referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Peter,Pavol
Streda, 29. júna 2022
Osobnosť
Dátum pridania: 01.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: trezalka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 328
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
TEMPERAMENT- pochádza z latinského slova temperamentum= správne zmýšľanie, správny pomer
Z toho vyplýva, že ideálny temperament je vyvážený, daný dokonalou rozloženosťou všetkých zložiek
Je to súhrn psychických vlastností určujúcich dynamiku prežívania a správania
Prvými,ktorí sa zaslúžili o rozdelenie temperamentu podľa prevládajúcich tekutín v tele, boli Hippokrates a Galenos. Rozdelenie je :- krv- sanquis, žlč- cholé, čierna žlč- melancholé, hlien- phlegma.
Tak sa stanovili aj 4 temperamenty:
1) Sanquinik- vyznačuje sa silnou pohyblivosťou procesov NS, je primerane živý a dráždivý, citové vzťahy vznikajú rýchlo a ľahko, má rád rozptýlenie, je vypočítavý, nebráni sa trestom, má dobrú mechanickú pamäť.
2) Cholerik- silné citové reakcie so zníženou schopnosťou tlmiť ich, je charakteristický nevyrovnanosťou vzruchu a útlmu, s prevládajúcim vzruchom, je nezdržanlivý, prudký, sebavedomý, neústupný, sleduje svoj cieľ bez ohľadu na obete, tvrdý, pyšný, bezcitný pri cudzom utrpení...
3) Melancholik- pomalý priebeh citov, ktoré majú značnú intenzitu a trvajú dlho, rýchlo sa unaví, vyčerpá, ľahko sa oddáva smutným náladám, je nesmelý, dôsledný, nedôverčivý, príliš vážny, nespoločenský..
4) Flegmatik- je silný typ, vyrovnaný, málo dráždivý, ťažko sa vzrušuje, city prežíva nevýrazne, bez vášní, je váhavý, ťažkopádny, apatický, lenivý, dosť nespoločenský...

Typológie osobnosti:
Typ- reprezentuje všeobecnejšie znaky, ktorými sa vyznačujú viacerí jedinci. Je to súbor dôležitých vlastností, ktorými sa predstaviteľ výraznejšie odlišuje od ostatých jednotlivcov.
Jedným z najdôležitejších pokusov je Kretschmerova teória konštitučných znakov. V nej spojil telesnú konštitúciu a výzor človeka s jeho biopsychickou stránkou. Vytvoril 3 typy, ku ktorým zaradil aj určité vlastnosti temperamentu:
1) PYKNICKÝ TYP- je dobrosrdečný, spoločenský, priateľský, otvorený, trochu ťažkopádny, naivne sebavedomý...
2) ASTENICKÝ TYP- dráždivej povahy, nervózny, prísny, citové vzťahy neprejavuje navonok, jeho nálada sa často pohybuje medzi 2 extrémami, je vážny, úzkostlivý..
3) ATLETICKÝ TYP- je vnútorne vyrovnaný, flegmatický, húževnatý, málovravný, má nedostatok fantázie, primerane aktívny a spoľahlivý..

Podľa týchto somatotypov navrhli ŠOLC a LOCHMAN veľmi spoľaghlivý index T, ktorým je možné stanoviť telesnú konštitúciu

Hmotnosť v kg
Index T =––––––––––––––-* 105
Výška v cm2,5

T muži T ženy somatotyp
Do 8 Do 8 Nedá sa určiť
8-13 8-14 Výrazne astenický
13-17 14-18 Stredne astenický
17-21 18-23 Mierne pyknický
21-26 23-30 Stredne pyknický
26 a viac Nad 30 Výrazne pyknický

Podobná je teória W. H. SHELDONA. On identifikoval 3 typy:
1) Endomorfný- zaokrúhlené tvary tela, náklonnosť k obezite, družný, láskavý, úprimný, stály
2) Mezomorfný- pevný, silný, vysoká špecifická váha, zdatný, sebavedomý, aktívny, dominantný, smelý, agresívny, nedostatok citlivosti, ľutosti či súcitu
3) Ektomorfný- slabý rozvoj telesných štrktúr, útlosť a jemnosť tela, dlhé a tenké končatiny, tendencie k útlmu, vzťahovačnosť, intímnosť, samotárstvo, nadmerná rýchlosť reakcií

PSYCHOLÓGICKÉ TYPY:
JUNG- stanovil dva typy osobnosti:
Introvert- orientuje sa na seba, na svoje prežívanie a správanie, menej sa zaujíma o okolie, ku ktorému je odmeraný, plachý, neistý, nesmelý, mnohé veci, ktoré sa ho netýkajú vzťahuje na seba
Extrovert- zameriava sa na okolie, sociálne prostredie, vzťahy medzi sebou a vecami, voči okoliu sú otvorení

KRETSCHMER- stanovil 2 psychologické typy:
Cyklotým- vyskytuje sa u pyknikov, je priateľský, veselý, dôverčivý, správa sa nenútene, prevláda u neho dobrá nálada, je prirodzený, jednoduchý, má rád spoločnosť, pôžitkársky a zmierlivý
Schizotým- vyskytuje sa u astenikov, prípadne u atletikov, je uzavretý, obrátený do vlastného vnútra, nemá záujem o bežné veci, je rozhodný, teoretik, racionalista, má menej priateľov, ale intýmnych, je disciplinovaný, presný až pedantný, panovačný systematik
OPISAL aj VISKÓZNY typ: inklinuje k atletickému typu, je pomalý, pokojný, primeraná reč a gestikulácia, najčastejší prejav citu je afekt, je húževnatý, vytrvalý, bez fantázie

H. J. EYSENCK- k Jungovým typom Extrovert a introvert priradil pojem neuroticizmus a tak si vytvoril tieto vlastností typov:
Neuroticizmus- je úzkostlivosť a emočná labilita
Zaviedol pojmy LABILITA a STABILITA..16
-----------------------------------------------
16Porov. Smekal, V., Pozvání do psychológie osobnosti, s.197
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Drapela, V.: Prehled teórií osobnosti, Portál 1997, Praha , . vydanie , Smekal, V., Pozvání do psychológie osobnosti,Brno BARRI A PRINCIPAL,2004 , Žiaková, E.: Psychosociálne aspekty soc. práce, Prešov: AKCENT PRINT,2005 , Ďurič, L.- Štefanovič, a iní.: Psychológia pre učiteľov, , Bratislava :SPN, 1977
Podobné referáty
Osobnosť 2.9587 6977 slov
Osobnosť 2.9792 5079 slov
Osobnosť 2.9753 2434 slov
Osobnosť SOŠ 2.9829 929 slov
Osobnosť 2.9690 4212 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.