referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Mentálna retardácia
Dátum pridania: 24.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: miselka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 943
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Charakteristika
-vrodený alebo krátko po narodení získaný deficit intelektových schopností spojený s nedostatočnou diferenciáciou osobnosti. Je spojená s odchylným vývinom centrálneho nervového systému (CNS) , s určitým jeho poškodením, odchylnou štruktúrou alebo len porušenou funkciou CNS.

Výskyt sa odhaduje na 3- 4 % populácie, z toho ľahký stupeň tvorí 85 % .

Príčiny:
1.Genetické vplyvy sú zväčša neznáme (napr. genové mutácie, chromozómové aberácie - odchýlky). Medzi známe patria dedične podmienené:
a)Nediferencovaná – dieťa dostalo od oboch rodičov s nižšou inteligenciou nižšiu dávku aktivných génov, ktoré sa podieľajú na celkovej dispozícii pre rozvoj rozumových schopností.
b)MR na podklade génových mutácií – vrodené metabolické odchýlky spôsobujú hromadenie určitej látky a tá poškodzuje CNS a spôsobuje MR. Fenylketonúria – ide o chybný metabolizmus bielkovín.

c)MR na podklade chromozómových aberácií (odchýliek). Najznámejší je Downov syndróm, zdravý jedinec má 46 chromozómov, deti s touto chorobou 47. Sú nápadné nízkou zavalitou postavou a guľatou hlavou, plochou tvárou, veľkým rozbrázdeným jazykom a inými telesnými odlišnosťami.
2.Exogénne vplyvy sa zaraďujú infekcie matky najmä v prvých mesiacoch gravidity
Ďalej sú to bakteriálne ochorenia.
Významnú úlohu pri mentálnej retardácií môžu zohrať aj hormonálne poruchy. Nebezpečné je pre matku RTG a ionizujúce žiarenie, vplyv liekov a nadmerné požívanie alkoholu.
K vážnemu poškodeniu mozgu dieťaťa môže dôjsť aj v priebehu pôrodu, počas vnútromaternicového vývinu ( stres, fajčenie, lieky, zlá výživa)

Stupne MR + príznaky
Terminológia a klasifikácia MR
-delí sa na ľahkú, stredne ťažkú, ťažkú a hlbokú.

Ľahká MR: IQ-50 až 69 (debilita)- človek vzdelávateľný a vychovávateľný
Ich intelektové schopnosti sú na takom stupni, že sú schopný zúčastňovať sa na spoločnom vyučovaní, ale len v osobitných školách. Na možnosť prítomnosti MR poukážu zlyhania v zložitých situáciách. Nápadný sú tým, že môžu nadobudnúť pomerne rozsiahle vedomosti vzhľadom na svoju často veľmi dobrú mechanickú pamäť. Nie sú však schopní využiť ich pri riešení problémových situácií vzhľadom na ich nízku úsudkovú schopnosť. Ich úsudok preto býva povrchný, jednostranný a často nepriliehavý. Nedostatky zakrývajú frázami, citátmi, veľakrát používanými v nevhodných súvislostiach. Bývajú tvrdohlavý, ale aj ľahko ovplyvniteľný. Mávajú sklon k abnormným, primitívným reakciám. Objavuje sa skratové konanie. U mnohých, podľa prostredia, v ktorom vyrastajú, dochádza k rozličnému vývoju ich osudov. Niektorý sú schopný sa uplatniť v menej náročnej práci. Je možný aj disociálny vývoj, hlavne pri nekvalitnom rodinnom zázemí.

Stredne ťažká MR: IQ-35 až 49 (imbecilita) – človek vychovávateľný
Prejavuje sa hlbším postihnutím celej osobnosti. Telesné postihnutie býva nápadnejšie. Rečový prejav je charakterizovaný chudobnou slovnou zásobou, primitívnou vetnou skladbou. Ľahšia forma postihnutia umožňuje naučiť sa písať a čítať jednoduché vety. Nie sú schopný samostatnej práce. Dokážu dodržiavať hygienické návyky. Emočné reakcie sú primitívne.

Ťažká MR: IQ-20 až 34 a hlboká: IQ pod 20 (idiocia)
Časté sú príznaky detskej mozgovej obrny (DMO) a epileptické prejavy. Ťažšie prípady sa nenaučia chodiť ani dodržiavať telesnú čistotu a je potrebné celoživotne sa o ne starať. Narušené môže byť aj vnímanie základných telesných pocitov – napr. pocit hladu, smädu, bolesti.

Jedinci, ktorí sa nachádzajú nad IQ 69 a pod IQ 90, sa označujú ako subnormní.
Subnorma je prechodné pásmo medzi ľahkou MR a normou. V tomto pásme sa nachádza asi 1/6 populácie. Dokážu absolvovať základnú školu.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.