o manželstve.
V tretej kapitole sa pokúsim pozrieť na postavenie rodiny a jej súčasný stav. Tiež sa chcem pozrieť na typy rodín a vplyv televízie na život v rodinách. Nechcel by som vynechať ani otázku homosexuality a práv, ktoré požadujú homosexuálne páry.
KAPITOLA I.
MANŽELSTVO A RODINA VO SVETLE SVÄTÉHO PÍSMA

Čo je to manželstvo? Odkiaľ sa vzalo? Odkedy jestvuje a ako je potrebné pochopiť spolužitie muža a ženy v manželstve, ktoré vytvára rodinu a zázemie pre jedinečný rast osobnosti? Toto sú otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede v tejto kapitole rozdelenej tak, aby sme v prvej časti pochopili, čo je to manželstvo, v druhej, ako bolo chápané v Starom zákone a v poslednej, ako je chápané po príchode Ježiša Krista.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: http://www.rkfusala.szm.sk/sv_manzelstva.htm., http://2www.sme.sk/clanok.asp?cl=668817, http://www.katolickacirkev.sk/dokumenty/dok_komisii_kbs/26.html, http://web.stonline.sk/petragrk/Slovo/Slovo0308.htm, TROBISCH, W.: dva strĕdy...však jeden kruh. Velehrad: Signum Unitetis, 1994, SUAUDEAU, J.: Rodina v našej dobe. In: Katolícka cirkev a sexuálna výchova: Zb. pred. Pápežskej rady pre rodinu. Bratislava: Serafín, 1998, SOTONIAKOVÁ, E.: Postavenie kresťana v tomto svete. Prešov: Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1999, SKOBLÍK, J.: Partnerské soužití katolickýma očima. In: Teologické texty. XII. ročník. Praha: Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrade, 5/01, MALINSKI, M.: Prv než povieš milujem. Štetín: Ottonianum, 1992
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.