referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marek
Štvrtok, 25. apríla 2024
Manželstvo: Boží dar a morálny záväzok
Dátum pridania: 07.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 10 507
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 38.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 64m 50s
Pomalé čítanie: 97m 15s
 
1. Definícia manželstva

O výklad manželstva sa usilujú filozofovia, sociológovia, psychológovia, lekári, právnici a teológovia, a tak hrozí nebezpečenstvo, že uviazneme v pestrej inventarizácii prístupov. Ako každá podstatná forma je i manželstvo celok.
Sväté písmo sa začína stvorením muža a ženy na obraz a podobu a končí sa videním „Baránkovej svadby“ (Zjv 19, 7.9). Od svojho začiatku až do konca Písmo hovorí o manželstve a jeho „tajomstve“, o jeho ustanovení a o význame, ktorý mu dal Boh, o jeho pôvode a cieli, o rozličných spôsoboch jeho realizácie v priebehu dejín spásy, o jeho ťažkostiach vyplývajúcich z hriechu a o jeho obnovení „v Pánovi“ (1 Kor7,39) v novej zmluve Krista a Cirkvi.
Koreň slova muž a žena je vo všetkých jazykoch rozdielny, ako keby neboli rovnakej podstaty. Jedine hebrejčina používa dve slová, ktoré majú rovnaký koreň, čím podčiarkuje ich vzájomné dopĺňanie. Muž sa povie “iš“ a žena “iššah“.

V zákonníkoch Izraela ako aj v zákonníkoch starého Stredného východu žena zaujíma postavenie nižšej bytosti: jej vplyv sa viaže na materskú funkciu. No Izrael sa vyznačuje svojou vierou v Boha-Stvoriteľa, ktorá potvrdzuje základnú rovnosť oboch pohlaví.
Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, povolal ho aj k láske, ktorá je základným a vrodeným povolaním ľudskej bytosti. Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý sám „je Láska“ (1 Jn 4,8-16).
S kresťanským chápaním človeka je zlučiteľná iba rovnosť muža a ženy a z toho vyplývajúca personálna súvzťažnosť.
Terminológia v moderných jazykoch je rozličná. Manželstvo sa po anglicky povie: „marriage“, po nemecky „die Ehe“, po španielsky „matrimanio“, po taliansky „matrimonio“, po francúzsky „mariage“, po poľsky „malženstvo“. Latinčina ma viacero termínov na označenie manželstva. Uvedieme si aspoň niektoré: „Matrimonium“, „coniugium“, „connubium“, „nuptiae“.

Matrimonium. Uvedený termín sa skladá z dvoch slov: „mater“ (matka) a „munia“, resp. „munus“ (úloha, poslanie). Pri aplikácii tohto termínu na zväzok muža a ženy, ktorý v slovenčine označujeme termínom manželstvo, sa podčiarkuje dôležitosť úlohy ženy-matky v tomto zväzku.
Definícia manželstva podľa kán. 1055 CIC 1983 znie: „Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectus est.“
Obsah tejto definície si zhrnieme do nasledovných bodov:
1.Je to zmluva medzi mužom a ženou;
2.Je to zmluva, ktorá spôsobuje , že dva ľudské osudy, totiž osud muža a osud ženy, sa spájajú v jeden a ten istý osud na čas celého ich života (consorttium totius vitae);
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: http://www.rkfusala.szm.sk/sv_manzelstva.htm., http://2www.sme.sk/clanok.asp?cl=668817, http://www.katolickacirkev.sk/dokumenty/dok_komisii_kbs/26.html, http://web.stonline.sk/petragrk/Slovo/Slovo0308.htm, TROBISCH, W.: dva strĕdy...však jeden kruh. Velehrad: Signum Unitetis, 1994, SUAUDEAU, J.: Rodina v našej dobe. In: Katolícka cirkev a sexuálna výchova: Zb. pred. Pápežskej rady pre rodinu. Bratislava: Serafín, 1998, SOTONIAKOVÁ, E.: Postavenie kresťana v tomto svete. Prešov: Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1999, SKOBLÍK, J.: Partnerské soužití katolickýma očima. In: Teologické texty. XII. ročník. Praha: Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrade, 5/01, MALINSKI, M.: Prv než povieš milujem. Štetín: Ottonianum, 1992
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.