referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zita
Nedeľa, 2. apríla 2023
Sexuálne deviácie a delikvencie
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: p3oo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 894
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 
Sexuálna delikvencia.

Ak  sa jedinec postihnutý sexuálnou deviáciou svojím konaním stáva nebezpečným pre svoje okolie, hovoríme o sexuálnej delikvencii a sexuálnych trestných činoch. Páchanie sexuálnych trestných činov nemusí byť vyvolané len vplyvom sexuálnej deviácie, ale aj inými faktormi. Mnoho z týchto násilných trestných činov môžu byť spáchané zo zamilovanosti, žiarlivosti alebo v partnerskom konflikte. Náš trestný zákon zahŕňa tieto sexuálne trestné činy: kupliarstvo, ohrozovanie mravnosti, bigamiu, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, ohrozovanie pohlavným ochorením, znásilnenie, pohlavné zneužívanie, incest, obchodovanie so ženami.

Znásilnenie - § 241 Tr. z. je definované: “kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži, alebo kto k takému činu využije jej bezbrannosť, bude potrestaný...”

V porovnaní s inými štátmi je výskyt znásilnení na Slovensku pomerne nízky. Páchateľmi bývajú väčšinou muži do 30 rokov. Viac ako polovica znásilňovačov, tak ako aj ich obetí je v čase spáchania trestného činu pod vplyvom alkoholu. Sexuálnou deviáciou trpí asi 25% znásilňovačov. Len malá časť z nich vedie uspokojivý sexuálny život.

Obeťami znásilnení bývajú väčšinou mladé ženy, ktoré vo viac ako polovičke prípadov páchateľa predtým nepoznali, tretina žien sa s páchateľom poznala len povrchne a zvyšok tvorili ženy, ktoré boli s páchateľom v rodinnom vzťahu. Isté percento znásilnení je tvorených aj nezodpovedným správaním sa obetí (autostop, neprimerané vyzývavé oblečenie, pohyb po prázdnych, tmavých a neosvetlených miestach...) (pozri aj na str. 5.)

Pohlavné zneužívanie - § 242 Tr. z. je definovaný: “kto vykoná súlož s osobou mladšou ako 15 rokov, alebo kto takúto osobu iným spôsobom pohlavne zneužije, bude potrestaný...”

Zaraďujú sa sem rôzne trestné činy páchané na predpubertálnych a pubertálnych objektoch obidvoch pohlaví. Ak obeť ešte nemá vyvinuté druhotné pohlavné znaky, jedná sa zrejme o pedofilný čin. Prístup typického pedofila k obeti býva výnimočne agresívny, pričom tu nejde o snahu o pohlavný styk. Agresívne sexuálne delikty, páchané na deťoch môžu viesť k usmrteniu obete - napr. pedofilní sadisti. Brutálnej sexuálnej agresie sa dopúšťajú väčšinou psychopati pod vplyvom alkoholu.

Obeťami sú najčastejšie deti a adolescenti z neúplných rodín, sociálne slabších rodín, “alkoholických rodín”, avšak poznáme mnoho prípadov, kedy obeť - dieťa pochádzalo z rodiny z dobrým kultúrno-sociálnym štandardom.

Sexuálne delikty páchané na dospievajúcich dievčatách sú časté zo strany otčimov alebo partnerov matiek. Chlapci v pubertálnom veku vzrušujú určitú časť homosexuálov.

Incest - § 245 Tr. z. definuje: “kto vykoná súlož s príbuzným v priamom pokolení, alebo so súrodencom, bude potrestaný...”

Incest, podobne ako aj iné sexuálne delikty, sa vyskytuje najčastejšie v neúplných, sociálne slabších rodinách. Najčastejšie sa jedná o pohlavný styk medzi otcom a dcérou, pričom ide o dlhodobé vzťahy. V týchto prípadoch sa často stretávame s nevšímavosťou matiek, ktoré niekedy o týchto činoch nevedia, niekedy však dostanú určité signály. Vtedy však nechcú vidieť, resp. si to nechcú pripustiť, preto sa snažia takéto činy otcov - manželov zámerne zamlčať.

Nesmieme zabudnúť, aj keď v malej miere na incest medzi matkou a synom, ktorý je pre obeť oveľa nebezpečnejší, najmä pokiaľ ide o psychosexuálny vývoj synov - obetí.

Sexuálne vraždy-  § 219 Tr. z. definuje vraždu: “Kto iného usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na desať až pätnásť rokov.”

Páchateľmi sú väčšinou muži vo veku okolo tridsiateho roku veku. Svoje obete usmrcujú v súvislosti s uspokojovaním svojej sexuálnej potreby. U vyše polovice z nich súdni znalci zistili sexuálnu úchylku, pri uspokojovaní sexuálnej potreby u nich prevládajú úchylné sexuálne praktiky. Väčšinou ide o chorobnú agresivitu alebo sadizmus.

Títo páchatelia sa bránia akejkoľvek spolupráci s vyhliadnutou obeťou, nesnažia sa o nadviazanie kontaktu. Svojim správaním pripomínajú loviacu zver.

Sadistom pôsobí najväčšiu radosť utrpenie obete. Pri jej mučení sa stupňujú ich slastné pocity, čo vedie k ešte vážnejšiemu poškodzovaniu obete, ktorá zraneniam, ktoré jej sadista spôsobil, napokon podľahne. Útočný sadista sa vyžíva v strachu a hrôze obete, v jej trýznení a ponižovaní. Takýto jedinec nosí často pri sebe rôzne pomôcky a nástroje, ktoré pri vhodnej príležitosti používa pri napadnutí a týraní obete.

Sexuálni vrahovia, ktorých včas neodhalia, sa spravidla stávajú sériovými vrahmi. Keďže vraždia veľmi podobným spôsobom, možno povedať, že sa na svoje obete podpisujú rovnakým rukopisom.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Cejnková Z: Sexuální výchova, 100+1 zahraničních zajímavostí, Praha, 8/95. , Poliaková E. et al. 1996: Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov, SlovDidac, Nitra. , Snopko M. 1995: Vrahovia I. diel, Psychoprof, Nové Zámky. , Snopko M. 1996: Vrahovia II. diel, Psychoprof, Nové Zámky.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.