referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Arnold
Sobota, 1. októbra 2022
Systémové myslenie pri rozvoji managementu
Dátum pridania: 22.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eliška Havlová
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 024
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
7. Celostnosť – základ kompetencie v managemente

Celostnosť v predmete management je chápaná ako spôsobilosť subjektov úplne s súbežne identifikovať a riešiť problémy prvkov, častí a celkov v ich vzájomných súvislostiach.

Celostnosť je jedinečná vlastnosť celku, ktorá nie je charakteristická pre žiadny prvok, žiadnu časť celku, ale je niečím novým, emergentným (rodiacim sa), vznikajúcim zo vzájomného pôsobenia prvkov (častí).11

Kompetencia manažéra, jeho celostne emergentná vlastnosť, či charakteristika, je daná jeho odbornou zdatnosťou, praktickými schopnosťami a sociálnou zrelosťou.

Kompetencia je taká celostná vlastnosť manažéra, charakterizovaná prevládajúcou ľudskosťou nad egoizmom, znalosťami nad nevedomosťami, šikovnosťou nad neschopnosťou v praxi veci uskutočniť.

Celostnosť je dynamická kategória, a preto je nutné vnímať i kompetenciu manažéra ako dynamický a komplexný proces. Ak nie je niekto schopný pracovať napríklad s počítačom, alebo neovláda cudzí jazyk, alebo nemá znalosti o typoch organizačných štruktúr a pod., neznamená to, že nemôže byť kompetentným manažérom. Na druhej strane to takisto neznamená, že zvládnutie teoretických poznatkov o komunikácii a motivácii všetkých nazhromaždených znalostí o managemente je samo o sebe zárukou kompetencie manažéra.

Systémové myslenie je disciplínou, ktorá nás učí vidieť štruktúry, vzťahy medzi prvkami kompetencie, medzi tromi „Z“ – zrelosťou, znalosťami a zručnosťami (schopnosťami), ktoré síce nie sú vždy očividné, ale sú základom pre pochopenie kompetencie ako celostného prejavu osobnosti.12

Ak dokážeme vnímať kompetenciu ako celok, či celostnosť alebo emergentnosť, dokážeme „dbať o jej zdravie“, vieme pomenovať, určiť, kde musíme vzdelávať – výchovou, štúdiom – tréningom zvýšiť úroveň znalostí, schopností či zrelosti.

8. Záver

V manažérskom projekte sme sa snažili zachytiť podstatu dôležitých vecí a slovných spojení.

Zameriavali sme sa predovšetkým na konkrétne definície systémového myslenia v managemente, systémového prístupu, subjektu, objektu, systému a modelu v systémovom myslení, samozrejme sme nevynechali kompetenciu manažéra a celostnosť ako takú.

Záver nášho manažérskeho projektu bude ukončený slovami pána Jána Porvazníka:

„Za najdôležitejšiu kompetenciu človeka sa už dnes, ale hlavne v nastupujúcej informačnej spoločnosti, bude považovať spôsobilosť vzdelávať sa po celý život.“
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.