referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Predmet psychológie
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lujza
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 317
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
-denné hľadáme odpovede na otázky ako sa učiť, vychovávať deti, pripravovať sa na povolanie a pod.
-odpovede nám poskytuje spoločenskovedná disciplína – psychológia
-prvý krát použil názov použil nemecký vedec W. Wundt v r.1879 na označenie psychického stavu
-P chápal ako vedu skúmajúcu vlastné zákony vedomia

P – je samostatná vedná disciplína so svojimi výskumnými metódami
Najnovšie práce z oblasti P definujú psychológiu ako vedecké štúdium správania a duševnej činnosti
M.Košč – autor učebnice Základy psychológie – hovorí o P ako o vede o psychike /psychiku chápe ako prežívanie a správanie/

Ku skúmaniu P javov možno pristupovať z rôznych hľadísk:

Biologický prístup – hovorí o činnosti nervového systému, ktorý ovplyvňuje svaly a prejavuje sa v určitej činnosti, aktivite, správaní
Behaviorálny prístup - /behaviour – správanie/ - umožňuje opísať činnosť, správanie bez toho, aby sme sa zaujímali o to, čo sa deje v ľudskom tele
Kognitívny prístup - /poznávací/ - skúma správanie, konanie jednotlivca z pohľadu cieľov a plánov, ktoré vedú k tomuto správaniu
Psychoanalytický prístup – vychádza z toho, že veľká časť nášho správania má pôvod v procesoch, ktoré sú nevedomé
-zakladateľ psychoanalýzy S.Freud – nevedomím chápal myšlienky, strachy a túžby ovplyvňujúce správanie človeka bez toho,aby si to uvedomoval

Fenomenologický prístup – sa zameriava na subjektívnu skúsenosť – opisuje vnútorné prežívanie a zážitky človeka, odmieta názor, že správanie je ovládané vonkajšími podnetmi

Metódy psychológie:
1.priame pozorovanie
2.porovnávacia metóda – korelačná m.
3.experimentálna
4.dotazníky
5.testy

Psychologické disciplíny:

Všeobecná psychológia – najvšeobecnejšie poznatky
Experimentálna P – výskum reakcii ľudí i zvierat, ich vnímanie, učenie, pamäť, myslenie, emócie i motívy správania
Vývinová P – skúma čo ovplyvňuje správanie človeka od narodenia po starobu
Sociálna P – skúma, ako vzťahy s inými ľuďmi ovplyvňujú správanie, /konflikty a ich riešenie/
Psychológia osobnosti – skúma rozdiely medzi jednotlivcami /typológia jedinečných vlastností/
Klinická P – diagnostikuje psychické poruchy, poruchy správania, manželské problémy, rodinné konflikty /snaží sa pomáhaťpri ich odstránení alebo ich liečiť/
Školská a pedagogická P – riešia problémy učenia
Molekulárna P - zisťuje vzťah chemických procesov k vážnym psychickým ochoreniam

Význam P – rozširuje všeobecné vzdelanie človeka, čím umožňuje lepšie pochopiť vlastnú duševnú činnosť, poznať ju a pokúsiť sa ovládať ju.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.