referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Psychológia
Dátum pridania: 25.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 876
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
Úspešná práca skupiny závisí od dodržiavania a kontroly skupinových noriem. Dodržiavanie skupinových noriem zaručuje systém skupinových sankcií:-pozitívne sankcie – uznanie, pochvala, vďačnosť, úcta, obdiv-negatívne sankcie – výčitky, nespokojnosť, pohoršenie, pokarhanie

Vzťah jedinca ku skupinovým normám má tieto možnosti:prispôsobiť sa, pokúsiť sa o zmenu, odkloniť sa, opustiť skupinu. Celkovú reguláciu správania jedinca vo vnútri skupiny daná systémom noriem sankcií sa nazýva sociálna kontrola. Môže byť:
a)formálna – napr. zákonmi, predpismi...
b)neformálna – irónia, posmech, dištancovanie...

Malé-skupiny,kde sa navzájom všetci poznajú.
Veľké–napr. národy, skupiny dané povolaním.
Primárne- sú skupiny, ktoré sa vyznačujú intímnym spojením členov tvárou v tvár, spoluprácou, utvárajú povahu jednotlivca, dieťa sa učí základné názory, postoje, zvyky... (rodina!)
Sekundárne-ide o vzťahy medzi ľuďmi podobných povolaní, politických názorov, rás, národov.
Formálne–je tu sieť sociálnych vzťahov, ich formy a funkciu predpísanú spoločenskou organizáciou, (plnia sa spoločenské ciele).
Neformálne–sú väzby prirodzeným výrazom citov a potrieb jednotlivca,(realizujú sa osobné potreby, uplatňujú osobné ciele...)
Členské–do nich jednotlivec skutočne patrí.
Referenčná–do nej jednotlivec môže, ale nemusí patriť, do ktorej však chce patriť a ktorá mu slúži ako kritérium hodnotenia jeho vlastného správania. pozitívna a negatívna.

Závislosť od skupiny – je buď vedomý alebo nevedomý vzťah
Vedomá závislosť – jedinec prežíva odlúčenie ako traumu, bráni sa jej, ak k nej príde, snaží sa ju prerušiť...
Nevedomá závislosť – jedinec si často ani neuvedomuje, že jeho konanie je ovplyvnené skupinou
Nezávislosť od skupiny – človek si vytvára svoju vlastnú mienku, pričom si ponecháva voľnosť, či sa pridá k skupine alebo nie.

Človek nepodlieha tlaku skupiny,podobne ani silám ktoré ho od skupiny odtŕhajú (originalita človeka).
Nezávislosť a názorová pluralita – keď jedinec zisťuje názorovú nezhodu medzi sebou a skupinou, môže mať tendenciu k ich zmiereniu. Pri zmierovaní si môže väčšmi uvedomovať existenciu istej plurality (rôznosti) => utvrdzuje ho to v jeho nezávislom postoji, ale aj naopak v tom, aby svoj názor stotožnil s názormi skupiny.

Politický režim – totalitný režim – nepripúšťal názorovú rôznosť.
Spoločenský status – chápe sa ako trvalejšia pozícia dominancia a submisivita – prejavujú sa vo všetkých skupinách => určujú pozíciu jedinca vo vnútri skupiny - dominantná pozícia – vodcovia, vedúci, majú aj najväčšiu moc – ostatní sú podriadení.

Delenie statusu- 1)vrodený–pohlavie
2)získaný–osobná prestíž
3)pripísaný–vek

Spoločenská rola – reprezentuje úlohu a postavenie jedinca v rozličných skupinách, kam patrí (syn – vnuk, študent, kamarát....)
Sociálna rola – predstavuje určitý systém očakávaní – ako by sa mal niekto v určitej pozícii správať. V priebehu svojho vývinu sa jedinec učí, čo sa od neho v istej role očakáva.
Pozícia – je miesto, ktoré má jednotlivec v rámci svojho spoločenského systému a ktoré takto označuje jeho spoločenskú funkciu.

Príklad: pohlavie (muž – žena) vek (mladý, starý) zamestnanie (úradník) Vzťah status a pozícia – chápe sa ako trvalejšia pozícia.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Psychológia SOŠ 2.9828 5214 slov
Psychológia SOŠ 2.9649 3270 slov
Psychológia GYM 2.9726 2023 slov
Psychológia 2.9351 7422 slov
Psychológia SOŠ 2.9712 267 slov
Psychológia GYM 2.9757 211 slov
Psychológia GYM 2.9497 1114 slov
Psychológia GYM 2.9747 203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.