referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Sexuálne deviácie a delikvencie
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: p3oo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 894
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 

Sexuálne deviácie a delikvencie. 
(rozdelenie a stručná charakteristika)

Všetky ľudské vlastnosti, medzi ktoré zaraďujeme aj sexuálne správanie sa človeka, nie sú jednotným stavom, ale je to zložitý súbor vlastností jednak fyziologicky vrodených a jednak získaných z kultúrno-sociálnych zdrojov. Oba tieto elementy sú článkami relatívne pevne usporiadaného a harmonicky fungujúceho systému, ktorý je regulovaný spätnoväzbovými cyklami, ktoré zabezpečujú rovnovážny stav. Opačná spätná väzba vedie k patologickým fenoménom, ktorej reprezentantom v ľudskom sexuálnom správaní sú sexuálne deviácie. Väčšina z týchto deviácií nepredstavuje pre ľudskú spoločnosť nebezpečenstvo, avšak časť deviácií, hlavne tých, v ktorých sa uplatňuje násilie, predstavuje pre okolie menšie, alebo aj značné nebezpečenstvo. Podľa štatistík sa sexuálnych deliktov dopúšťajú najmä muži vo veku do 30 rokov, z nich asi pätina je sexuálne deviantných.

Sexuálne deviácie.

Sexuálne deviácie sú stavy kvalitatívne zmenenej sexuálnej motivácie na úrovni sexuálnej identifikácie, orientácie, správania, alebo ich vzájomné kombinácie. Základy správania sa človeka, kam zaraďujeme aj sexuálne správanie sa, sa s najväčšou pravdepodobnosťou začínajú tvoriť už počas vnútromaternicového vývinu jedinca, v období vytvárania sexuálnych centier v medzimozgu.

Viaceré štúdie však poukazujú na to, že útočné správanie nebýva len biologickým fenoménom, ale veľký vplyv majú aj sociálne faktory, ktoré sa vytvárajú v určitom type spoločnosti, a je veľmi ovplyvnené taktiež sociálnym prostredím, v ktorom sa jedinec vyvíja.

Sexuálne deviácie môžeme rozdeliť na:
a) poruchy sexuálnej orientácie
b) poruchy sexuálnej identifikácie
c) poruchy v sexuálnej aktivite
d) kombinované deviácie

Poruchy sexuálnej orientácie.

Pedofília - pri tejto poruche je preferovaným a eroticko-sexuálne vzrušivým objektom nezrelý jedinec, pričom typický pedofil má vysokú schopnosť vcítenia sa do psychiky nezrelého objektu. Sexuálne aktivity pedofilov neprekračujú rámec dotykových kontaktov genitálu viktimy (obete). K pohlavnému kontaktu dochádza výnimočne. Jedná sa o celoživotnú deviáciu, pričom veľa pedofilov je spôsobilých pohlavného styku so zrelým jedincom. Ak pri pedofílii dochádza aj k pokusom o koitálne aktivity s nezrelou viktimou, stáva sa tento jedinec pre spoločnosť nebezpečným, najmä ak sa táto jeho deviácia kombinuje aj s ďalšími psychickými poruchami. Orientácia pedofilov je na maloletých, orientáciu na mladistvých nazývame efebofília.

Fetišizmus - jedná sa o erotický záujem a preferenciu určitého symbolu sexuálneho partnera, tento symbol nemusí byť sexuálneho charakteru (napr. koža, bielizeň, chodidlá...) Jedná sa prevažne o veci osobného charakteru - najmä oblečenie alebo o časti tela sexuálneho partnera. Tento náhradný objekt sexuálneho záujmu, ktorý má symbolický význam sa nazýva fetiš. Erotická fixácia na oheň sa nazýva pyrofília, na telesné výlučky- exkrementofília, na mŕtvoly- nekrofília. Prvé prejavy fetišizmu zaznamenávame už v detstve a puberte. (viac na str. 5)

Transvestitizmus - Prezliekanie sa do šiat opačného pohlavia, ktoré vedie k sexuálnemu vzrušeniu. Prvé prejavy sa objavujú v detstve a v adolescencii, v niektorých prípadoch táto deviácia pretrváva až do dospelosti, zrelý jedinec však svojím správaním nie je nebezpečný pre spoločnosť.

Zoofília - pohlavné zneužívanie zvierat k dosiahnutiu sexuálneho vzrušenia. Iniciálne prejavy sa môžu objaviť v puberte a v časnej dospelosti. Podľa výsledkov štúdií je táto deviácia preferovaná a rozšírená najmä medzi farmármi v strednej časti USA.

K týmto poruchám bola donedávna zaraďovaná aj homosexualita, ktorú WHO vyňalo zo zoznamu chorôb a v súčasnosti je považovaná za širšiu variačnú formu sexuálneho správania.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Cejnková Z: Sexuální výchova, 100+1 zahraničních zajímavostí, Praha, 8/95. , Poliaková E. et al. 1996: Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov, SlovDidac, Nitra. , Snopko M. 1995: Vrahovia I. diel, Psychoprof, Nové Zámky. , Snopko M. 1996: Vrahovia II. diel, Psychoprof, Nové Zámky.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.